Listování
od 

Detailed magnetostratigraphy and micropalaeontology across the J/K boundary strata at Puerto Escano, S. Spain / Houša, Václav, Krs, Miroslav, Man, Otakar, Olóriz, F., Pruner, Petr, Tavera, J. M., Venhodová, Daniela -- In: Geophysical Research Abstracts -- ISBN 1029-7006 -- Roč. 2, - (2000), s. 71
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Detailed magnetostratigraphy and paleontology across the J/K boundary strata on the Nordvik Penisula in the Boreal realm and possibility of correlation with Tethyan realm / Chadima, Martin, Houša, Václav, Košťák, M., Man, Otakar, Mazuch, M., Pruner, Petr, Rogov, M., Šlechta, Stanislav, Zakharov, V. A. -- In: 10th Scientific Assembly of the International Assotiation of Geomagnetism and Aeronomy : Abstracts -- C057-C057
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Detailed morphotectonic map on example of the NE part of the Rychlebské hory (Mts) (Lower Silesian, Czech Republic) / Štěpančíková, Petra -- In: Abstracts, "Morphotectonic Map of European Lowland Area" within the Marie-Curie programme "Transfer of Knowledge" in the Sixth Framework Programme, Conference MORPHOTECTONIC OF EUROPEAN LOWLAND AREA -- S. 78-80
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Detailed radon risk mapping in the Neratovice and Mělník area (Central Bohemia) / Neznal, Martin, Neznal, Matěj, Šmarda, Jaroslav -- In: Radon investigations in the Czech Republic IV -- s. 42-47
Zdroj: ČGS (UNM)
Detailed radon risk mapping in the Teplice agglomeration / Havránek, P., Veselý, V. -- In: Radon investigations in Czechoslovakia III -- s. 29-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Detailed stratigraphic correlations of the Pouzdřany and Ždánice Units in the NP 20 to NP 23 biozones interval
Detailed study of the natural attenuation forecast test site by well logging / Kobr, Miroslav, Pitrák, Michal (2003) -- In: 9th meeting environmental and engineering goephysics -- ISBN 80-239-1332-8
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Detailed study of the natural groundwater flow at the natural attenuation forecast test site by well logging / Kobr, Miroslav, 1940-, Pitrák, Michal -- In: 9th meeting environmental and engineering geophysics : Prague, Czech Republic, August 31st - September 4th 2003 : proceedings -- ISBN 80-239-1332-8 -- [4] s. P-050
Zdroj: ČGS (UNM)
Detailná gravimetria ako prostriedok pre vyhĺadavanie malých intruzívnych telies (východné Slovensko) / Pospíšil, Lubomil, Velich, Rudolf -- In: Metalogenéza malých intrúzií neovulkanitov Slovenska -- s. 77-79
Zdroj: ČGS (UNM)
Detailné gravimetrické a geomagnetické práce v oblasti Bratislavy / Marušiaková, Darina, Szalaiová, Viktória -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 21, č. 3 (1989), s. 282-284
Zdroj: ČGS (UNM)
Detailní geofyzikální průzkum v komplikované geologické stavbě oblasti pod Jezerkou / Hanza, Karel, Krejča, Tomáš -- In: Uhlí -- Roč. 34, č. 5 (1986), s. 197-201
Zdroj: ČGS (UNM)
Detailní hydrogeologické mapování v krystaliniku - nástroj pro identifikaci vodivých tektonických struktur, lokalita Panské Dubenky, moldanubický pluton / Hanžl, Pavel, Rukavičková, Lenka -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2013), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Detailní posouzení deformačních projevů na dně dolu Jiří
Detailní prospekce geochemických a šlichových anomálií v Mosambiku / Hranáč, Pavel, Navrátil, Zbyněk, Tesař, Michal -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 7 (1988), s. 210-213
Zdroj: ČGS (UNM)
Detailní stratigrafické korelace pouzdřanské a ždánické jednotky v intervalu nannoplanktonových biozón NP 20 - np 23 / Krhovský, Jan, Kučera, M. -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 1993, - (1994), s. 57-58
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Detailní stratigrafické korelace pouzdřanské a ždánické jednotky v intervalu nanoplanktonových biozón NP 20-NP 23 (34-11 Hustopeče) / Krhovský, Jan, 1947-, Kučera, Michal -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1993 -- ISSN 0514-8057 (1994), s. 57-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Detailní tíhový průzkum jižního okraje krkonošsko-jizerského plutonu a okolního krystalinika / Rychtár, Josef, Šrámek, Josef, Tomek, Čestmír -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 34, č. 2 (1989), s. 181-194
Zdroj: ČGS (UNM)
Detailní výzkum kovových sferulí tavícího kelímku ze Žatce / Holodňák, P., Kozumplíková, M., Šrein, Vladimír, Šreinová, B. -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 3, - (1995), s. 227-228
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Dětaň / Fejfar, Oldřich, 1931-, Kadlecová, Eva, Mikuláš, Radek, 1964-, Ulrych, Jaromír, 1943-, Žigová, Anna -- In: Hibsch 2002 Symposium 3-8 June 2002 : excursion guide : abstracts -- ISBN 80-7075-579-2 -- s. 48-51
Zdroj: ČGS (UNM)
Detecting ultra-Low magnetic fields with common magnetic minerals / Fuller, M. D., Herrero-Bervera, E., Kletetschka, Günther, Kohout, Tomáš, Wasilewski, P. J. -- In: 2004 American Geophysical Union Fall Meeting