Listování
od 

Degradace lesní půdy vodní erozí v centrální části Moravskoslezských Beskyd / Buzek, Ladislav -- In: Sborník Československé geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 91, č. 2 (1986), s. 112-126
Zdroj: ČGS (UNM)
Degradace půd vlivem vodní eroze a její ekonomické aspekty v lokalitě Hustopeče / Blecha, Martin, Konečná, Jana, Kučera, Josef, Podhrázská, Jana, 1960- -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 63, č. 10 (2013), s. 336-339
Zdroj: ČGS (UNM)
Degradace stavebního kamene : experimentální studie / Gregerová, Miroslava, Valouch, Karel -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 3 (1996), s. 184-185
Zdroj: ČGS (UNM)
Degradacija južnogo vychoda burougol´noj sedimentacii effuzijami bazal´ta v Usteckoj oblasti
Degradation des südlichen Ausstreichens der Braunkohlensedimentation dur Basaltausgüsse in der Region Ústí n/L
Degradation of building stone - an experimental study
Degradation of southern brown coal exposure with basalt effusions in Ústí Region
The degradation of the forest soil in the central part of the Moravskoslezské Beskydy Mts.
Degradation process of coal pyrolysis products during moulding of castings from graphitizing alloys / Buchtele, Jaroslav, Jelínek, P., Káš, Václav, Mikšovský, F., Straka, Pavel, Sýkorová, Ivana -- In: Acta Montana - Rada B (Fuel, Carbon, Mineral Processing) -- 7(113) (1999), s. 9-14
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Dehalogenation of chlorobenzenes with sodium dihydridobis(2-methoxyethoxo)aluminate / Friesová, Anna, Hetflejš, Jiří, Řeřicha, Roman, Svítilová, Jaroslava, Včelák, Jaroslav -- In: Collection of Czechoslovak Chemical Communications -- Roč. 59, č. 6 (1994), s. 1368-1383
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Dehydration and rehydration of natural Mg-vermiculite / Chmielová, Marta, Valvoda, V., Weiss, Z. -- In: Geologica Carpathica. Clays -- Roč. 45, č. 1 (1994), s. 33-39
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Dehydration and rehydration of natural Mg-vermiculite / Chmielová, Marta, Kalvoda, Václav, Weiss, Zdeněk -- In: Geologica carpathica - Clays -- ISSN 1210-2695 -- Vol. 1, no. 1 (1994), p. 33-39
Zdroj: ČGS (UNM)
Dehydration Kinetics of the Natural Zeolite Chabasite
The dehydroxylation mechanism of clay minerals / Lach, Vladimír, 1919- -- In: 7th Conference on Clay Mineralogy and Petrology, Karlovy Vary 1976 -- s. 40
Zdroj: ČGS (UNM)
Dejavniki, ki vplivajo na kraško površinsko morfologijo in na prenos sedimentov skozi jame: primerjava karbonatnega s solnim krasom
Děje probíhající na rozhraní kapalné a tuhé fáze, které ovlivňují migraci prvků v oxidační zóně / Skřivan, Petr -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1987, č. 2 (1988), s. 179-181
Zdroj: ČGS (UNM)
Dějiny hornictví v díle B. Ježka / Biolková, Jindra -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví. 27 -- Roč. 154 (1998), s. 68-71; 93
Zdroj: ČGS (UNM)
Dějiny hydrogeologie v ČR / Muzikář, Radomír -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 63, č. 12 (2013), s. 430-433
Zdroj: ČGS (UNM)
Dejiny katedry baníctva Baníckej Akadémie v Banskej Štiavnici v rokoch 1870 - 1918 / Patvaros, József, Zsámboki, László -- In: Zborník Slovenského banského múzea -- Č. 12 (1985), s. 271-284
Zdroj: ČGS (UNM)
Dějiny paleoichtyologie v českém terciéru / Obrhel, Jiří, Obrhelová, Naděžda -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 153, 1984, č. 4 (1986), s. 204-211
Zdroj: ČGS (UNM)