Listování
od 

Detection of pesticides and industrial fertilizers in groundwater in the Kutná Hora area / Gottwaldová, Vlasta, Tintěra, Milan, Vávra, Jiří -- In: Proceedings : International symposium "Impact of agricultural activities on groundwater" . XVIth Congerss of the International association of hydrogeologists, Prague, Czechoslovakia, September 5th-11th, 1982 . Memoires 16(1) -- s. 381-393
Zdroj: ČGS (UNM)
Detection of Pluvial Erosion-Accumulation Processes on the Basis of Assessment of the Isotope Cs-137 Content in Soil Profile
Detection of repeated hydraulic fracturing (out-of-zone growth) by microseismic monitoring / Eisner, L., Fischer, Tomáš, Le Calvez, J. H. -- In: The Leading Edge -- Roč. 25, č. 5 (2006), s. 548-554
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Detection of the origin time and seismic ground motion of quarry blasts / Brož, Milan -- In: Acta Montana. Rada A, B -- Roč. 2000, 16 (118), s. 17-24
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Detection of the origin time and seismic ground motion of quarry blasts / Brož, Milan -- In: Acta montana. Series A, Geodynamics -- ISSN 0365-1398 -- No. 16(118) (2000), p. 17-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Detection of zirconium in zircon
Detections of distant earthquakes by station VRAC - utility for the benefit of the International Monitoring System CTBTO
Detekce anomálně vysokých vrstevních tlaků metodou SRB ve východoslovenské neogenní pánvi
Detekce ohniskového času a silných seizmických pohybů při lomových odpalech
Detekce starých důlních děl Nízkého Jeseníku metodou elektrické odporové tomografie: srovnání metod / Lenart, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 46 (2013), s. 313-315
Zdroj: ČGS (UNM)
Detekce vzdálených zemětřesení na stanici VRAC - využitelnost pro účely Mezinárodní monitorovací sítě CTBTO / Havíř, Josef -- In: Sborní vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, Řada stavební -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 4, č. 2 (2004), 9
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Detekcia zrážkových erózno-akumulačných procesov na základe stanovenia obsahu izotopov Cs-137 v pódnom profile / Lehotský, Milan, Stankoviansky, Miloš -- In: Geografický časopis -- ISSN 0016-7193 -- Roč. 44, č. 3 (1992), s. 273-287
Zdroj: ČGS (UNM)
Detektovatelnost horizontálních deskovitých těles pomocí elektromagnetických konduktometrů
Determinační klíč a databáze těžkých minerálů / Bokr, Pavel, Sidorinová, Tamara, Táborský, Zdeněk -- In: Sborník abstrakt a Exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Determinační klíč a databáze těžkých minerálů / Bokr, Pavel, Sidorinová, Tamara, Táborský, Zdeněk -- In: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 978-80-87139-11-0 -- s. 79
Zdroj: ČGS (UNM)
Determinační klíč on-line - pomůcka při určování těžkých minerálů / Bokr, Pavel, Sidorinová, Tamara, Táborský, Zdeněk -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 -- ISSN 0514-8057 -- Č. srpen (2008), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
The determination and distribution of trace concentration of ammonium in biotites of Desná area in metamorphic rocks
Determination and uncertainty of moment tensors for microearthquakes at Okmok Volcano, Alaska / Pesicek, J. D., Prejean, S. G., Šílený, Jan, Thurber, C. H. -- In: Geophysical Journal International -- ISSN 0956-540X -- Roč. 190, č. 3 (2012), s. 1689-1709
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Determination metods. On precious stones
Determination of 222Rn and 220Rn by portable emanometers / Matolín, Milan -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- No. 1 (1988), s. 101-110
Zdroj: ČGS (UNM)