Listování
od 

Další noví gastropodi ze spodnodevonského společenstva Boucotonotus-Palaeozygopleura pražské pánve
Ďalší objav v Slovenskom krase / Labuda, Štefan -- In: Krásy Slovenska -- Roč. 66, č. 1 (1989), s. 12-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Další pokusy o inferenční statistickou předpověď ročních Wolfových čísel / Mikulecký, M., Střeštík, Jaroslav -- In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Abstrakty referátů -- s. 27
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Další pokusy o inferenční statistickou předpověď ročních Wolfových čísel / Mikulecký, M., Střeštík, Jaroslav -- In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Sborník referátů ze semináře -- s. 124-127
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Další poznatky o hlubinné stavbě autonomního bloku / Plíva, Gustav -- In: Geológia a surovinové zdroje kryštalinika. Geológia a suroviny Spišsko-gemerského rudohoria -- s. 81-88
Zdroj: ČGS (UNM)
Další poznatky o mineralogii solných pňů v Íránu / Filippi, Michal, Palatinus, Lukáš -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 5 (2004), s. 382-389
Zdroj: ČGS (UNM)
Další pseudokrasové jeskyně ve flyšoidních sedimentech středočeského ordoviku / Mikuláš, Radek -- In: Speleo -- s. 32
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Další rozvoj prostorových a časových modelů ložisek nerostných surovin / Hrzina, Petr, Koubcová, Jiřina, Němec, Václav, Prevorová, Alena -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Matematické metody v geologii -- s. 413-418
Zdroj: ČGS (UNM)
Další údaje o brachiopodech triasu a liasu severních vápencových Alp / Siblík, Miloš -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1996), s. 155-156
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Další údaje o brachiopodech triasu a liasu Severních vápencových Alp / Siblík, Miloš -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996), s. 155-156
Zdroj: ČGS (UNM)
Další zaniklá lokalita těžby pyritu u Plzně: Lobzy-Petřín / Boháč, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 6 (1997), s. 398-399
Zdroj: ČGS (UNM)
Další zdroj dat identifikace potenciálně kontaminovaných a kontaminovaných míst v ČR / Eckhardt, Pavel, Martínková, Marta -- In: VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace -- ISSN 0322-8916 -- Roč. 52, č. 2 (2010), s. 14-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Další zkušenosti s validitou celostátní biometeorologické předpovědi pro Českou republiku / Sitar, J., Střeštík, Jaroslav -- In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Sborník referátů ze semináře -- s. 147-153
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Ďalšie možnosti medeno-porfýrovej mineralizácie v oblasti Štiavnickej hrástě / Brlay, Aurel, Daubner, Jozef, Konečný, Vlastimil, Lexa, Jaroslav, Marsina, Karol, Smolka, Ján -- In: Metalogenéza malých intrúzií neovulkanitov Slovenska -- s. 14-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Damage caused by opencast and underground coal mining / Domas, Jaroslav -- In: Geological and Landscape Conservation: proceedings of the Malvern International Conference 1993 -- ISBN 1-897799-09-8 -- s. 93-97
Zdroj: ČGS (UNM)
Damage dynamics in sprice and beech stands of the Protected Landscape Area of the Oorlické hory Mts. VI. Ameliorative treatment. Monitoring of selected natural communities and populations of plant indicators in the Czech Republic III
Damage of structures caused either by seismic effects or surface vegetations.
Damaged road construction on the highway route D5
Damping of Sn-W ores mining activities and liquidation of the Stannum plant
Damping programmes in ore mining and mining rules. Symposium "Mining town Příbram in science and technology" 1991, Section Liquidation of mines and use of underground space