Listování
od 

Datolit a nepřeměněný fluorapofylit z alpských žil v amfiolitech z Libodřic (jz. od Kolína) / Fišera, Milan, 1937-, Sejkora, Jiří, 1968-, Vichr, Pavel -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 10 (2002), s. 210-215
Zdroj: ČGS (UNM)
Datolit z Vlastějovic / Kadlec, Tomáš -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, Roč. 15, č. 6 (2007), s. 505-507
Zdroj: ČGS (UNM)
Datolite and fresh fluorapophylite from alpine type paragenesis, Libodřice near Kolín, Czech Republic
Datolite occurences in the area of rocks of the teschenite association (northern Moravia)
Datování amfibolu v mikrogranodioritové žíle metodou 40Ar/39Ar: důsledky pro permskou extenzi moldanubika v Českém masivu
Datování apatitu a stanovení časově-teplotního vývoje metodikou štěpných stop / Filip, Jiří, Kříbek, Bohdan (2005) -- In: Uranové ložisko Rožná. Model pozdně variských a povariských mineralizací -- ISBN 80-7075-629-2
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: ČGS (RIV)
Datování fosilního půdního komplexu v Modřicích u Brna pomocí racemizace aminokyselin (24-34, Ivančice) / Cílek, Václav, jr., McCoy, William D., Oches, Eric A. -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 3 (1996), s. 23-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Datování fosilního půdního komplexu v Modřicích u Brna pomocí racemizace aminokyselin. Amino-acid chronology of Modřice fossil soil complex (Brno region) / Cílek, Václav, McCoy, W. D., Oches, E. A. -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1995 -- s. 23-26
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Datování granitu z valounu slepenců magurského flyše Chřibů (24-44 Bučovice) / Finger, Friedrich, Hanžl, Pavel, 1964-, Krejčí, Oldřich, 1958-, Schitter, Franz -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 4 (1997), s. 26-27
Zdroj: ČGS (UNM)
Datování holocenních karbonátových sedimentů ze Slovänské doliny u Valči (okres Martin) / Ložek, Vojen, Šilar, Jan -- In: Československý kras -- Roč. 39 (1988), s. 69-76
Zdroj: ČGS (UNM)
Datování hradecké terasy Ohře / Kočí, Alois, Minaříková, Dagmar, Tyráček, Jaroslav, 1931- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 62, č. 5 (1987), s. 279-289
Zdroj: ČGS (UNM)
Datování jeskynních sedimentů a rekonstrukce krasové morfologie Nízkých Tater / Chadima, Martin, Danišík, M., Granger, D., Grygar, Tomáš, Hercman, H., Kadlec, Jaroslav, Pruner, Petr, Schnabl, Petr, Šlechta, Stanislav -- In: 3. národní speleologický kongres : rozšířená abstrakta -- s. 30-32
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Datování jeskynních sedimentů: metody a příklady z Moravského krasu a Nízkých Tater / Kadlec, Jaroslav -- In: Výzkum v podzemí 2012 : sborník abstraktů -- S. 3-5
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Datování nejstarších minerálů zirkonu a baddeleyitu z diferencovaných meteoritů - bazaltických achondritů / Bukovanská, Marcela, Ireland, Trevor R., Janicke, Joachim -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 8 (2000), s. 82-90
Zdroj: ČGS (UNM)
Datování počátku exhumace variské kůry v jádru Českého masivu: nová U-Pb zirkonová stáří z vysokodraselné alkalicko-vápenaté blatenské suity, středočeský plutonický komplex
Datování podzemních vod z průzkumných štol do svahu Krušných hor v předpolí Velkolomu Čs. armády (SHR) / Hurník, Stanislav, 1933-2005, Trýzna, Pavel -- In: Uhlí -- Roč. 39, č. 4 (1991), s. 94-101
Zdroj: ČGS (UNM)
Datování povodňových sedimentů Moravy ve Strážnickém Pomoraví / Ettler, V., Grabic, R., Kadlec, Jaroslav, Singhvi, A., Světlík, Ivo -- In: 12. KVARTÉR 2006 -- s. 12-12
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Datování procesů v krasu a jeskyních / Bosák, Pavel -- In: Jeskyně -- S. 59-62
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Datování sedimentárních výplní v Bozkovských dolomitových jeskyních / Bosák, Pavel, Hercman, H., Kadlec, Jaroslav, Pruner, Petr, Schnabl, Petr -- In: Český kras. Sborník pro regionální výzkum. 32 -- S. 36-42
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Datování sedimentárních výplní v Bozkovských dolomitových jeskyních / Bosák, Pavel, 1951-, Hercman, Helena, Kadlec, Jaroslav, Pruner, Petr, Schnabl, Petr -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 32 (2006), s. 36-42
Zdroj: ČGS (UNM)