Listování
od 

Desorption isotherm as an criterion for methane content in coal seam / Medek, Jiří, Weishauptová, Zuzana -- In: International Conference on Coal Seam Gas and Oil - Handbook and Abstracts -- s. 38
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Desorption isotherm as an estimation criterion for methane content in coal seam / Medek, Jiří, Weishauptová, Zuzana -- In: Coalbed Methane: Scientific, Environmental and Economic Evaluation -- s. 559-564
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Desorption of zinc from soils by selected organic compounds / Jehlička, J., Kozák, J., Krištoufková, S. -- In: 9. Czechoslovak Spectroscopic Conference with International Participation. Abstracts -- 1 s.
Zdroj: ČGS (UNM)
Destiny of Urban Brownfields: Spatial Patterns and Perceived Consequences of Post-Socialistic Deindustrialization / Frantál, Bohumil, Kunc, J., Martinát, Stanislav, Tonev, P. -- In: Transylvanian Review of Administrative Sciences -- 41E, February (2014), s. 109-128
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Destruction and revitalization of landscape affected by mining
Destruction of marginal parts of sandstone plateaus in the Protected Landscape Area Bohemian Paradise / Forczek, Ingrid -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Roč. 5, č. 3 (2008), s. 267-274
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Destruction of marginal parts of sandstone plateaus in the Protected Landscape Area Bohemian Paradise / Forczek, Ingrid -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Vol. 5, no. 3 (151), p. 267-274
Zdroj: ČGS (UNM)
Destruction of orthogneiss layered structure through partial melting and melt infiltration in high temperature shear zone: quantitative textural study of anatectic process / Hasalová, Pavlína, Konopásek, Jiří, Lexa, Ondrej, Schulmann, Karel -- In: 32nd International Geological Congress, Florence, Italy, August 20-28, 2004 : abstracts -- CD-ROM
Zdroj: ČGS (UNM)
Destruction of pyrite and marcasite in collections and their conservation
The destruction of the Frank City
Destructional landforms arised from extreme events in the Desná River valley and their vegetation / Hrádek, Mojmír, 1938-, Lacina, Jan, 1944- -- In: Moravian geographical reports -- ISSN 1210-8812 -- Vol. 11, no. 1 (2003), p. 2-19, příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Destructional landforms arisen from extreme events in the Desná River valley and their vegetation / Hrádek, Mojmír, Lacina, Jan -- In: Moravian Geographical Reports -- ISSN 1210-8812 -- Roč. 11, č. 1 (2003), s. 2-19
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Destrukce a nástin revitalizace krajiny narušené dolováním / Kostruch, Jan -- In: Ekologická stabilita a hodnocení krajiny 1999 -- s. 58-61
Zdroj: ČGS (UNM)
Destrukce arkóz na historických objektech podle snímků z rastrovacího mikroskopu / Šrámek, Jan, Tolar, Vladimír -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1987, č. 1 (1988), s. 95
Zdroj: ČGS (UNM)
Destrukce skalní stěny na Vranovském hřebeni / Kulič, Milan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 7 (1989), s. 214-215
Zdroj: ČGS (UNM)
Destrukce skalních kůr na kvádrových pískovcích Kokořínska lesním požárem / Mikuláš, Radek -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 54, č. 3 (1999), s. 26
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Destrukce skalních kůr na kvádrových pískovcích Kokořínska lesním požárem / Mikuláš, Radek, 1964- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 54, č. 3 (1999), s. 90
Zdroj: ČGS (UNM)
Destrukční tvary v údolí Desné vzniklé extrémními procesy a jejich vegetační poměry
Destruktivní působení novotvořených minerálů hornin lícního zdiva Karlova mostu v Praze / Lang, Martin -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 10 (1989), s. 289-291
Zdroj: ČGS (UNM)
Desulphurization of coal by means of bacteria Thiobacillus ferrooxidans