Listování
od 

Detailed radon risk mapping in the Neratovice and Mělník area (Central Bohemia) / Neznal, Martin, Neznal, Matěj, Šmarda, Jaroslav -- In: Radon investigations in the Czech Republic IV -- s. 42-47
Zdroj: ČGS (UNM)
Detailed radon risk mapping in the Teplice agglomeration / Havránek, P., Veselý, V. -- In: Radon investigations in Czechoslovakia III -- s. 29-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Detailed stratigraphic correlations of the Pouzdřany and Ždánice Units in the NP 20 to NP 23 biozones interval
Detailed study of the natural attenuation forecast test site by well logging / Kobr, Miroslav, Pitrák, Michal (2003) -- In: 9th meeting environmental and engineering goephysics -- ISBN 80-239-1332-8
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Detailed study of the natural groundwater flow at the natural attenuation forecast test site by well logging / Kobr, Miroslav, 1940-, Pitrák, Michal -- In: 9th meeting environmental and engineering geophysics : Prague, Czech Republic, August 31st - September 4th 2003 : proceedings -- ISBN 80-239-1332-8 -- [4] s. P-050
Zdroj: ČGS (UNM)
Detailná gravimetria ako prostriedok pre vyhĺadavanie malých intruzívnych telies (východné Slovensko) / Pospíšil, Lubomil, Velich, Rudolf -- In: Metalogenéza malých intrúzií neovulkanitov Slovenska -- s. 77-79
Zdroj: ČGS (UNM)
Detailné gravimetrické a geomagnetické práce v oblasti Bratislavy / Marušiaková, Darina, Szalaiová, Viktória -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 21, č. 3 (1989), s. 282-284
Zdroj: ČGS (UNM)
Detailní geofyzikální průzkum v komplikované geologické stavbě oblasti pod Jezerkou / Hanza, Karel, Krejča, Tomáš -- In: Uhlí -- Roč. 34, č. 5 (1986), s. 197-201
Zdroj: ČGS (UNM)
Detailní hydrogeologické mapování v krystaliniku - nástroj pro identifikaci vodivých tektonických struktur, lokalita Panské Dubenky, moldanubický pluton / Hanžl, Pavel, Rukavičková, Lenka -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2013), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Detailní posouzení deformačních projevů na dně dolu Jiří
Detailní prospekce geochemických a šlichových anomálií v Mosambiku / Hranáč, Pavel, Navrátil, Zbyněk, Tesař, Michal -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 7 (1988), s. 210-213
Zdroj: ČGS (UNM)
Detailní stratigrafické korelace pouzdřanské a ždánické jednotky v intervalu nannoplanktonových biozón NP 20 - np 23 / Krhovský, Jan, Kučera, M. -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 1993, - (1994), s. 57-58
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Detailní stratigrafické korelace pouzdřanské a ždánické jednotky v intervalu nanoplanktonových biozón NP 20-NP 23 (34-11 Hustopeče) / Krhovský, Jan, 1947-, Kučera, Michal -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1993 -- ISSN 0514-8057 (1994), s. 57-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Detailní tíhový průzkum jižního okraje krkonošsko-jizerského plutonu a okolního krystalinika / Rychtár, Josef, Šrámek, Josef, Tomek, Čestmír -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 34, č. 2 (1989), s. 181-194
Zdroj: ČGS (UNM)
Detailní výzkum kovových sferulí tavícího kelímku ze Žatce / Holodňák, P., Kozumplíková, M., Šrein, Vladimír, Šreinová, B. -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 3, - (1995), s. 227-228
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Dětaň / Fejfar, Oldřich, 1931-, Kadlecová, Eva, Mikuláš, Radek, 1964-, Ulrych, Jaromír, 1943-, Žigová, Anna -- In: Hibsch 2002 Symposium 3-8 June 2002 : excursion guide : abstracts -- ISBN 80-7075-579-2 -- s. 48-51
Zdroj: ČGS (UNM)
Detecting ultra-Low magnetic fields with common magnetic minerals / Fuller, M. D., Herrero-Bervera, E., Kletetschka, Günther, Kohout, Tomáš, Wasilewski, P. J. -- In: 2004 American Geophysical Union Fall Meeting -- Roč. 113, č. 3-4 (2012), s. 787-801
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Detection and selection of sites for municipal refuse and solid waste disposal
Detection of abnormal fluid pressures by the CDP method in the East Slovakian Neogene Basin / Fejfar, Milan, Kaňová, Milada, Mořkovský, Milan, Širůček, Ivan, Zabadal, Stanislav -- In: Sborník geologických věd. Užitá geofyzika -- ISSN 0036-5319 -- Roč. 23 (1989), s. 9-27
Zdroj: ČGS (UNM)