Listování
od 

Datování jeskynních sedimentů a rekonstrukce krasové morfologie Nízkých Tater / Chadima, Martin, Danišík, M., Granger, D., Grygar, Tomáš, Hercman, H., Kadlec, Jaroslav, Pruner, Petr, Schnabl, Petr, Šlechta, Stanislav -- In: 3. národní speleologický kongres : rozšířená abstrakta -- s. 30-32
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Datování jeskynních sedimentů: metody a příklady z Moravského krasu a Nízkých Tater / Kadlec, Jaroslav -- In: Výzkum v podzemí 2012 : sborník abstraktů -- S. 3-5
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Datování nejstarších minerálů zirkonu a baddeleyitu z diferencovaných meteoritů - bazaltických achondritů / Bukovanská, Marcela, Ireland, Trevor R., Janicke, Joachim -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 8 (2000), s. 82-90
Zdroj: ČGS (UNM)
Datování počátku exhumace variské kůry v jádru Českého masivu: nová U-Pb zirkonová stáří z vysokodraselné alkalicko-vápenaté blatenské suity, středočeský plutonický komplex
Datování podzemních vod z průzkumných štol do svahu Krušných hor v předpolí Velkolomu Čs. armády (SHR) / Hurník, Stanislav, 1933-2005, Trýzna, Pavel -- In: Uhlí -- Roč. 39, č. 4 (1991), s. 94-101
Zdroj: ČGS (UNM)
Datování povodňových sedimentů Moravy ve Strážnickém Pomoraví / Ettler, V., Grabic, R., Kadlec, Jaroslav, Singhvi, A., Světlík, Ivo -- In: 12. KVARTÉR 2006 -- s. 12-12
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Datování procesů v krasu a jeskyních / Bosák, Pavel -- In: Jeskyně -- S. 59-62
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Datování sedimentárních výplní v Bozkovských dolomitových jeskyních / Bosák, Pavel, Hercman, H., Kadlec, Jaroslav, Pruner, Petr, Schnabl, Petr -- In: Český kras. Sborník pro regionální výzkum. 32 -- S. 36-42
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Datování sedimentárních výplní v Bozkovských dolomitových jeskyních / Bosák, Pavel, 1951-, Hercman, Helena, Kadlec, Jaroslav, Pruner, Petr, Schnabl, Petr -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 32 (2006), s. 36-42
Zdroj: ČGS (UNM)
Datování sedimentárních výplní v Chýnovské jeskyni / Bosák, Pavel, Hercman, H., Kadlec, Jaroslav, Pruner, Petr, Schnabl, Petr -- In: Český kras. Sborník pro regionální výzkum. 32 -- S. 43-45
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Datování sedimentárních výplní v Chýnovské jeskyni / Bosák, Pavel, 1951-, Hercman, Helena, Kadlec, Jaroslav, Pruner, Petr, Schnabl, Petr -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 32 (2006), s. 43-45
Zdroj: ČGS (UNM)
Datování sedimentů holštejnské jeskyně / Hercman, Helena, Vít, Jan -- In: Sedimentární geologie v České republice, 23. a 24. ledna 1996 v Praze: abstrakty -- s. 48
Zdroj: ČGS (UNM)
Datování uhlíků z jeskyně Martina u Tetína pomocí 14C / Melková, J., Žák, Karel -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 25, č. x (1999), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Datování uhlíků z jeskyně Martina u Tetína pomocí 14C / Melková, Jaroslava, Žák, Karel, 1957- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 25 (1999), s. 33-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Datování vybraných hornin příbramské rudní oblasti metodou 40Ar/39Ar a otázka stáří polymetalické hydrotermální mineralizace (22-12 Březnice, 22-21 Příbram) / Snee, Lawrence W., Vlašímský, Pavel, Žák, Karel, 1957- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997 -- ISSN 0514-8057 (1998), s. 172-173
Zdroj: ČGS (UNM)
Datování zirkonu severočeských granulitů, Česká republika: další doklad spodnokarbonské vysokotlaké události v Českém masívu
Datovanie výplní Belianskej jaskyne: geochronologické záznamy jej genézy / Bella, P., Bosák, Pavel, Glazek, J., Hercman, H., Kadlec, Jaroslav, Kicinska, D., Komar, M., Kučera, M., Pruner, Petr -- In: Aragonit, časopis Správy slovenských jaskýň -- Roč. 12, - (2007), s. 127-128
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Datowanie radiometryczne trzeciorzedowych wulkanitów Dolnego Slaska. II., Daty K-Ar i wyniki badan paleomagnetycznych neogenskich bazanitów okolic Ladka Zdroju w Sudetach
Daubreelite and troilite as a source of cometary and minor body magnetism in cold environment / Jackson, M., Kletetschka, Günther, Kohout, Tomáš, Kosterov, A., Lehtinen, M., Pesonen, L. J. -- In: Meteoritics & Planetary Science -- Roč. 42, Supplement (2007), s. 5209-5209
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Davidsonia (Brachiopoda, Middle Devonian) in Moravia and its peculiar characters / Havlíček, Vladimír -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 73, no. 3 (1998), p. 219-222
Zdroj: ČGS (UNM)