Listování
od 

Deset let monitorování přirozené seismicity sv. části Českého masivu stanicemi ÚFZ / Havíř, Josef, Pazdírková, Jana, Sýkorová, Zdeňka, Špaček, Petr, Švancara, Jan -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické university Ostrava, řada stavební -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 6, č. 2 (2006), 8
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Deset let od smrti RNDr. Miroslava Mášky / Fediuk, František, 1929- -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 2 (2006), s. 14
Zdroj: ČGS (UNM)
Deset let od ukončení archivní edice geofyzikálních map České republiky 1 : 50 000 / Šalanský, Karel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 -- ISSN 0514-8057 (2008), s. 240
Zdroj: ČGS (UNM)
Deset let od ukončení těžby rud v regionu Jeseníků a Rychlebských hor (Variant.)
Deset let práce geologické expedice v Jemenské lidové demokratické republice / Svoboda, Vlastimil -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 25, č. 4 (1983), s. 123, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Deset let sledování jakosti vody v rámci Mezinárodní komise pro ochranu Labe / Medek, Jiří, Reincke, Heinrich, Vilímec, Jan, Vosika, Slavomír -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 50, č. 11 (2000), s. 247-249
Zdroj: ČGS (UNM)
Deset let vývoje vltavínových šperků / Turnovec, Ivan, 1943- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 26, č. 8-9 (1984), s. 266-267
Zdroj: ČGS (UNM)
Desetiletí použití waveletové transformace pro důlně indukované seizmické jevy na ÚGN / Častová, N., Kaláb, Zdeněk -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 7, č. 2 (2007), s. 43-50
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Desetiletý vývoj vegetačního krytu povodňového koryta Bečvy se zvláštním zřetelem na ekotony / Lacina, Jan -- In: Říční krajina 5 -- S. 145-151
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Design and construction of knowledge ontology for thematic cartography domain / Dostál, Radek, Marschalko, Marian, Peňáz, Tomáš, 1963-, Yilmaz, Isik -- In: Episodes -- ISSN 0705-3797 -- Vol. 37, no. 1 (2014), p. 48-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Design and Tuning of Linguistic Descriptions for LFLC / Novák, Vilém -- In: 3rd International Workshop CIFT 93. Pre-proceedings -- s. 1-4
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Design Aspects and Fracture Behaviour of Titanium Alloy Artifical Hip Implant / Colic, K., Gubeljak, N., Hloch, Sergej, Sedmak, A., Veg, A. -- In: TEAM 2013. Proceedings of the 5th International Scientific and Expert Conference of the International TEAM Society -- S. 22-25
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Design for a filler of an intervertebral cage for spine treatment on the basis of fibers and particulate composites / Balík, Karel, Denk, F., Rýglová, Šárka, Sucharda, Zbyněk, Suchý, Tomáš -- In: Ceramics - Silikáty -- ISSN 0862-5468 -- Roč. 53, č. 4 (2009), s. 310-314
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
The design of boreholes for heat pumps and the hydrogeological risks faced
Design of groundwater protection areas for utilized ground water resources
Designs and test results for three new rotational sensors / Evans, J. R., Hutt, C. R., Jedlička, Petr, Kozák, Jan -- In: Journal of Seismology -- ISSN 1383-4649 -- Roč. 16, č. 4 (2012), s. 639-647
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Desilicated pegmatite with OH-rich fluorapatite and niobian rutile from Utín near Havlíčkův Brod
Desilicated pegmatite with OH-rich fluorapatite and niobian rutile from Utín near Havlíčkův Brod / Cempírek, Jan, Strunga, Vladimír, Škoda, Radek -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae Geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 93, č. 1 (2008), 9
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Desilikovaný pegmatit s OH-bohatým fluorapatitem a niobovým rutilem z Utína u Havlíčkova Brodu / Cempírek, Jan, Strunga, Vladimír, Škoda, Radek -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 93, č. 1-2 (2008), s. 81-89
Zdroj: ČGS (UNM)
Desilikovaný pegmatit s OH-bohatým fluorapatitem a niobovým rutilem z Utína u Havlíčkova Brodu / Cempírek, Jan, Strunga, Vladimír, Škoda, Radek -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae Geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 93, č. 1 (2008), 9
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MZM