Listování
od 

Definice pojmu ložisko nerostných surovin / Havelka, Jaroslav, Pertold, Zdeněk, Pouba, Zdeněk, 1922- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 10 (1992), s. 289-292
Zdroj: ČGS (UNM)
Definiční obory geomorfologických parametrů pro stanovení revitalizačního efektu vodních toků / Hradecký, Jan, 1974-, Pelíšek, Igor -- In: Geomorfologické výzkumy v roce 2006 -- ISBN 80-244-1542-9 -- s. 219-224
Zdroj: ČGS (UNM)
Definiční obory geomorfologických parametrů pro stanovení revitalizačního efektu vodních toků / Hradecký, Jan, 1974-, Pelíšek, Igor -- In: Geomorfologický sborník 5 : sborník abstraktů : stav geomorfologických výzkumů v roce 2006 : sborník abstraktů z mezinárodního semináře (Olomouc 10.-12.4.2006) -- ISBN 80-244-1320-5 -- s. 52
Zdroj: ČGS (UNM)
Definition of delta Body in Northern Closure of the Vienna Basin (Sarmatian, Czech Republic) / Hubatka, František, Petrová, Pavla, 1972-, Šikula, Jan -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 14 (2002), p. 38
Zdroj: ČGS (UNM)
Definition of delta body in the northern closure ot the Vienna Basin (Sarmatian, Czech Republic) / Hubatka, F., Petrová, Pavla, Šikula, Jan -- In: Paleogeographical, paleoecological, paleoclimatological development of Central Europe -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Definition of strength parameters in cypress clay stones
Definition of the terms "homologous" and "analogous" community / Boucot, A., Kříž, Jiří (1999) -- In: Paleocommunities -- ISBN 0-521-36398-5
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: ČGS (RIV)
Definition of the terms "homologous: and "analogous" community / Boucot, Arthur James, Kříž, Jiří, 1943- -- In: Paleocommunities: A Case Study from the Silurian and Lower Devonian -- ISBN 0-521-36398-5 -- s. 32
Zdroj: ČGS (UNM)
Deformace
Deformace a tepelná historie pražské pánve a moravskoslezského paleozoika: výsledky a konfrontace studia variských fluidních systémů / Halavínová, Michaela, Slobodník, Marek, 1957- -- In: Moravskoslezské paleozoikum 2007: sborník abstraktů -- s. 11-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Deformace devonu a jeho podloží severně od Vrbna pod Pradědem v Hrubém Jeseníku / Hanžl, Pavel -- In: Věstník Českého geologického ústavu -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 67, č. 1 (1992), s. 61-73
Zdroj: ČGS (UNM)
Deformace horninového masívu při dobývání závalových zásob Huberova pně na dole Stannum / Uher, Miroslav -- In: Rudy -- Roč. 38, č. 3 (1990), s. 63-68
Zdroj: ČGS (UNM)
Deformace horninového masivu při použití svorníkové výztuže chodeb / Dvorský, P., Šňupárek, Richard -- In: Geotechnika 2008. Konštrukcie, technológie a monitoring /12./ -- S. 395-402
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Deformace hrubozrnných metagranitů svrateckého krystalinika / Melichar, Rostislav, 1961-, Zavřelová, Alice -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- s. 108
Zdroj: ČGS (UNM)
Deformace hrubozrnných metagranitů svrateckého krystalinika / Melichar, Rostislav, Zavřelová, Alice -- In: Sborní abstrakt a exkurzní průvodce. 2. sjezd České geologické společnosti. Slavonice 19.-22. října 2005. -- ISBN 80-7075-653-5 -- 1
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Deformace pilotových základů způsobené přitížením přilehlého terénu / Procházka, Jaroslav -- In: 4. geotechnické sympozium -- s. 151-158
Zdroj: ČGS (UNM)
Deformace povrchu indukované procesem zatápění vydobytých prostor po ukončení hlubinné exploatace / Hortvík, Karel -- In: Sborník anotací a digitální sborník přednášek. 12. konference Společnosti důlních měřičů a geologů -- 1-9
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Deformace svrchnobadenských trachyandezitů u Bojkovic jako odraz postintruzivní transtenze v bělokarpatské jednotce (vnější Západní Karpaty) / Janečka, Jiří, Krejčí, Oldřich, Poul, Ivan, Živor, Roman -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 17, č. zima (2010), 211
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Deformácia a kinematika miocénnej strižnej zóny severnej časti Malých Karpát (Bukovská brázda, hrabnícke súvrstvie) / Fodor, Laszló, Kováč, Michal, 1952-, Marko, František, Šútovská, Katarína -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 22, č. 5 (1990), s. 399-410
Zdroj: ČGS (UNM)
Deformacionnyj analiz konglomeratov v srednečešskoj zone sdviga