Listování
od 

Důl Jeroným v historických mapách a schématech / Kaláb, Zdeněk, Kukutsch, R., Lednická, Markéta -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice 2007. T5 -- T6-T6
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Důl Mauritius v Hřebečné - mimořádná montánní lokalita v západním Krušnohoří / Bohdálek, Petr -- In: Sborník semináře 'Problematika péče o historická důlní díla vzniklá do konce 19. století' -- 8
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Důl Slaný - šachta s nejkratší životností / Kurial, Jan -- In: Dobývání uhlí na Kladensku : historie kladensko-slánsko-rakovnické pánve -- s. 341-348
Zdroj: ČGS (UNM)
Důl Svornost a jeho význam pro světové kulturní dědictví / Bohdálek, Petr -- In: Sborník konference Bohatství historického stavebního vývoje Krušnohoří, Jáchymov 2010 -- 8
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Důl Svornost v Ohníči u Bíliny a zdejší miocenní flóra / Hurník, Stanislav, 1933-2005 -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 3 (2004), s. 30-37, 3 l. příl
Zdroj: ČGS (UNM)
Důlně-hydrogeologická problematika výhledového lomu Libouš / Trachtulec, Jan -- In: Zpravodaj VÚHU -- ISSN 0323-0368 -- Roč. 1983, č. 9-10 (1984), s. 17-31
Zdroj: ČGS (UNM)
Důlní degazace v OKR / Bobák, Břetislav -- In: Sborník přednášek II. hydrogeologické konference -- s. 31-39
Zdroj: ČGS (UNM)
Důlní díla v Obřím dole v Peci pod Sněžkou / Tásler, Radko -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice. Sekce T, Tradice a historické památky českého hornictví -- s. 1-6, T 3
Zdroj: ČGS (UNM)
Důlní dílo Kovárna zpřístupněné v Obřím dole v Krkonoších / Tásler, Radko, 1956- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 12, č. 9 (2005), s. 48-49
Zdroj: ČGS (UNM)
Důlní indukované geodynamické jevy / Buben, Jiří, Malinský, Karel, Rudajev, Vladimír, Růžek, Bohuslav, Vydra, Jaroslav -- In: Acta montana. Series AB -- ISSN 0365-1398 -- Č. 2(99) (1996), s. 171-182
Zdroj: ČGS (UNM)
Důlní indukované seismické děje
Důlní indukované seizmické děje / Rudajev, Vladimír -- In: Acta montana. Series AB -- ISSN 0365-1398 -- Č. 7(113) (1999), s. 201-208
Zdroj: ČGS (UNM)
Důlní míry v Jeseníkách a možnosti jejich interpretace / Večeřa, Josef -- In: Zborník prednášok z mezinárodnej konferencie Argenti fodina 2008 - Banská Štiavnica 3. - 5. 9. 2008 -- ISBN 978-80-85579-44-4 -- 9
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Důlní otřes nebo zemětřesení / Kárník, Vít, Klíma, Karel, Ruprechtová, Libuše -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 69, č. 1 (1990), s. 32-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Důlní podnikatel Vok Pňovský ze Sovince / Papajík, David -- In: Acta rerum naturalium -- ISSN 1801-5972 -- Č. 12 (2012), s. 57-59
Zdroj: ČGS (UNM)
Důlní práce na Pustině u Míšovic / Dokoupilová, P., Roštínský, Pavel, Šmerda, J. -- In: Stříbrná Jihlava 2007. Studie k dějinám hornictví a důlních prací -- S. 124-129
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Důlní práce na Pustině u Míšovic (Znojemsko) / Dokoupilová, Pavla, Roštínský, Pavel, Šmerda, Jaroslav -- In: Stříbrná Jihlava 2007 : studie k dějinám hornictví a důlních prací -- ISBN 978-80-903588-4-3 -- s. 124-129
Zdroj: ČGS (UNM)
Důlní vody jako využitelný zdroj uranu / Grmela, Arnošt, Hájek, Antonín, 1944-, Michálek, Bedřich, Rapantová, Naďa, 1962- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 13, č. 12 (2006), s. 2-7
Zdroj: ČGS (UNM)
Důlní vody na lokalitě Čistá, Důl Jeroným / Kaláb, Zdeněk, Kukutsch, R., Lednická, Markéta -- In: Uhlí, rudy, geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 55, č. 5 (2007), s. 31-35
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Důlní vody na lokalitě Čistá, Důl Jeroným / Kaláb, Zdeněk, 1959-, Kukutsch, Radovan, Lednická, Markéta -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 14, č. 5 (2007), s. 31-35
Zdroj: ČGS (UNM)