Listování
od 

Czechoslovakia on Geological Maps / Gabriel, Miroslav, Vacek, Jaroslav -- In: 28th International Geological Congress, Abstracts. Vol. 2 of 3 -- s. 444
Zdroj: ČGS (UNM)
Czechoslovakian raw-materials strategy concerning ores, in the free market conditions
Czeski geolog - profesor Pavel Bosák nowym członkiem zagranicznym Polskiej Akademii Umiejętności / Głazek, Jerzy -- In: Przegląd geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 56, č. 5 (2008), s. 356-358
Zdroj: ČGS (UNM)
Czwartorzędowe doliny kopalne w Sudetach Zachodnich i stan ich rozpoznania hydrogeologicznego / Michniewicz, Marek -- In: Biuletyn państwowego instytutu geologicznego. Hydrogeologia -- ISSN 1644-0870 -- Č. 3 (403), s. 63-100
Zdroj: ČGS (UNM)
Czy struktury koliste w Sudetach mogą mieć genezę uderzeniową? / Badura, Janusz, Przybylski, Bogusław -- In: Przegląd geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 52, č. 10 (2004), s. 971-978
Zdroj: ČGS (UNM)
Czy terran bruno-vistulicum (Europa Środkowa) oraz strefa tektoniczna Istambułu (NW Turcja) to pozostałości tego samego późnoproterozoiczno-paleozoicznego bloku skorupowego? / Kalvoda, Jiří, 1953-, Leichmann, Jaromír -- In: Przegląd geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 50, č. 12 (2002), s. 1209-1210
Zdroj: ČGS (UNM)
Čas ukáže, zda jsme se poučili z krize. [Rozhovor] / Vortelová, V. -- In: Parlamentní listy -- Roč. 7, č. 12 (2009), s. 1-1
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Čáslavsko - pozůstatky montánní činnosti : zpráva o stavu výzkumu / Starý, Jiří, Tomášek, Martin -- In: Kutnohorsko : vlastivědný sborník -- ISSN 1212-6098 -- Roč. 7 (2004), s. 41-45
Zdroj: ČGS (UNM)
Časně variská konfigurace, ems-eifel, 394-380 Ma / Čejchan, Petr, Galle, Arnošt, Hladil, Jindřich -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1996), s. 85-88
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Časně variská konfigurace, ems-eifel, 394-380 Ma / Čejchan, Petr, Galle, Arnošt, Hladil, Jindřich, 1953- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996), s. 85-88
Zdroj: ČGS (UNM)
Časný holocén - velké migrace, nástup lesa a teplomilných druhů / Ložek, Vojen -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 54, č. 6 (1999), s. 163-168
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Časoprostorové rozložení seismicity v oblasti západočeských zemětřesných rojů / Boušková, Alena, Fischer, T., Hampl, František, Horálek, Josef, Jedlička, Petr -- In: Geologický model západní části Českého masivu v návaznosti na ultrahluboký vrt KTB v SRN. Závěrečná zpráva výzkumného úkolu 2100 -- s. 341-349
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Časová a frekvenční charakteristika jevy VP [vyzvané polarizace]
Časová a prostorová variabilita vybraných klimatologických a hydrologických prvků na území Krkonoš za období 1961-2000 / Halásová, Olga, Hančarová, Eugenie, Vašková, Ilona -- In: Opera corcontica -- ISSN 0139-925X -- Roč. 44/1 (2007), s. 171-178
Zdroj: ČGS (UNM)
Časová chemická stability podzemní vody v nepropustném rozpukaném granitu
Časové a plošné rozložení intenzity srážek v urbanizovaných povodích
Časové a prostorové změny retenčních vlastností ornice ovlivněné erozními procesy / Jakšík, O., Kodešová, R., Nikodem, A., Žigová, Anna -- In: Transport vody, chemikálií a energie v systéme pôda-rastlina-atmosféra : zborník recenzovaných príspevkov -- S. 489-495
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Časově-frekvenční analýza seizmického signálu / Častová, N., Kaláb, Zdeněk -- In: Výsledky nových studií v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. 2 -- s. 219-230
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Časové sedání jílovitých zemin a nestacionární únosnost / Eichler, Jaroslav -- In: 4. geotechnické sympozium -- s. 84-93
Zdroj: ČGS (UNM)
Časové vztahy melagranitových porfyrů a durbachitických plutonů v jižních Čechách / Holub, Frabtišek, Schmitz, Mark., Verner, Kryštof -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 45, č. podzim (2012), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)