Listování
od 

Další rozvoj prostorových a časových modelů ložisek nerostných surovin / Hrzina, Petr, Koubcová, Jiřina, Němec, Václav, Prevorová, Alena -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Matematické metody v geologii -- s. 413-418
Zdroj: ČGS (UNM)
Další údaje o brachiopodech triasu a liasu severních vápencových Alp / Siblík, Miloš -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1996), s. 155-156
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Další údaje o brachiopodech triasu a liasu Severních vápencových Alp / Siblík, Miloš -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996), s. 155-156
Zdroj: ČGS (UNM)
Další zaniklá lokalita těžby pyritu u Plzně: Lobzy-Petřín / Boháč, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 6 (1997), s. 398-399
Zdroj: ČGS (UNM)
Další zdroj dat identifikace potenciálně kontaminovaných a kontaminovaných míst v ČR / Eckhardt, Pavel, Martínková, Marta -- In: VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace -- ISSN 0322-8916 -- Roč. 52, č. 2 (2010), s. 14-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Další zkušenosti s validitou celostátní biometeorologické předpovědi pro Českou republiku / Sitar, J., Střeštík, Jaroslav -- In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Sborník referátů ze semináře -- s. 147-153
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Ďalšie možnosti medeno-porfýrovej mineralizácie v oblasti Štiavnickej hrástě / Brlay, Aurel, Daubner, Jozef, Konečný, Vlastimil, Lexa, Jaroslav, Marsina, Karol, Smolka, Ján -- In: Metalogenéza malých intrúzií neovulkanitov Slovenska -- s. 14-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Damage caused by opencast and underground coal mining / Domas, Jaroslav -- In: Geological and Landscape Conservation: proceedings of the Malvern International Conference 1993 -- ISBN 1-897799-09-8 -- s. 93-97
Zdroj: ČGS (UNM)
Damage dynamics in sprice and beech stands of the Protected Landscape Area of the Oorlické hory Mts. VI. Ameliorative treatment. Monitoring of selected natural communities and populations of plant indicators in the Czech Republic III
Damage of structures caused either by seismic effects or surface vegetations.
Damaged road construction on the highway route D5
Damping of Sn-W ores mining activities and liquidation of the Stannum plant
Damping programmes in ore mining and mining rules. Symposium "Mining town Příbram in science and technology" 1991, Section Liquidation of mines and use of underground space
Danalit z pegmatitu od Horních Novosedel sv. od Písku / Postbiegl, Stanislav -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 31, č. 3 (1986), s. 314
Zdroj: ČGS (UNM)
A danger of mine gases issuing from closed mines in Ostrava partial basin and a solution to this problem
Dangerous ice situations on our water bodies
The Danube Basin / Cicha, Ivan, 1932-, Čtyroká, Jiřina, 1939- -- In: Abhandlungen der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft -- ISSN 0341-4116 -- Vol. 549 (1998), p. 45-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Danube river mouth in Lower Pannonian
Daphnia resting eggs in the sediment of Bohemian Forest lakes : an evidence for sediment disturbance / Černý, Martin, Faustová, Markéta, Petrusek, Adam -- In: Silva Gabreta : sborník vědeckých prací ze Šumavy -- ISSN 1211-7420 -- Roč. 9 (2003)
Zdroj: ČGS (UNM)
Darf man Schwermineralkonzentrate bei ihrer laboratorischen Bearbeitung vierteln? / Němec, Dušan, 1927-2001 -- In: Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae brunensis -- Vol. 24 (1994), p. 39-44
Zdroj: ČGS (UNM)