Listování
od 

Důvody zvýšené predispozice k samovzněcování oxidačně alterovaných uhlí / Klika, Zdeněk, 1943-, Machovič, Vladimír, Martinec, Petr, 1942-, Pavlíková, Helena, Šebestová, Eva, Taraba, Boleslav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 2, č. 12 (1995), s. 371-374
Zdroj: ČGS (UNM)
Duxit - český fosilní jantar / Dvořák, Zdeněk -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 7, č. 5 (1999), s. 366-367
Zdroj: ČGS (UNM)
Duxit - fosilní pryskyřice severočeské hnědouhelné pánve / Dvořák, Zdeněk, 1959- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 13, č. 10 (2006), s. 23-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Duxite - a fossil resin?
Duxite - the Czech fossile amber
Duxite and its geochemical biomarkers ("chemofossils") from Bílina open-cast mine in the North Bohemian Basin (Miocene, Czech Republic) / Bouška, Vladimír, Dvořák, Zdeněk, Vávra, Norbert -- In: Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie. Monatshefte -- ISSN 0028-3630 (1997), p. 223-243
Zdroj: ČGS (UNM)
Dva české diamanty / Bouška, Vladimír, Skála, Roman -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 1 (1993), s. 28-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Dva drahé kameny ze severomoravských pegmatitů / Staněk, Josef -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 1, č. 3 (1993), s. 34-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Dva druhy cyklostomátních mechovek ze svrchního cenomanu-turonu české křídové pánve, Česká republika
Dva druhy selaginelových šištic a jejich spóry ze středočeských karbonských kontinentálních pánví České republiky.
Dva genetické typy tremolitu a nález objektů, podobných fosiliím z lomu Konstantin ve velkovrbenské skupině (14-23 Králíky) / Losos, Zdeněk, Němečková, Monika, Reif, Jaroslav, Šmůla, Rudolf -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 7 (2000), s. 126-128
Zdroj: ČGS (UNM)
Dva genetické typy tremolitu a nález objektů, podobných fosíliím, z lomu Konstantin ve velkovrbenské skupině / Losos, Zdeněk, Novotná, Monika, Reif, Jaroslav, Šmůla, Rudolf -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. VII, č. 1 (2000), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Dva genetické typy tremolitu a nález objektů podobných fosíliím, z lomu Konstatntin ve velkovrbenské skupině / Losos, Z., Němečková, Monika, Reif, J., Šmůla, R. -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. -- ISBN 80-210-2371-6 -- s. 126-128
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Dva křesadlové zámky A. V. Lebedy. / Šnajdrová, Evženie (2009) -- In: A. V. Lebeda nekorunovaný král českých puškařů -- ISBN 978-80-904316-0-7
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: NM
Dva mineralogicky zajímavé amfiboly z jižních Čech / Vrána, Stanislav, 1936- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 17, č. 4 (2009), s. 297-298
Zdroj: ČGS (UNM)
Dva nálezy pavučince olivového - Cortinarius infractus (Pers.) Fr / Borovička, Jan -- In: Mykologický sborník -- Roč. 84, č. 4 (2007), s. 118-120
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Dva nové gastropodové rody (Porcellioidea, Archaeogastropoda) ze spodního karbonu Belgie.
Dva nové národní parky / Vítek, Jan -- In: Přírodní vědy ve škole -- ISSN 0231-5130 -- Roč. 40, č. 8 (1988-89), s. 320
Zdroj: ČGS (UNM)
Dva noví belerofontidní tergomya (Mollusca)ze spodního devonu (Lochkovu) Barrandienu, Čechy (Česká republika)
Dva noví chonetidní ramenonožci z devonu pražské pánve