Listování
od 

Deformační analýza kvarcitu typu Vysoký Kámen, západní Krušné hory / Schulmann, Karel, 1958-, Sokol, Adolf, Urban, Michal -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 33, č. 1 (1988), s. 23-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Deformační charakteristika a akustická emise na zatěžovaných vzorcích magnezitu
Deformační funkce tektonických struktur v masivu / Kalvoda, Jan, Košťák, Blahoslav, Rybář, Jan, Stemberk, Josef, Vilímek, Vít, Zvelebil, Jiří, 1952- -- In: Acta montana. Series AB, Geodynamics and Fuel, Carbon and Mineral Processing -- ISSN 1211-1576 -- Č. 8(115) (2000), s. 127-132
Zdroj: ČGS (UNM)
Deformační lamely v apatitu z Dobřejovic šokové? / Rajlich, Petr, 1944- -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 47 (2007), s. 148
Zdroj: ČGS (UNM)
Deformační lamely v píseckých berylech / Rajlich, Petr, 1944- -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 47 (2007), s. 166
Zdroj: ČGS (UNM)
Deformační měření karbonských pískovců z dolu Kladno II
Deformační pochody a emise akustických impulsů při jednoosém zatěžování vybraných hornin z české části Hornoslezské pánve / Konečný, Petr -- In: Acta Montanistica Slovaca -- ISSN 1335-1788 -- Roč. 3, č. 2 (1998), s. 103-108
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Deformační propojení mezi svrchním pláštěm a spodní kůrou: příklad z běstvinského granulitového tělesa, Český masív
Deformační vývoj kouřimského příkrovu (13-41 Říčany, 13-32 Kolín, 13-33 Benešov, 13-34 Zruč nad Sázavou) / Synek, Jaroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 132-133
Zdroj: ČGS (UNM)
Deformační vývoj Kouřimského příkrovu / Synek, Jaroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1993), s. 159-16
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Deformační vývoj moldanubika v okolí Ledče nad Sázavou / Juráček, Jan -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 53 (2013), s. 33-45
Zdroj: ČGS (UNM)
Deformační závislost modulů pružnosti pískovců / Sosnovec, Luděk -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 45, č. 1 (1999), s. 91-98
Zdroj: ČGS (UNM)
Deformation analysis of the upper part of the Earth crust in the Śnieżnik Massif (Polish and Czech sides between 1993 and 2003) / Bosy, Jarosław, Cacoń, Stefan, Ćmielewski, Kazimierz, Jamroz, Olgierd, Kapłon, Jan, Kontny, Bernard, Machotka, Radovan, 1974-, Švábenský, Otakar, 1947-, Weigel, Josef, 1948- -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Vol. 1, no. 3 (135), p. 59-67
Zdroj: ČGS (UNM)
Deformation analysis of the western part of the Pohorelá line
Deformation and metamorphism in the Silesicum (North Moravia, Czechoslovakia) / Cháb, Jan, Fediuková, Eva, Fišera, Milan, 1937-, Novotný, Pavel, 1954-, Opletal, Mojmír -- In: Proceedings of the 1st International Conference on the Bohemian Massif -- ISBN 80-7075-104-5 -- s. 44-47
Zdroj: ČGS (UNM)
Deformation and recrystallization mechanisms in actively extruding salt fountain: Microstructural evidence for a switch in deformation mechanisms with increased availability of meteoric water and decreased grain size (Qum Kuh, central Iran) / Desbois, G., Schléder, Z., Urai, J. L., Závada, Prokop -- In: Journal of Structural Geology -- ISSN 0191-8141 -- Roč. 32, č. 4 (2010), s. 580-594
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Deformation and seismic properties of crustal rocks / Melichar, Rostislav, Schulmann, Karel, Špaček, Petr, Ulrich, Stanislav -- In: 32nd International Geological Congress, Florence, Italy, August 20-28, 2004 : abstracts -- CD-ROM
Zdroj: ČGS (UNM)
Deformation and seismic properties of lherzolite and granulite xenoliths from NE Pannonian basin (Bákony-Balaton Hills and Little Hungarian Plain) / Dobosi, Gábor, Embey-Isztin, Antal, Špaček, Petr, Týcová, Patricie -- In: CzechTec 07 : 5th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG) & 12th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS) : April 11-14, 2007, Teplá, Czech Republic : proceedings and excursion guide -- ISBN 978-80-7075-695-9 -- s. 78-81
Zdroj: ČGS (UNM)
Deformation between African and Eurasian Plate estimated from the European and the Egyptian GPS geodetic networks results from preliminary processing / Ali, Radwan M., Hassan, Khalil, Holešovský, Jan, Kostelecký, Jan, 1946-, Mohamed, Abdel Monem S., Novotný, Zbyněk, Salah, Mahmoud M., Zeman, Antonín, 1943- -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Vol. 7, no. 1 (157), p. 129-137
Zdroj: ČGS (UNM)
Deformation development of the Kouřim nappe