Listování
od 

Dálkový průzkum Země / Plachý, Stanislav -- In: Věda a život -- ISSN 0322-8258 -- Roč. 28, č. 12 (1983), s. 849-851
Zdroj: ČGS (UNM)
Dálkový průzkum Země / Faiman, Zbyšek -- In: Památky a příroda -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 7, č. 1 (1982), s. 41-45
Zdroj: ČGS (UNM)
Dálkový průzkum Země z družic / Čapek, Richard -- In: Sborník Československé geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 88, č. 4 (1983), s. 298-309
Zdroj: ČGS (UNM)
Dalmanitoid and acastoid trilobites and their evolution in the Prague Basin (Czech Republic) / Budil, Petr, Fatka, Oldřich, Hörbinger, František -- In: Advances in Trilobite Research. Publicaciones del Instituto Geológico y Minero de Espaňa -- ISBN 978-84-7840-759-0 -- 5
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Dalmanitoid and acastoid trilobites and their evolution in the Prague Basin (Czech Republic) / Budil, Petr, Fatka, Oldřich, Hörbinger, František, Mergl, Michal (2008) -- In: Advances in trilobite research -- ISBN 978-84-7840-759-0
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Dalmanitoidean and acastoidean trilobites as indicators of faunal exchanges between the Prague Basin, Czech Republic, and other regions / Budil, Petr -- In: IGCP 497: The Rheic Ocean - Its Origin, Evolution and Correlatives. Project Meeting: July 5th 2005, University of Portsmouth. Conference Abstracts and Programme -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Dalmanitoidní a acastoidní trilobiti pražské pánve jako indikátory migrací fauny v rámci rheického oceánu / Budil, Petr, 1969- -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- s. 15
Zdroj: ČGS (UNM)
Dalmanitoidní a akastoidní trilobiti a jejich evoluce v pražské pánvi (Česká republika)
Dálnice a Středohoří - neřešitelný problém? / Cajz, Vladimír -- In: Příspěvky k ústecké vlastivědě -- č. 1 (2000), s. 1-9
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Dálnice D1 po chemickém posypu mokrá / Gajdošík, Josef -- In: Přínos mineralogie k řešení průmyslových a ekologických problémů -- s. 78-80
Zdroj: ČGS (UNM)
Další informace o brachiopodové fauně mezozoika Severních vápencových Alp / Siblík, Miloš -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (2002), s. 104-105
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Další informace o brachiopodové fauně mezozoika Severních vápencových Alp / Siblík, Miloš -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 (2002), s. 104-105
Zdroj: ČGS (UNM)
Další informace o výzkumu mikrofosilií ze štramberské oblasti (slezská jednotka, Západní Karpaty) (12-21 Nový Jičín) / Hradecká, Lenka, Skupien, Petr, Svobodová, Marcela, Švábenická, Lilian, 1953- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), s. 147-149
Zdroj: ČGS (UNM)
Další informace o výzkumu mikrofosilií ze štramberské oblasti (slezská jednotka, Západní Karpaty) / Hradecká, Lenka, Skupien, Petr, Svobodová, Marcela, Švábenická, Lilian -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2003), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Další informace o výzkumu mikrofosilií ze štramberské oblasti (slezská jednotka, Západní Karpaty / Hradecká, L., Skupien, P., Svobodová, Marcela, Švábenická, L. -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2002, - (2003), s. 147-149
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Další lokality pěnovců z Českého krasu / Kovanda, Jiří, 1935- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 30 (2004), s. 51-53
Zdroj: ČGS (UNM)
Další menhiry v Čechách / Špůrek, Milan -- In: Památky a příroda -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 12, č. 4 (1987), s. 201-216
Zdroj: ČGS (UNM)
Další nález hadic v kulmských sedimentech severní Moravy / Pek, Ilja, Zapletal, Jan, 1939- -- In: Časopis Slezského muzea. Série A -- Roč. 37, č. 2 (1988), s. 191-192, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Další nález vltavínu na Táborsku / Virt, Radoslav -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 49 (2009), s. 76, 1 s. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Další nález vltavínu z Konic u Znojma / Šmerda, Jaroslav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 16, č. 2 (2008), s. 134-135
Zdroj: ČGS (UNM)