Listování
od 

Desilicated pegmatite with OH-rich fluorapatite and niobian rutile from Utín near Havlíčkův Brod / Cempírek, Jan, Strunga, Vladimír, Škoda, Radek -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae Geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 93, č. 1 (2008), 9
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Desilikovaný pegmatit s OH-bohatým fluorapatitem a niobovým rutilem z Utína u Havlíčkova Brodu / Cempírek, Jan, Strunga, Vladimír, Škoda, Radek -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 93, č. 1-2 (2008), s. 81-89
Zdroj: ČGS (UNM)
Desilikovaný pegmatit s OH-bohatým fluorapatitem a niobovým rutilem z Utína u Havlíčkova Brodu / Cempírek, Jan, Strunga, Vladimír, Škoda, Radek -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae Geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 93, č. 1 (2008), 9
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MZM
Desková tektonika / Štěpánková, Jana -- In: Živel Země. Planeta Země. -- s. 56-59
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Deskově tektonická interpretace moravských a slezských variscid / Tomek, Čestmír -- In: Moravskoslezské paleozoikum 2014 : sborník abstraktů -- s. 4-5
Zdroj: ČGS (UNM)
Desmoceratids from the Hauterivian-Barremian Boundary (Lower Cretaceous) on the Lokality Lietavská Lúčka near Žilina (W.Carpath., the Krížna Nappe)
Desorption isotherm as an criterion for methane content in coal seam / Medek, Jiří, Weishauptová, Zuzana -- In: International Conference on Coal Seam Gas and Oil - Handbook and Abstracts -- s. 38
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Desorption isotherm as an estimation criterion for methane content in coal seam / Medek, Jiří, Weishauptová, Zuzana -- In: Coalbed Methane: Scientific, Environmental and Economic Evaluation -- s. 559-564
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Desorption of zinc from soils by selected organic compounds / Jehlička, J., Kozák, J., Krištoufková, S. -- In: 9. Czechoslovak Spectroscopic Conference with International Participation. Abstracts -- 1 s.
Zdroj: ČGS (UNM)
Destiny of Urban Brownfields: Spatial Patterns and Perceived Consequences of Post-Socialistic Deindustrialization / Frantál, Bohumil, Kunc, J., Martinát, Stanislav, Tonev, P. -- In: Transylvanian Review of Administrative Sciences -- 41E, February (2014), s. 109-128
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Destruction and revitalization of landscape affected by mining
Destruction of marginal parts of sandstone plateaus in the Protected Landscape Area Bohemian Paradise / Forczek, Ingrid -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Roč. 5, č. 3 (2008), s. 267-274
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Destruction of marginal parts of sandstone plateaus in the Protected Landscape Area Bohemian Paradise / Forczek, Ingrid -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Vol. 5, no. 3 (151), p. 267-274
Zdroj: ČGS (UNM)
Destruction of orthogneiss layered structure through partial melting and melt infiltration in high temperature shear zone: quantitative textural study of anatectic process / Hasalová, Pavlína, Konopásek, Jiří, Lexa, Ondrej, Schulmann, Karel -- In: 32nd International Geological Congress, Florence, Italy, August 20-28, 2004 : abstracts -- CD-ROM
Zdroj: ČGS (UNM)
Destruction of pyrite and marcasite in collections and their conservation
The destruction of the Frank City
Destructional landforms arised from extreme events in the Desná River valley and their vegetation / Hrádek, Mojmír, 1938-, Lacina, Jan, 1944- -- In: Moravian geographical reports -- ISSN 1210-8812 -- Vol. 11, no. 1 (2003), p. 2-19, příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Destructional landforms arisen from extreme events in the Desná River valley and their vegetation / Hrádek, Mojmír, Lacina, Jan -- In: Moravian Geographical Reports -- ISSN 1210-8812 -- Roč. 11, č. 1 (2003), s. 2-19
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Destrukce a nástin revitalizace krajiny narušené dolováním / Kostruch, Jan -- In: Ekologická stabilita a hodnocení krajiny 1999 -- s. 58-61
Zdroj: ČGS (UNM)
Destrukce arkóz na historických objektech podle snímků z rastrovacího mikroskopu / Šrámek, Jan, Tolar, Vladimír -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1987, č. 1 (1988), s. 95
Zdroj: ČGS (UNM)