Listování
od 

Důlní vody na lokalitě Čistá, Důl Jeroným / Kaláb, Zdeněk, 1959-, Kukutsch, Radovan, Lednická, Markéta -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 14, č. 5 (2007), s. 31-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Důlní vody s nadlimitním obsahem síranů a možnosti jejich čištění / Schejbal, Ctirad, Vidlář, Jiří -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 45, č. 3 (1999), s. 1-14
Zdroj: ČGS (UNM)
Důlní vody v historickém Dole Jeroným v Čisté / Kořínek, R., Kukutsch, R., Lednická, Markéta, Žůrek, P. -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice 2007. T5 -- S. 1-10
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Důlní vody v severočeském hnědouhelném revíru / Píša, Václav -- In: Vodní hospodářství. Řada B -- Roč. 37, č. 9 (1987), s. 239-243
Zdroj: ČGS (UNM)
Dům a domov / Cílek, Václav -- In: Liberec. Ročenka liberecké architektury -- Roč. 3, - (2007), s. 93-96
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Dumortierit - klasický kutnohorský minerál / Pauliš, Petr, 1956- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 5 (1997), s. 341-342
Zdroj: ČGS (UNM)
Dumortierit a turmalín z abysálních pegmatit od Vémyslic u Moravského Krumlova, gfohlská jednotka, moldanubikum / Cempírek, Jan, Novák, Milan -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae Geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 89, č. 1 (2004), 10
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Dumortierit a turmalín z abysálních pegmatitů od Vémyslic u Moravského Krumlova, gföhlská jednotka, moldanubikum / Cempírek, Jan, Novák, Milan, 1952- -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 89 (2004), s. 45-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Dumortierite - a classical mineral from Kutná Hora
Dumortierite and tourmaline from abyssal pegmatites at Vémyslice near Moravský Krumlov, Gföhl unit, Moldanubicum
Dumortierite and tourmaline from abyssal pegmatites from Vémyslice near Moravský Krumlov, Gfohl unit, Moldanubicum
Duny u Sváravy / Vítek, Jan, 1946- -- In: Památky a příroda -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 8, č. 4 (1983), s. 251
Zdroj: ČGS (UNM)
Durability properties of concrete with admixtures of thermaly activated kaolins and shales / Martinec, Petr, Vavro, M. -- In: Quality and Reliability in Building Industry -- S. 399-404
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Duration of Eo-Alpine metamorphic events obtained from multi-component diffusion modeling of garnet: A case study from the Eastern Alps / Chakraborty, Sumit, Faryad, Shah Wali -- In: Mitteilungen der Österreichischen mineralogischen Gesellschaft -- ISSN 0930-0708 -- Vol. 150 (2005), p. 35
Zdroj: ČGS (UNM)
Duration of Eo-Alpine metamorphic events obtained from multicomponent diffusion modeling of garnet: A case study from the Eastern Alps / Chakraborty, Sumit, Faryad, Shah Wali -- In: Contribution to Mineralogy and Petrology -- ISSN 0010-7999 -- Roč. 150, č. 4 (2005), 14
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Durbachite from Luleč Conglomerates - their Possible Source / Leichmann, Jaromír, Zachovalová, Kateřina -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 8 (1999), p. 76-77
Zdroj: ČGS (UNM)
Durbachites of the Třebíč pluton - genetic implications
Durbachites-vaugnerites - a time-marker across the European Variscan basement / Janoušek, Vojtěch, Stampfli, Gérard, von Raumer, Jürgen -- In: Géologie de la France -- ISBN 978-2-7159-2535-9 -- 2
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Durbachitic igneous activity in the Moldanubian zone / Holub, František V. -- In: Berichte der Deutschen Mineralogischen Gesellschaft -- ISSN 0935-123X -- No. 2 (1999), p. 105-108
Zdroj: ČGS (UNM)
Durbachity a další lamproidní plutonity: současný pohled na jejich složení a vznik / Holub, František, 1949- -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- s. 42-43
Zdroj: ČGS (UNM)