Listování
od 

Detailed study of the natural attenuation forecast test site by well logging / Kobr, Miroslav, Pitrák, Michal (2003) -- In: 9th meeting environmental and engineering goephysics -- ISBN 80-239-1332-8
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Detailed study of the natural groundwater flow at the natural attenuation forecast test site by well logging / Kobr, Miroslav, 1940-, Pitrák, Michal -- In: 9th meeting environmental and engineering geophysics : Prague, Czech Republic, August 31st - September 4th 2003 : proceedings -- ISBN 80-239-1332-8 -- [4] s. P-050
Zdroj: ČGS (UNM)
Detailná gravimetria ako prostriedok pre vyhĺadavanie malých intruzívnych telies (východné Slovensko) / Pospíšil, Lubomil, Velich, Rudolf -- In: Metalogenéza malých intrúzií neovulkanitov Slovenska -- s. 77-79
Zdroj: ČGS (UNM)
Detailné gravimetrické a geomagnetické práce v oblasti Bratislavy / Marušiaková, Darina, Szalaiová, Viktória -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 21, č. 3 (1989), s. 282-284
Zdroj: ČGS (UNM)
Detailní geofyzikální průzkum v komplikované geologické stavbě oblasti pod Jezerkou / Hanza, Karel, Krejča, Tomáš -- In: Uhlí -- Roč. 34, č. 5 (1986), s. 197-201
Zdroj: ČGS (UNM)
Detailní hydrogeologické mapování v krystaliniku - nástroj pro identifikaci vodivých tektonických struktur, lokalita Panské Dubenky, moldanubický pluton / Hanžl, Pavel, Rukavičková, Lenka -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2013), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Detailní posouzení deformačních projevů na dně dolu Jiří
Detailní prospekce geochemických a šlichových anomálií v Mosambiku / Hranáč, Pavel, Navrátil, Zbyněk, Tesař, Michal -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 7 (1988), s. 210-213
Zdroj: ČGS (UNM)
Detailní stratigrafické korelace pouzdřanské a ždánické jednotky v intervalu nannoplanktonových biozón NP 20 - np 23 / Krhovský, Jan, Kučera, M. -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 1993, - (1994), s. 57-58
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Detailní stratigrafické korelace pouzdřanské a ždánické jednotky v intervalu nanoplanktonových biozón NP 20-NP 23 (34-11 Hustopeče) / Krhovský, Jan, 1947-, Kučera, Michal -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1993 -- ISSN 0514-8057 (1994), s. 57-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Detailní tíhový průzkum jižního okraje krkonošsko-jizerského plutonu a okolního krystalinika / Rychtár, Josef, Šrámek, Josef, Tomek, Čestmír -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 34, č. 2 (1989), s. 181-194
Zdroj: ČGS (UNM)
Detailní výzkum kovových sferulí tavícího kelímku ze Žatce / Holodňák, P., Kozumplíková, M., Šrein, Vladimír, Šreinová, B. -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 3, - (1995), s. 227-228
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Dětaň / Fejfar, Oldřich, 1931-, Kadlecová, Eva, Mikuláš, Radek, 1964-, Ulrych, Jaromír, 1943-, Žigová, Anna -- In: Hibsch 2002 Symposium 3-8 June 2002 : excursion guide : abstracts -- ISBN 80-7075-579-2 -- s. 48-51
Zdroj: ČGS (UNM)
Detecting ultra-Low magnetic fields with common magnetic minerals / Fuller, M. D., Herrero-Bervera, E., Kletetschka, Günther, Kohout, Tomáš, Wasilewski, P. J. -- In: 2004 American Geophysical Union Fall Meeting -- Roč. 113, č. 3-4 (2012), s. 787-801
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Detection and selection of sites for municipal refuse and solid waste disposal
Detection of abnormal fluid pressures by the CDP method in the East Slovakian Neogene Basin / Fejfar, Milan, Kaňová, Milada, Mořkovský, Milan, Širůček, Ivan, Zabadal, Stanislav -- In: Sborník geologických věd. Užitá geofyzika -- ISSN 0036-5319 -- Roč. 23 (1989), s. 9-27
Zdroj: ČGS (UNM)
Detection of agricultural pollution by geoelectrical methods / Cahyna, František, Chudáček, Slavomír, Landa, Ivan, 1945-, Mazáč, Oldřich -- In: Proceedings : International symposium "Impact of agricultural activities on groundwater" . XVIth Congerss of the International association of hydrogeologists, Prague, Czechoslovakia, September 5th-11th, 1982 . Memoires 16(1) -- s. 151-162
Zdroj: ČGS (UNM)
Detection of changes in the Chira and Piura lower - catchment's areas, Sechura desert - Peru, based on spatial and spectral analyses of multitemporal Earth observation data / Hroch, Tomáš, Kopačková, Veronika, Nývlt, Daniel, Rajchl, Michal, Šebesta, Jiří, Vít, Jan -- In: GTR-02 Geological mapping using satellite techniques, 33rd International Geological Congress Oslo 2008, CD-ROM -- s. 200-200
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ