Listování
od 

Detekce vzdálených zemětřesení na stanici VRAC - využitelnost pro účely Mezinárodní monitorovací sítě CTBTO / Havíř, Josef -- In: Sborní vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, Řada stavební -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 4, č. 2 (2004), 9
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Detekcia zrážkových erózno-akumulačných procesov na základe stanovenia obsahu izotopov Cs-137 v pódnom profile / Lehotský, Milan, Stankoviansky, Miloš -- In: Geografický časopis -- ISSN 0016-7193 -- Roč. 44, č. 3 (1992), s. 273-287
Zdroj: ČGS (UNM)
Detektovatelnost horizontálních deskovitých těles pomocí elektromagnetických konduktometrů
Determinační klíč a databáze těžkých minerálů / Bokr, Pavel, Sidorinová, Tamara, Táborský, Zdeněk -- In: Sborník abstrakt a Exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Determinační klíč a databáze těžkých minerálů / Bokr, Pavel, Sidorinová, Tamara, Táborský, Zdeněk -- In: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 978-80-87139-11-0 -- s. 79
Zdroj: ČGS (UNM)
Determinační klíč on-line - pomůcka při určování těžkých minerálů / Bokr, Pavel, Sidorinová, Tamara, Táborský, Zdeněk -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 -- ISSN 0514-8057 -- Č. srpen (2008), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
The determination and distribution of trace concentration of ammonium in biotites of Desná area in metamorphic rocks
Determination and uncertainty of moment tensors for microearthquakes at Okmok Volcano, Alaska / Pesicek, J. D., Prejean, S. G., Šílený, Jan, Thurber, C. H. -- In: Geophysical Journal International -- ISSN 0956-540X -- Roč. 190, č. 3 (2012), s. 1689-1709
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Determination metods. On precious stones
Determination of 222Rn and 220Rn by portable emanometers / Matolín, Milan -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- No. 1 (1988), s. 101-110
Zdroj: ČGS (UNM)
Determination of 226Ra by using MnO2 - PAN resin
Determination of a safety degree for a spoil heap body with an occurrence of un unstable core
The determination of an effective dose for workers in caves / Čechák, Tomáš, 1948-, Froňka, Aleš, 1976-, Moučka, Ladislav, Thinová, Lenka, 1958- -- In: Radon investigations in the Czech Republic XI and the 8th international workshop on the Geological Aspects of Radon Risk Mapping -- ISBN 80-7075-661-6 -- s. 239-242
Zdroj: ČGS (UNM)
Determination of ash contents in coals by backscatter of X-ray radiation and X-ray fluorescence analysis and the apparatus of PAR company
Determination of authentic formulae for seismic acceleration decay in the Bohemian massif / Buben, Jiří, Rudajev, Vladimír -- In: Publications of the Institute of Geophysics Polish Academy of Science -- M - 29, č. 395 (2006), s. 175-184
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Determination of average annual values of surface stream transformation characteristics in selected drainage basins
Determination of carbonates in clastic sediments by phase analysis methods
Determination of characteristic features of slope movements present-day activity by monitoring in thick-bedded sandstones of the Bohemian Cretaceous basin / Zvelebil, Jiří, 1952- -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geographica -- ISSN 0300-5402 -- Vol. 30, suppl. (1995), p. 79-113
Zdroj: ČGS (UNM)
Determination of chlorite, muscovite, albite and quartz in claystones and clay shales by infrared spectroscopy and partial least-squares regression / Mališ, J., Matýsek, D., Plevová, Eva, Ritz, M., Vaculíková, Lenka -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Roč. 9, č. 4 (2012), s. 511-520
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Determination of coal surface area from CO2 isotherm after correction on swelling / Medek, Jiří, Weishauptová, Zuzana -- In: Proceedings of the 11th International Conference on Coal Science -- s. -
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH