Listování
od 

Dating of the Holštejnská Cave deposits and their role in the reconstruction of semiblind Holštejn Valley Cenozoic history (Czech Republic) / Cranger, D., Diehl, J., Glazek, J., Hercman, H., Kadlec, Jaroslav, Novicki, T., Šroubek, P., Vít, Jan, Žák, Karel -- In: Geologos -- ISSN 1426-8981 -- Roč. 5, č. 1 (2000), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Dating of the Holštejská Cave deposits and their role for reconstruction of Moravian Karst Cenozoic history (Czech Republic) / Diehl, J., Glazek, J., Granger, D., Hercman, H., Kadlec, Jaroslav, Nowicki, T., Šroubek, P., Vít, Jan -- In: The dating of Quaternary marine and land sediments. Abstracts of conference -- 4
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
On dating of the Labe river terraces in the environs of Ústí n. Labem / Kadlec, Jaroslav, Kočí, Alois, Růžičková, Eliška -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Vol. 66, no. 1 (1991), s. 43-49
Zdroj: ČGS (UNM)
Dating of the oldest minerals, zircons and baddeleyites, from differentiated meteorites - basaltic achondrites
Dating of the Quaternary volcanoes Komorní Hůrka (Kammerbühl) and Železná Hůrka (Eisenbühl), Czech Republic, by TL, ESR, alpha-recoil and fission track chronometry / Gögen, Kürsad, Jonckheere, Raymond, Wagner, Günther A., Wagner, Irmtrud, Woda, Clemens -- In: Zeitschrift für geologische Wissenschaften -- ISSN 0303-4534 -- Vol. 30, no. 3 (2002), p. 191-199
Zdroj: ČGS (UNM)
Dating the Hradec terrace (Ohře river)
Dating the onset of Variscan crustal exhumation in the core of the Bohemian Massif: new U-Pb single zircon ages from the high-K calc-alkaline granodiorites of the Blatná suite, Central Bohemian Plutonic Complex / Janoušek, Vojtěch, Wiegand, Bettina, Žák, Jiří -- In: Journal of the Geological Society London -- ISSN 0016-7649 -- Roč. 167, č. 2 (2010), 14
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV) -- UK, PřF
Dating the onset of Variscan crustal exhumation in the core of the Bohemian Massif: new U-Pb single zircon ages from the high-K calc-alkaline granodiorites of the Blatná suite, Central Bohemian Plutonic Complex / Janoušek, Vojtěch, Wiegand, Bettina A., Žák, Jiří -- In: Journal of the Geological Society -- ISSN 0016-7649 -- Vol. 167, no. 2 (2010), p. 347-360
Zdroj: ČGS (UNM)
Dating the transition / Jöris, Olaf, Street, Martin, Terberger, Thomas, Weninger, Bernhard -- In: Terra nostra -- ISSN 0946-8978 -- Vol. 2 (2006), p. 68-73
Zdroj: ČGS (UNM)
Dating Variscan ultrapotassic intrusions in the Bohemian Massif - separating myth from reality / Gerdes, Axel, Holub, František, Janoušek, Vojtěch, Verner, Kryštof -- In: Datovanie 2010. Zborník abstraktov -- ISBN 978-80-89343 -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Datolit a nepřeměněný fluorapofylit z alpských žil v amfiolitech z Libodřic (jz. od Kolína) / Fišera, Milan, 1937-, Sejkora, Jiří, 1968-, Vichr, Pavel -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 10 (2002), s. 210-215
Zdroj: ČGS (UNM)
Datolit z Vlastějovic / Kadlec, Tomáš -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, Roč. 15, č. 6 (2007), s. 505-507
Zdroj: ČGS (UNM)
Datolite and fresh fluorapophylite from alpine type paragenesis, Libodřice near Kolín, Czech Republic
Datolite occurences in the area of rocks of the teschenite association (northern Moravia)
Datování amfibolu v mikrogranodioritové žíle metodou 40Ar/39Ar: důsledky pro permskou extenzi moldanubika v Českém masivu
Datování apatitu a stanovení časově-teplotního vývoje metodikou štěpných stop / Filip, Jiří, Kříbek, Bohdan (2005) -- In: Uranové ložisko Rožná. Model pozdně variských a povariských mineralizací -- ISBN 80-7075-629-2
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: ČGS (RIV)
Datování fosilního půdního komplexu v Modřicích u Brna pomocí racemizace aminokyselin (24-34, Ivančice) / Cílek, Václav, jr., McCoy, William D., Oches, Eric A. -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 3 (1996), s. 23-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Datování fosilního půdního komplexu v Modřicích u Brna pomocí racemizace aminokyselin. Amino-acid chronology of Modřice fossil soil complex (Brno region) / Cílek, Václav, McCoy, W. D., Oches, E. A. -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1995 -- s. 23-26
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Datování granitu z valounu slepenců magurského flyše Chřibů (24-44 Bučovice) / Finger, Friedrich, Hanžl, Pavel, 1964-, Krejčí, Oldřich, 1958-, Schitter, Franz -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 4 (1997), s. 26-27
Zdroj: ČGS (UNM)