Listování
od 

Dendroid graptolites of the Tetragraptus abbreviatus Biozone (Klabava Formation, Barrandian Ordovician) / Kraft, Petr -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 65, č. 4 (1990), s. 249-253
Zdroj: ČGS (UNM)
Dendrological characteristics of subrecent fossil plant remains from the Uzon Caldera in Kamchatka (Eastern Russia) / Košťák, Martin, 1971-, Mazuch, Martin, Sakala, Jakub, Štěpánková, Jana -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 47, no. 1-4 (2003), p. 125-128
Zdroj: ČGS (UNM)
Dendrological characteristics of subrecent fossil plant remains from the Uzon Caldera in Kamchatka (eastern Russia) / Košťák, Martin, Mazuch, Martin, Sakala, Jakub, Svobodová, Jana -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 2006, č. 47 (2006), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Denitrifikace spalin jako zdroj emisí oxidu dusného / Borovec, K., Danihelka, P., Kula, Petr -- In: Ochrana ovzdušia. 17. konferencia so zahraničnou účasťou. Zborník konferencie -- s. 68-72
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Denní a týdenní variace ve výskytu akutního srdečního infarktu / Sitar, J., Střeštík, Jaroslav -- In: Kardiologická revue -- Roč. 7, č. 2 (2005), s. 95-98
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Denní a týdenní variace ve výskytu akutního srdečního infarktu / Sitar, J., Střeštík, Jaroslav -- In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Bulletin referátů z konference -- s. 160-165
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Denní urbánní systémy a jejich časoprostorová organizace: teoreticko-metodický základ / Frantál, Bohumil, Klapka, Pavel, Kunc, J., Maryáš, J. -- In: XII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách -- S. 177-184
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Density and geothermal modelling of the Western Carpathian Earth's crust / Bielik, Miroslav, Burda, Miloslav, Fusán, Oto, Majcin, Dušan, Trešl, Jiří, Vyskočil, Vincenc -- In: Geologica carpathica -- ISSN 0016-772X -- Vol. 42, no. 6 (1991), s. 315-322
Zdroj: ČGS (UNM)
Density characterization of the rocks of the Krkonoše-Jizerské hory crystalline and of the Lužice- and Krkonoše-Jizerské hory plutons
Density inhomogeneities in the upper mantle of Central Europe and their gravitational effects / Burda, Miloslav, Hübner, Miloš, Vyskočil, Vincenc -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Vol. 32, no. 1 (1988), p. 54-61
Zdroj: ČGS (UNM)
Density models of Roztoky pseudotrachyte caldera in the České Středohoří Mts. / Mrlina, Jan -- In: Proceedings : Symposium New Mineral Raw Materials - NEMIRAM -- s. 149-152
Zdroj: ČGS (UNM)
Density Models of the Earth's Crust Along Seismic Profiles / Bielik, M., Bielik, Miroslav, Blížkovský, M., Blížkovský, Milan, Burda, Miloslav, Fusán, O., Fusán, Oto, Herrmann, H., Herrmann, Hynek, Hübner, Miloš, Novotný, A., Novotný, Antonín, Suk, M., Suk, Miloš, Tomek, Č., Tomek, Čestmír, Vyskočil, Vincenc -- In: Crustal Structure of the Bohemian Massif and the West Carpathians -- ISBN 80-200-0305-3 -- s. 177-188
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GFÚ -- ČGS (UNM)
Density models of the Western Carpathians. Contemporary problems in gravimetry
Density of interplanetary particles entering the Earth s atmosphere / Gritsevich, M., Kohout, Tomáš, Koschny, D., Muinonen, K., Vaubaillon, J., Zubko, E. -- In: Asteroids, Comets, Meteors (2012) -- S. 6323-6323
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
The density of thermal flux in the NP-840 Trojanovice borehole in the Upper Silesian coal basin
Density of tourmaline; its determination and significance
Density, porosity and internal structure of interplanetary dust / Badjukov, D. D., Čuda, J., Kallonen, A., Kohout, Tomáš, Skála, Roman, Suuronen, J.-P. -- In: 5th meeting on cosmic dust -- S. 1-1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Density, porosity and internal structure of unmelted micrometeorites / Badjukov, D. D., Čuda, J., Kallonen, A., Kohout, Tomáš, Skála, Roman, Suuronen, J.-P. -- In: 44th annual meeting of the Division for Planetary Sciences of the American Astronomical Society -- S. 1-1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Density, porosity and magnetic susceptibility of the Košice meteorite shower and homogeneity of its parent meteoroid / Bodnárová, M., Borovička, Jiří, Britt, D., Búzová, D., Čapek, David, Gajdoš, Š., Gritsevich, M., Havrila, K., Husárik, M., Igaz, A., Kohout, Tomáš, Kornoš, L., Koza, J., Krejčová, T., Krišandová, Z., Schunová, E., Spurný, Pavel, Svoreň, J., Šilha, J., Tomko, D., Tóth, J., Vereš, P., Világi, J., Zigo, P. -- In: Planetary and Space Science -- ISSN 0032-0633 -- 93/94, April (2014), s. 96-100
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Density, porosity, mineralogy, and internal structure of cosmic dust and alteration of its properties during high-velocity atmospheric entry / Badjukov, D. D., Böhmová, Vlasta, Čuda, J., Gattacceca, J., Hutzler, A., Kallonen, A., Kohout, Tomáš, Rochette, P., Skála, Roman, Suuronen, J.-P. -- In: Meteoritics & Planetary Science -- ISSN 1086-9379 -- Roč. 49, č. 7 (2014), s. 1157-1170
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ