Listování
od 

Description of the early ontogenic part of the Tentaculitids, with implications for classification / Farsan, Noor Mohammad -- In: Lethaia -- ISSN 0024-1164 -- Vol. 38, no. 3 (2005), p. 255-270
Zdroj: ČGS (UNM)
Description of weak anisotropy and weak attenuation using the first-order perturbation theory / Vavryčuk, Václav -- In: Seismic waves in complex 3-D structures. Report 19 -- S. 191-218
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Description vs. interpretation: problem of small rounded pits and shafts of the Early Ordovician hard substrates (St Petersburgs region, Russia) / Dronov, A. V. -- In: Abstract Book 4th International Bioerosion Workshop -- s. 44-45
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Deserted mining site U Všech Svatých (Allerheiligen/All Saints) near Kutná Hora (Kuttenberg)
Deset let Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les / Weiser, Stanislav -- In: Lidé a Země -- ISSN 0024-2896 -- Roč. 33, č. 9 (1984), s. 407-411
Zdroj: ČGS (UNM)
Deset let edice geofyzikálních map 1:25 000 / Čekan, Viktor, Šalanský, Karel -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 25, č. 10 (1983), s. 295-297
Zdroj: ČGS (UNM)
Deset let hornického ústavu ČSAV v Ostravě / Šiška, Lubomír -- In: Uhlí -- Roč. 36, č. 6 (1988), s. 241-243
Zdroj: ČGS (UNM)
Deset let lokality wolframitu v Jeřmanicích u Liberce / Zajíček, Antonín -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 21, č. 3 (2013), s. 272
Zdroj: ČGS (UNM)
Deset let monitorování přirozené seismicity sv. části Českého masívu stanicemi ÚFZ / Havíř, J., Pazdírková, J., Sýkorová, Z., Špaček, Petr, Švancara, J. -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 6, 2-4 (2006), s. 99-106
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Deset let monitorování přirozené seismicity sv. části Českého masivu stanicemi ÚFZ / Havíř, Josef, Pazdírková, Jana, Sýkorová, Zdeňka, Špaček, Petr, Švancara, Jan -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické university Ostrava, řada stavební -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 6, č. 2 (2006), 8
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Deset let od smrti RNDr. Miroslava Mášky / Fediuk, František, 1929- -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 2 (2006), s. 14
Zdroj: ČGS (UNM)
Deset let od ukončení archivní edice geofyzikálních map České republiky 1 : 50 000 / Šalanský, Karel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 -- ISSN 0514-8057 (2008), s. 240
Zdroj: ČGS (UNM)
Deset let od ukončení těžby rud v regionu Jeseníků a Rychlebských hor (Variant.)
Deset let práce geologické expedice v Jemenské lidové demokratické republice / Svoboda, Vlastimil -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 25, č. 4 (1983), s. 123, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Deset let sledování jakosti vody v rámci Mezinárodní komise pro ochranu Labe / Medek, Jiří, Reincke, Heinrich, Vilímec, Jan, Vosika, Slavomír -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 50, č. 11 (2000), s. 247-249
Zdroj: ČGS (UNM)
Deset let vývoje vltavínových šperků / Turnovec, Ivan, 1943- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 26, č. 8-9 (1984), s. 266-267
Zdroj: ČGS (UNM)
Desetiletí použití waveletové transformace pro důlně indukované seizmické jevy na ÚGN / Častová, N., Kaláb, Zdeněk -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 7, č. 2 (2007), s. 43-50
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Desetiletý vývoj vegetačního krytu povodňového koryta Bečvy se zvláštním zřetelem na ekotony / Lacina, Jan -- In: Říční krajina 5 -- S. 145-151
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Design and construction of knowledge ontology for thematic cartography domain / Dostál, Radek, Marschalko, Marian, Peňáz, Tomáš, 1963-, Yilmaz, Isik -- In: Episodes -- ISSN 0705-3797 -- Vol. 37, no. 1 (2014), p. 48-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Design and Tuning of Linguistic Descriptions for LFLC / Novák, Vilém -- In: 3rd International Workshop CIFT 93. Pre-proceedings -- s. 1-4
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG