Listování
od 

Czech Republic / Bosák, Pavel, Cílek, Václav, Dumnicka, E., Hanuláková, D., Horáček, I., Jeník, J., Kopecký, J., Marvanová, L., Mlejnek, R., Růžička, V., Vašátko, J., Zacharda, M. -- In: Encyclopaedia Biospeleologica -- Roč. 3, - (2001), s. 1405-1426
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
The Czech Republic / Dlouhý, Jiří -- In: Libraries and Environmental Information Centers in Central Eastern Europe: a Locator/Directory -- ISBN 1-56513-003-0 -- s. 23-96
Zdroj: ČGS (UNM)
Czech Republic / Sýkora, Arnošt -- In: Mining Annual Review (1997), p. 188
Zdroj: ČGS (UNM)
Czech Republic and Slovak Republic / Fejfar, Oldřich, 1931-, Sabol, Martin -- In: Scripta geologica -- ISSN 0375-7587 -- No. spec. issue 5 (2005), p. 51-60
Zdroj: ČGS (UNM)
Czech Republic Coal Composition and Structure
Czech Republic coal composition and structure / Brus, Jiří, Opluštil, S., Sýkorová, Ivana -- In: Acta Montana. Rada A, B -- 7(113) (1999), s. 35-44
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Czech Republic Coal Composition and Structure / Bek, Jiří, Brus, Jiří, Čermák, Ivo, Daněk, Vilém, Kubelka, Jan, Machovič, Vladimír, Melichárková, Eva, Opluštil, Stanislav, 1962-, Stejskal, Milan, Sýkorová, Ivana, 1969-, Žáková, Božena -- In: Acta montana. Series AB -- ISSN 0365-1398 -- No. 7(113) (1999), p. 35-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Czech Republic Legislation in Air Pollution Control / Vejvoda, Josef -- In: Proceedings of the International Symposium on Air Pollution by Particulates, October 4-6, 1995, Prague, Czech Republic -- s. 239-244
Zdroj: ČGS (UNM)
Czech Republic. / Kleisner, Tomáš (2009) -- In: A Survey of Numismatic Research 2002-2007 -- ISBN 978-1-902040-95-0
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: NM
The Czech Republic within the framework of PANGEA project
Czech secondary uranium minerals
Czech silver mintage after the battle on Bílá hora Mt., 8. nov. 1620
Czech-Slovakian Traverse / Halouzka, Rudolf, Jäger, Klaus-Dieter -- In: Quaternary field trips in Central Europe - Volume 1: Regional field trips -- ISBN 3-923871-92-9 -- s. 239-294
Zdroj: ČGS (UNM)
Czechoslovak activity in IGCP Project 166: "Global correlalion of coal-bearing formations" / Dubanský, Alois, Holub, Vlastimil, Klener, Jiří, Kraussová, Jarmila, Linhart, Ivan, Malkovský, Miroslav, 1927-, Pešek, Jiří, 1936-, Petrík, František -- In: Coal-bearing formations of Czechoslovakia -- s. 19-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Czechoslovak-Austrian cooperation in geophysical structural exploration in the Vienna Basin / Čekan, Viktor, Kocák, Augustin, Tomek, Čestmír, Wessely, Godfrid, Zych, D. -- In: Thirty years of geological cooperation between Austria and Czechoslovakia -- ISBN 80-7075-022-7 -- s. 23-31
Zdroj: ČGS (UNM)
The Czechoslovak Coal Base and Possibilities for Its Utilization / Buchtele, Jaroslav, Němec, J., Roubíček, V. -- In: Proceedings - Coal, Energy and Environment. Coal Congresses - Coal Cleaning Congresses. -- s. 8.1-8.11
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Czechoslovak geographical names in the nomenclature of minerals and rocks
Czechoslovak geologic diaspora of the 20th century
Czechoslovak ore mining industry under the trade conditions
Czechoslovak Project of Deep Continental Research : Relationship to KTB / Jakeš, Petr, 1940-2005, Suk, Miloš -- In: 28th International Geological Congress, Abstracts. Vol. 2 of 3 -- s. 113
Zdroj: ČGS (UNM)