Listování
od 

Deformation trends in the Jezeří Castle massif, Krušné Hory Mts / Chán, Bohumil, Košťák, Blahoslav, Rybář, Jan -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Roč. 3, č. 2 (2006), s. 39-49
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Deformation trends in the Jezeří Castle massif, Krušné Hory Mts. / Chán, Bohumil, Košťák, Blahoslav, Rybář, Jan -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Vol. 3, no. 2 (142), p. 39-49
Zdroj: ČGS (UNM)
Deformational characteristics and acoustic emission in loaded magnesite samples / Kozák, Jan, Lokajíček, Tomáš, Rudajev, Vladimír, Vilhelm, Jan -- In: Acta montana. Series A, Geodynamics -- ISSN 0365-1398 -- No. 1(87) (1992), p. 89-102
Zdroj: ČGS (UNM)
Deformations and kinematics of a Miocene shear zone in the northern part of the Little Carpathians (Buková Furrow, Hrabník Formation)
Deformations effects on cracks in massifs and their interpretation / Košťák, Blahoslav -- In: Landslides -- ISBN 90-5410-302-7 -- s. 161-168
Zdroj: ČGS (UNM)
Deformations in oolithic structures of Upper Proterozoic and Cambrian rocks
Deformations in sandstones due to table hill desintegration / Kopecký, J., Košťák, Blahoslav, Stemberk, Josef -- In: Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wroclawiu -- Roč. 255, č. 7 (1994), s. 187-193
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Deformations in sandstones due to table hill disintegration / Kopecký, J., Košťák, Blahoslav, Stemberk, Josef -- In: Badania geodynamiczne na obszarach górskich -- s. 18
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Deformations on the Nechranice reservoir banks / Rybář, Jan, Spanilá, Tamara -- In: 7th International Conference and Field Workshop on Landslides, Field Workshop Guidebook -- s. 11-14
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
The Deformed Metagranites of the Krkonose-Jizera Terrane: Controversies Between Protolith Ages and Stratigraphy / Kachlík, V., Maluski, H., Marheine, D., Patočka, František -- In: Palaeozoic Amalgamation of Central Europe -- ISBN 1-86239-118-1 -- s. 21-22
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Deglaciační fáze prvního sálského zalednění v Moravské bráně / Franců, Eva, Franců, Juraj, Jankovská, Vlasta, Nývlt, Daniel, Víšek, Josef -- In: 14. KVARTÉR 2008. Brno, 27.11.2008 - Sborník abstrakt -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Degradace geologie, nikoliv výchozu uhelné sloje / Hurník, Stanislav, 1933-2005 -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 2 (2004), s. 40-41
Zdroj: ČGS (UNM)
Degradace jižního výchozu hnědouhelné sedimentace čedičovými výlevy v ústecké oblasti / Havrlík, Svatopluk -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 1 (2004), s. 62-66, 4 l. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Degradace lesní půdy vodní erozí v centrální části Moravskoslezských Beskyd / Buzek, Ladislav -- In: Sborník Československé geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 91, č. 2 (1986), s. 112-126
Zdroj: ČGS (UNM)
Degradace půd vlivem vodní eroze a její ekonomické aspekty v lokalitě Hustopeče / Blecha, Martin, Konečná, Jana, Kučera, Josef, Podhrázská, Jana, 1960- -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 63, č. 10 (2013), s. 336-339
Zdroj: ČGS (UNM)
Degradace stavebního kamene : experimentální studie / Gregerová, Miroslava, Valouch, Karel -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 3 (1996), s. 184-185
Zdroj: ČGS (UNM)
Degradacija južnogo vychoda burougol´noj sedimentacii effuzijami bazal´ta v Usteckoj oblasti
Degradation des südlichen Ausstreichens der Braunkohlensedimentation dur Basaltausgüsse in der Region Ústí n/L
Degradation of building stone - an experimental study
Degradation of southern brown coal exposure with basalt effusions in Ústí Region