Listování
od 

Důlní díla v Obřím dole v Peci pod Sněžkou / Tásler, Radko -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice. Sekce T, Tradice a historické památky českého hornictví -- s. 1-6, T 3
Zdroj: ČGS (UNM)
Důlní dílo Kovárna zpřístupněné v Obřím dole v Krkonoších / Tásler, Radko, 1956- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 12, č. 9 (2005), s. 48-49
Zdroj: ČGS (UNM)
Důlní indukované geodynamické jevy / Buben, Jiří, Malinský, Karel, Rudajev, Vladimír, Růžek, Bohuslav, Vydra, Jaroslav -- In: Acta montana. Series AB -- ISSN 0365-1398 -- Č. 2(99) (1996), s. 171-182
Zdroj: ČGS (UNM)
Důlní indukované seismické děje
Důlní indukované seizmické děje / Rudajev, Vladimír -- In: Acta montana. Series AB -- ISSN 0365-1398 -- Č. 7(113) (1999), s. 201-208
Zdroj: ČGS (UNM)
Důlní míry v Jeseníkách a možnosti jejich interpretace / Večeřa, Josef -- In: Zborník prednášok z mezinárodnej konferencie Argenti fodina 2008 - Banská Štiavnica 3. - 5. 9. 2008 -- ISBN 978-80-85579-44-4 -- 9
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Důlní otřes nebo zemětřesení / Kárník, Vít, Klíma, Karel, Ruprechtová, Libuše -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 69, č. 1 (1990), s. 32-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Důlní podnikatel Vok Pňovský ze Sovince / Papajík, David -- In: Acta rerum naturalium -- ISSN 1801-5972 -- Č. 12 (2012), s. 57-59
Zdroj: ČGS (UNM)
Důlní práce na Pustině u Míšovic / Dokoupilová, P., Roštínský, Pavel, Šmerda, J. -- In: Stříbrná Jihlava 2007. Studie k dějinám hornictví a důlních prací -- S. 124-129
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Důlní práce na Pustině u Míšovic (Znojemsko) / Dokoupilová, Pavla, Roštínský, Pavel, Šmerda, Jaroslav -- In: Stříbrná Jihlava 2007 : studie k dějinám hornictví a důlních prací -- ISBN 978-80-903588-4-3 -- s. 124-129
Zdroj: ČGS (UNM)
Důlní vody jako využitelný zdroj uranu / Grmela, Arnošt, Hájek, Antonín, 1944-, Michálek, Bedřich, Rapantová, Naďa, 1962- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 13, č. 12 (2006), s. 2-7
Zdroj: ČGS (UNM)
Důlní vody na lokalitě Čistá, Důl Jeroným / Kaláb, Zdeněk, Kukutsch, R., Lednická, Markéta -- In: Uhlí, rudy, geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 55, č. 5 (2007), s. 31-35
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Důlní vody na lokalitě Čistá, Důl Jeroným / Kaláb, Zdeněk, 1959-, Kukutsch, Radovan, Lednická, Markéta -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 14, č. 5 (2007), s. 31-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Důlní vody s nadlimitním obsahem síranů a možnosti jejich čištění / Schejbal, Ctirad, Vidlář, Jiří -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 45, č. 3 (1999), s. 1-14
Zdroj: ČGS (UNM)
Důlní vody v historickém Dole Jeroným v Čisté / Kořínek, R., Kukutsch, R., Lednická, Markéta, Žůrek, P. -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice 2007. T5 -- S. 1-10
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Důlní vody v severočeském hnědouhelném revíru / Píša, Václav -- In: Vodní hospodářství. Řada B -- Roč. 37, č. 9 (1987), s. 239-243
Zdroj: ČGS (UNM)
Dům a domov / Cílek, Václav -- In: Liberec. Ročenka liberecké architektury -- Roč. 3, - (2007), s. 93-96
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Dumortierit - klasický kutnohorský minerál / Pauliš, Petr, 1956- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 5 (1997), s. 341-342
Zdroj: ČGS (UNM)
Dumortierit a turmalín z abysálních pegmatit od Vémyslic u Moravského Krumlova, gfohlská jednotka, moldanubikum / Cempírek, Jan, Novák, Milan -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae Geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 89, č. 1 (2004), 10
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Dumortierit a turmalín z abysálních pegmatitů od Vémyslic u Moravského Krumlova, gföhlská jednotka, moldanubikum / Cempírek, Jan, Novák, Milan, 1952- -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 89 (2004), s. 45-54
Zdroj: ČGS (UNM)