Listování
od 

Depoziční prostředí a provenience spodnopaleozoických klastik ve vrtu Měnín-1, jjz. od Brna / Buriánek, David, Gilíková, Helena, Nehyba, Slavomír, Otava, Jiří -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 14, č. listopad (2007), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Depoziční prostředí a provenience spodnopaleozoických klastik ve vrtu Měnín-1, jjz. od Brna / Buriánek, David, Gilíková, Helena, Nehyba, Slavomír, Otava, Jiří -- In: Zprávy o geologických výzkumech na Moravě a ve Slezsku v roce 2006 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. XIV, č. 1 (2007), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Depozitář sbírky lidového textilu Národního muzea, Historického muzea, Národopisného oddělení. / Tauberová, Monika (2009) -- In: Textil v muzeu. Textil a textilní technologie v depozitáři. -- ISBN 978-80-86413-67-9
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: NM
Depozycja zanieczyszczeń z atmosfery wraz z opadami atmosferycznymi na obszarze Karkonoszy w latach 1994-2004 / Gendolla, Tomasz, Liana, Ewa, Twarowski, Ryszard, Wostek-Zagraba, Katarzyna -- In: Opera corcontica -- ISSN 0139-925X -- Roč. 44/1 (2007), s. 213-225
Zdroj: ČGS (UNM)
Depth and timing of the earliest vertical joint formation in granite plutons
The depth of intrusion of Hercynian granitoid plutons in the Bohemian Massif
The depth of metamorphism and problems of the high-pressure metamorphites, examples from the Bohemian Massif / Škvor, Vladimír -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 39, no. 1 (1994), p. 110
Zdroj: ČGS (UNM)
Depth-Recursive Tomography Along the Eger Rift Using the S01 Profile Refraction Data: Tested at the KTB Super Drilling Hole, Structural Interpretation Supported by Magnetic, Gravity and Petrophysical Data / Mlčoch, Bedřich, Mrlina, Jan, Novotný, Miroslav, Růžek, Bohuslav, Skácelová, Zuzana -- In: Surveys in Geophysics -- ISSN 0169-3298 -- Roč. 30, č. 6 (2009), 40
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Depth-recursive tomography along the Eger Rift using the S01 profile refraction data: tested at the KTB super drilling hole, structural interpretation supported by magnetic, gravity and petrophysical data / Mlčoch, B., Mrlina, Jan, Novotný, Miroslav, Růžek, Bohuslav, Skácelová, Z. -- In: Surveys in Geophysics -- ISSN 0169-3298 -- Roč. 30, č. 6 (2009), s. 561-600
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Depth-recursive tomography of the Bohemian Massif at the CEL09 transect-Part A: Resolution estimates and deblurring aspects / Novotný, Miroslav -- In: Surveys in Geophysics -- ISSN 0169-3298 -- Roč. 32, č. 6 (2011), s. 827-855
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Depth-recursive tomography of the Bohemian Massif at the CEL09 transect-Part B: Interpretation / Novotný, Miroslav -- In: Surveys in Geophysics -- ISSN 0169-3298 -- Roč. 33, č. 2 (2012), s. 243-273
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Depth variation of seismic anisotropy in Central Europe lithosphere : A tectonical synthesis from spinel lherzolite / Christensen, N.I.., Jelínek, Emil, Medaris, L.G.., Wang, H.F.. -- In: Journal of Geophysical Research -- ISSN 0148-0227 -- Roč. 106, č. B1 (2001), 20
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Depthward zonality of hydrocarbon generation as a base for oil and natural gas forecasts in sedimentary basins
Děravé skály. Skalní perforace / Vítek, Jan -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 72, č. 4 (1993), s. 220-223
Zdroj: ČGS (UNM)
Derived fields computed from the gravity measurements (general solution) / Pola, Ivan -- In: Sborník geologických věd. Užitá geofyzika -- ISSN 0036-5319 -- No. 21 (1986), p. 159-173
Zdroj: ČGS (UNM)
Derived gravity field of the seismogenic upper crust of SE Germany and West Bohemia and its comparison with seismicity / Conrad, W., Havíř, Josef, Švancara, Jan -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Vol. 52, no. 4 (2008), p. 567-588
Zdroj: ČGS (UNM)
Deriving the consequential function of the effect of undermining from the measurements of subsidence
Derzeitige Funde von Flora und Fauna an einigen weniger bekannten und neuen paläontologischen Lokalitäten des Tertiärs im östlichen Teil des Böhmischen Mittelgebirges
Desalination of mine waters from in situ uranium leaching: the ammonium alum - ammonium alunite process / Beneš, Vladimír, Hostomský, Jiří, Pedlík, Miroslav, Prošek, Tomáš -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 43 (1999)
Zdroj: ČGS (UNM)
Desáté mezinárodní sympozium o nižších obratlovcích v Brazílii / Štamberg, Stanislav, 1949- -- In: Acta Musei reginaehradecensis. Series A, Scientiae naturales -- ISSN 0439-6812 -- Roč. 30 (2004), s. 20
Zdroj: ČGS (UNM)