Listování
od 

Další nález hadic v kulmských sedimentech severní Moravy / Pek, Ilja, Zapletal, Jan, 1939- -- In: Časopis Slezského muzea. Série A -- Roč. 37, č. 2 (1988), s. 191-192, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Další nález vltavínu na Táborsku / Virt, Radoslav -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 49 (2009), s. 76, 1 s. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Další nález vltavínu z Konic u Znojma / Šmerda, Jaroslav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 16, č. 2 (2008), s. 134-135
Zdroj: ČGS (UNM)
Další nálezy fosilních společenstev akritarch ve spodním siluru pražské pánve / Dufka, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 49-50
Zdroj: ČGS (UNM)
Další nálezy ichnofosilie Dictyodora liebeana (Geinitz, 1867) z masivu Plánivé (mohelnické souvrství mírovského paleozoika, západosudetská oblast Českého masivu) / Lehotský, Tomáš, 1978-, Zapletal, Jan -- In: Přírodovědné studie Muzea Prostějovska -- ISSN 1803-1404 -- Č. 12-13 (2011), s. 23-30, 1 s. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Další nálezy potápky Miobaptus Walteri v českém miocénu
Další nové lokality rutilů na Vltavotýnsku / Rajlich, Petr, 1944- -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 49 (2009), s. 90
Zdroj: ČGS (UNM)
Další noví gastropodi ze spodnodevonského společenstva Boucotonotus-Palaeozygopleura pražské pánve
Ďalší objav v Slovenskom krase / Labuda, Štefan -- In: Krásy Slovenska -- Roč. 66, č. 1 (1989), s. 12-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Další pokusy o inferenční statistickou předpověď ročních Wolfových čísel / Mikulecký, M., Střeštík, Jaroslav -- In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Abstrakty referátů -- s. 27
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Další pokusy o inferenční statistickou předpověď ročních Wolfových čísel / Mikulecký, M., Střeštík, Jaroslav -- In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Sborník referátů ze semináře -- s. 124-127
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Další poznatky o hlubinné stavbě autonomního bloku / Plíva, Gustav -- In: Geológia a surovinové zdroje kryštalinika. Geológia a suroviny Spišsko-gemerského rudohoria -- s. 81-88
Zdroj: ČGS (UNM)
Další poznatky o mineralogii solných pňů v Íránu / Filippi, Michal, Palatinus, Lukáš -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 5 (2004), s. 382-389
Zdroj: ČGS (UNM)
Další pseudokrasové jeskyně ve flyšoidních sedimentech středočeského ordoviku / Mikuláš, Radek -- In: Speleo -- s. 32
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Další rozvoj prostorových a časových modelů ložisek nerostných surovin / Hrzina, Petr, Koubcová, Jiřina, Němec, Václav, Prevorová, Alena -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Matematické metody v geologii -- s. 413-418
Zdroj: ČGS (UNM)
Další údaje o brachiopodech triasu a liasu severních vápencových Alp / Siblík, Miloš -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1996), s. 155-156
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Další údaje o brachiopodech triasu a liasu Severních vápencových Alp / Siblík, Miloš -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996), s. 155-156
Zdroj: ČGS (UNM)
Další zaniklá lokalita těžby pyritu u Plzně: Lobzy-Petřín / Boháč, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 6 (1997), s. 398-399
Zdroj: ČGS (UNM)
Další zdroj dat identifikace potenciálně kontaminovaných a kontaminovaných míst v ČR / Eckhardt, Pavel, Martínková, Marta -- In: VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace -- ISSN 0322-8916 -- Roč. 52, č. 2 (2010), s. 14-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Další zkušenosti s validitou celostátní biometeorologické předpovědi pro Českou republiku / Sitar, J., Střeštík, Jaroslav -- In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Sborník referátů ze semináře -- s. 147-153
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ