Listování
od 

Dílčí výsledky modelové analýzy stabilitní a napěťo-deformační situace komory Dolu Jeroným. / Hrubešová, E., Kaláb, Zdeněk, Kořínek, R., Žůrek, P. -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 7, č. 2 (2007), s. 91-98
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Dílčí výsledky studia uzavřenin v centrální a jižní části středočeského plutonu / Holub, František V. -- In: Prognózy scheelitu (Au) -- s. 78-81
Zdroj: ČGS (UNM)
Dílčí výzkum technologického nabohacení sedimentů vybranými těžkými prvky / Šrein, Vladimír, Šreinová, Blanka, Šťastný, Martin -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 13 (2005), s. 211-217
Zdroj: ČGS (UNM)
Dílčí zhodnocení polymetalického ložiska Zlaté Hory-východ po podrobném průzkumu od povrchu po 5. patro / Kotris, Jan -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce ložisková geologie -- s. 238-257
Zdroj: ČGS (UNM)
Dilema recenzentovo / Mikuláš, Radek -- In: Lidové noviny -- Roč. 27, - (2014), s. 23-23
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Dilema related to exploitation of the Natural sources: deposite of brown coal versus spa, Cheb basin. / Koudelková, Gabriela -- In: 8th Coal Geology Conference, Prague, June 22-27, 1998 -- s. 33
Zdroj: ČGS (UNM)
Dílo Quido Záruby na poli české kvartérní geologie / Ložek, Vojen -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 73, č. 3 (1994), s. 158-158
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Dílo Quido Záruby na poli české kvartérní geologie / Ložek, Vojen -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 73, č. 3 (1994), s. 158
Zdroj: ČGS (UNM)
Dimension of underground macroseismic effect areas caused by rockbursts in Ostrava-Karviná coal basin / Kalenda, Pavel -- In: Acta montana. Series A, Geodynamics -- ISSN 0365-1398 -- No. 10(102) (1996), p. 163-170
Zdroj: ČGS (UNM)
Dimenzování výztuže porubních chodeb v uhelných dolech / Šňupárek, Richard -- In: Zborník Geotechnika - 2012 - Geotechnics -- S. 1-8
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Dindymene kenchrias n.sp. (Trilobita) in the Vinice Formation (Berounian Stage, Ordovician) of the Prague Basin, Czech Republic / Kozák, Vladislav, Vaněk, Jiří -- In: Palaeontologia Bohemiae -- ISSN 1211-8672 -- Vol. 3, no. 4 (1997), p. 10-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Dindymene kenchrias n.sp. (Trilobita), nový trilobit z vinického souvrství (ordovik, beroun, Čechy)
Dinoflagellate cyst record of the deep-sea Cretaceous-Tertiary boundary at Uzgruň, Carpathian Mountains, Czech Republic / Gedl, Przemysław -- In: Geological society special publication -- ISSN 0305-8719 -- Č. 230 (2004), s. 257-273
Zdroj: ČGS (UNM)
Dinoflagellate cysts distribution of Albian-Cenomanian sections from the Outer Western Carpathians / Skupien, Petr -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 74, no. 1 (1999), p. 1-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Dinoflagellate study of the Lower Cretaceous deposits in the Pieniny Klippen Belt (Rochovica section, Slovak Western Carpathians) / Skupien, Petr -- In: Bulletin of geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Vol. 78, no. 1 (2003), p. 67-82
Zdroj: ČGS (UNM)
Dinosaurs and extinction
Dinosaurs in the Bohemia - what was their palaeoenvironment?
Dinosaurs to Dinoflagellates (Variant.)
Dinosaurus jako živý / Cílek, Václav -- In: Obšťastník Sněmu dětí ČR pro životní prostředí -- Leden (2001), s. 11
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Dinosauři a vymírání / Roček, Zbyněk -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 73, č. 8 (1994), s. 443-446
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ