Listování
od 

Dehalogenation of chlorobenzenes with sodium dihydridobis(2-methoxyethoxo)aluminate / Friesová, Anna, Hetflejš, Jiří, Řeřicha, Roman, Svítilová, Jaroslava, Včelák, Jaroslav -- In: Collection of Czechoslovak Chemical Communications -- Roč. 59, č. 6 (1994), s. 1368-1383
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Dehydration and rehydration of natural Mg-vermiculite / Chmielová, Marta, Valvoda, V., Weiss, Z. -- In: Geologica Carpathica. Clays -- Roč. 45, č. 1 (1994), s. 33-39
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Dehydration and rehydration of natural Mg-vermiculite / Chmielová, Marta, Kalvoda, Václav, Weiss, Zdeněk -- In: Geologica carpathica - Clays -- ISSN 1210-2695 -- Vol. 1, no. 1 (1994), p. 33-39
Zdroj: ČGS (UNM)
Dehydration Kinetics of the Natural Zeolite Chabasite
The dehydroxylation mechanism of clay minerals / Lach, Vladimír, 1919- -- In: 7th Conference on Clay Mineralogy and Petrology, Karlovy Vary 1976 -- s. 40
Zdroj: ČGS (UNM)
Dejavniki, ki vplivajo na kraško površinsko morfologijo in na prenos sedimentov skozi jame: primerjava karbonatnega s solnim krasom
Děje probíhající na rozhraní kapalné a tuhé fáze, které ovlivňují migraci prvků v oxidační zóně / Skřivan, Petr -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1987, č. 2 (1988), s. 179-181
Zdroj: ČGS (UNM)
Dějiny hornictví v díle B. Ježka / Biolková, Jindra -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví. 27 -- Roč. 154 (1998), s. 68-71; 93
Zdroj: ČGS (UNM)
Dějiny hydrogeologie v ČR / Muzikář, Radomír -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 63, č. 12 (2013), s. 430-433
Zdroj: ČGS (UNM)
Dejiny katedry baníctva Baníckej Akadémie v Banskej Štiavnici v rokoch 1870 - 1918 / Patvaros, József, Zsámboki, László -- In: Zborník Slovenského banského múzea -- Č. 12 (1985), s. 271-284
Zdroj: ČGS (UNM)
Dějiny paleoichtyologie v českém terciéru / Obrhel, Jiří, Obrhelová, Naděžda -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 153, 1984, č. 4 (1986), s. 204-211
Zdroj: ČGS (UNM)
Dějiny přírodních zdrojů a technologií : energie, suroviny a technologie jako sociální a globalizační síly / Cílek, Václav -- In: Civilizace a dějiny. Historie světa pohledem dvaceti českých vědců -- S. 385-400
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Dějiny speleologie v Rakousku / Skřivánek, František -- In: Československý kras -- Č. 33 (1983), s. 115-119, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Dějiny staré miliardu let / Plamínek, Jiří -- In: Krkonoše -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 22, č. 8 (1989), s. 3-5
Zdroj: ČGS (UNM)
Dějiny vztahu člověka a planety. Příspěvek k historii přírodních katastrof / Kozák, Jan -- In: Civilizace a dějiny. Historie světa pohledem dvaceti českých vědců -- S. 427-449
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
'Dejte mi kus Měsíce . . .' / Jakeš, Petr, 1940-2005 -- In: Kozmos -- Roč. 40, č. 4 (1989), s. 120-121
Zdroj: ČGS (UNM)
Deklasace recentní teorie erozních procesů humidních krajin / Zapletal, Ladislav -- In: Geografický výzkum v Československé akademii věd 1952-1982 . Vědecké symposium . Sborník příspěvků -- s. 43-48
Zdroj: ČGS (UNM)
Dekompresní plagioklasové domény v moldanubických granulitech - klíč k odhadům ekvilibračního objemu ve vysoce metamorfovaných horninách / Connolly, James A. D., Konopásek, Jiří, Tajčmanová, Lucie -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- s. 98
Zdroj: ČGS (UNM)
Dekorační a stavební kameny České republiky - internetová databáze / Schulmannová, Barbora, Skarková, Helena, Štědrá, Veronika -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- s. 92
Zdroj: ČGS (UNM)
Dekorační kámen nové Prahy / Bukovanská, Marcela -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 28, č. 4 (1983), s. 442
Zdroj: ČGS (UNM)