Listování
od 

Dřevité opály z Vel'kého Ďuru : nálezová zpráva / Illášová, Ľudmila, Turnovec, Ivan, 1943- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 14, č. 3 (2006), s. 246-247
Zdroj: ČGS (UNM)
Dřevní hmota (Large woody debris) v říčních korytech - zdroje, objem, distribuce a interakce s fluviálními tvary (případová studie z NPR Ramena řeky Moravy, CHKO Litovelské Pomoraví) / Krejčí, Lukáš, Máčka, Zdeněk -- In: Geomorfologický sborník 5 : sborník abstraktů : stav geomorfologických výzkumů v roce 2006 : sborník abstraktů z mezinárodního semináře (Olomouc 10.-12.4.2006) -- ISBN 80-244-1320-5 -- s. 35
Zdroj: ČGS (UNM)
Dřevní hmota v říčních korytech - zdroje, objem, distribuce a interakce s fluviálními tvary (případová studie z NPR Ramena řeky Moravy, CHKO Litovelské Pomoraví) / Krejčí, Lukáš, Máčka, Zdeněk -- In: Geomorfologické výzkumy v roce 2006 -- ISBN 80-244-1542-9 -- s. 117-122
Zdroj: ČGS (UNM)
DÚ-01: Stanovení limitů ekologické únosnosti vlivů těžby nerostných surovin v chráněných krajinných oblastech (CHKO) / Budil, Petr, 1969- -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1996 -- ISBN 80-7212-008-5 -- s. 28
Zdroj: ČGS (UNM)
DÚ-01: Zhodnocení rizik zranitelnosti horninového prostředí a podzemních vod v trase dálnice D1 / Čurda, Jan, Hroch, Zdeněk, Kadlecová, Renáta, Moravcová, Olga, 1968-, Pálenský, Peter, Štěpánek, Petr, 1949-, Tomas, Robert, 1971- -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1996 -- ISBN 80-7212-008-5 -- s. 43-44
Zdroj: ČGS (UNM)
DÚ-02: Vliv horninového prostředí na migraci a akumulaci vybraných organických a anorganických polutantů / Boháček, Zbyněk, Kovářová, Miroslava, Müller, Pavel, Sulovský, Petr, Toul, Jan, Zeman, Josef -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1996 -- ISBN 80-7212-008-5 -- s. 44-45
Zdroj: ČGS (UNM)
DÚ-02: Zpracování databáze ploch postižených těžbou nerostných surovin, ploch sanovaných a revitalizovaných / Hájková, Eliška, Rambousek, Jiří, Rambousek, Petr, Žižkovský, Karel -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1996 -- ISBN 80-7212-008-5 -- s. 31-32
Zdroj: ČGS (UNM)
DÚ-03: Geochemické a hydrologické zhodnocení silně zatížených malých povodí a návrh sanace okolního horninového prostředí včetně řečištních sedimentů (2.etapa, povodí Lužnice) / Hruška, Jakub, Skořepová, Irena, Veselý, Josef -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1996 -- ISBN 80-7212-008-5 -- s. 45-46
Zdroj: ČGS (UNM)
DÚ-03: Geochemické procesy v horninovém prostředí oblastí s ložisky a těžbou uhlovodíků / Franců, Juraj, 1957-, Hanák, Jaromír, Kašparec, Ivan, Krejčí, Oldřich, 1958-, Michalíček, Miroslav, Müller, Pavel, Ondra, Pavel, Střelcová, Eva -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1996 -- ISBN 80-7212-008-5 -- s. 32-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Dual Variscan thrusting in the Brno Massif (eastern margin of the Bohemian Massif, Czech Republic) / Melichar, Rostislav, 1961-, Rez, Jiří -- In: CzechTec 07 : 5th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG) & 12th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS) : April 11-14, 2007, Teplá, Czech Republic : proceedings and excursion guide -- ISBN 978-80-7075-695-9 -- s. 69-70
Zdroj: ČGS (UNM)
Dual Variscan thrusting in the Brno Massif (Eastern margin of the Bohemian Massif, Czech Republic) / Melichar, Rostislav, Rez, Jiří -- In: CzechTec07 - 5th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group and 12th Meeting of the Czech tectonic Studies Group, April 11-14, 2007, Teplá, Czech Republic -- ISBN 978-80-7075-695 -- 2
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Dubové kmeny v holocenních usazeninách Labe: substrát pro zachování hmyzu, stop po jeho činnosti a stop exploatace dřevité hmoty dalšími organizmy / Mikuláš, Radek -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Roč. 3, č. 5 (2007), s. 23-35
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Dubové kmeny v holocenních usazeninách Labe: substrát pro zachování hmyzu, stop po jeho činnosti a stop exploatace dřevité hmoty dalšími organizmy / Mikuláš, Radek, 1964- -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 5 (2007), s. 23-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Důchodcovské jeskyňářské vzpomínání / Turnovec, Ivan, 1943- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 39 (2013), s. 74-75
Zdroj: ČGS (UNM)
Duchovní rozměr ropy / Cílek, Václav -- In: Respekt -- Roč. 18, č. 9 (2007), s. 18-18
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Ductile deformation and rheology of sub-continental mantle in a hot collisional orogeny: Example from the Bohemian Massif / Kusbach, V., Schulmann, K., Ulrich, Stanislav -- In: Journal of Geodynamics -- ISSN 0264-3707 -- Roč. 56-57, May (2012), s. 108-123
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Ductile shear zones and origin of orthogneisses in the thrust sheet of Choustník / Klečka, Milan, Melka, Radek, Rajlich, Petr, 1944- -- In: Acta montana -- ISSN 0365-1398 -- No. 72 (1986), p. 35-62
Zdroj: ČGS (UNM)
Dufrenit z Poniklé v Krkonoších / Pauliš, Petr, 1956- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 11, č. 3 (2003), s. 166-168
Zdroj: ČGS (UNM)
Duhamelite discredited / Bernhardt, Heinz-Jürgen, Effenberger, Herta, Kolitsch, Uwe, Krause, Werner -- In: Neues Jahrbuch für Mineralogie. Monatshefte -- ISSN 0028-3649 -- H. 2 (2003), s. 75-96
Zdroj: ČGS (UNM)
Důkaz berylia v minerálech / Němec, Stanislav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 11, č. 1 (2003), s. 63-65
Zdroj: ČGS (UNM)