Listování
od 

Dílo Quido Záruby na poli české kvartérní geologie / Ložek, Vojen -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 73, č. 3 (1994), s. 158
Zdroj: ČGS (UNM)
Dimension of underground macroseismic effect areas caused by rockbursts in Ostrava-Karviná coal basin / Kalenda, Pavel -- In: Acta montana. Series A, Geodynamics -- ISSN 0365-1398 -- No. 10(102) (1996), p. 163-170
Zdroj: ČGS (UNM)
Dimenzování výztuže porubních chodeb v uhelných dolech / Šňupárek, Richard -- In: Zborník Geotechnika - 2012 - Geotechnics -- S. 1-8
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Dindymene kenchrias n.sp. (Trilobita) in the Vinice Formation (Berounian Stage, Ordovician) of the Prague Basin, Czech Republic / Kozák, Vladislav, Vaněk, Jiří -- In: Palaeontologia Bohemiae -- ISSN 1211-8672 -- Vol. 3, no. 4 (1997), p. 10-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Dindymene kenchrias n.sp. (Trilobita), nový trilobit z vinického souvrství (ordovik, beroun, Čechy)
Dinoflagellate cyst record of the deep-sea Cretaceous-Tertiary boundary at Uzgruň, Carpathian Mountains, Czech Republic / Gedl, Przemysław -- In: Geological society special publication -- ISSN 0305-8719 -- Č. 230 (2004), s. 257-273
Zdroj: ČGS (UNM)
Dinoflagellate cysts distribution of Albian-Cenomanian sections from the Outer Western Carpathians / Skupien, Petr -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 74, no. 1 (1999), p. 1-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Dinoflagellate study of the Lower Cretaceous deposits in the Pieniny Klippen Belt (Rochovica section, Slovak Western Carpathians) / Skupien, Petr -- In: Bulletin of geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Vol. 78, no. 1 (2003), p. 67-82
Zdroj: ČGS (UNM)
Dinosaurs and extinction
Dinosaurs in the Bohemia - what was their palaeoenvironment?
Dinosaurs to Dinoflagellates (Variant.)
Dinosaurus jako živý / Cílek, Václav -- In: Obšťastník Sněmu dětí ČR pro životní prostředí -- Leden (2001), s. 11
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Dinosauři a vymírání / Roček, Zbyněk -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 73, č. 8 (1994), s. 443-446
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Dinosauři a vymírání / Roček, Zbyněk, 1945- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 73, č. 8 (1994), s. 443-446
Zdroj: ČGS (UNM)
Dinosauři spásali trávu / Mikuláš, Radek -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 85, č. 1 (2006+), s. 8-8
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Dinosauři spásali trávu / Mikuláš, Radek, 1964- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 85, č. 1 (2006), s. 8
Zdroj: ČGS (UNM)
Dinosauři v Čechách - v jakém žili prostředí / Košťák, Martin, 1971-, Mazuch, Martin -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 89, č. 7-8 (2010), s. 432-435
Zdroj: ČGS (UNM)
A dinotherium skeleton from Česká Třebová / Musil, Rudolf, 1926- -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae (Časopis Moravského muzea, Vědy geologické) -- ISSN 1211-8796 -- Vol. 82 (1997), p. 105-122
Zdroj: ČGS (UNM)
Dioonopsis Horiuchi et Kimura leaves from the Eocene of western North America: a Cycad shared with the Paleogene of Japan / Erdei, Boglarka, Kvaček, Zlatko, Manchester, Steven R. -- In: International Journal of Plant Sciences -- ISSN 1058-5893 -- Roč. 173, č. 1 (2012), 15
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Diopsid z alpských žil sobotínského amfibolitového masivu / Novotný, Pavel, 1954-, Zimák, Jiří -- In: Acta Universitatis Palackianae olomucensis, Facultas rerum naturalium. Geologica -- ISSN 0231-9365 -- Roč. 36 (1999), s. 81-85
Zdroj: ČGS (UNM)