Listování
od 

Devonská klastika - zdroj informací o vulkanismu na východním okraji Českého masivu / Buriánek, David, Gilíková, Helena, Leichmann, Jaromír -- In: Moravskoslezské paleozoikum 2006: sborník abstraktů -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Devonská stromatoporoidová fauna v hlubokých vrtech na severovýchodní Moravě / Zukalová, Vlasta -- In: Přírodovědné studie Muzea Prostějovska -- ISSN 1803-1404 -- Roč. 7 (2004), s. 1-74, 48 l. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Devonské a spodnokarbonské vápence v nejjižnější části Moravského krasu
Devonské pánve při okraji východní Avalonie na Moravě / Kalvoda, Jiří -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 2 (1995), s. 48-50
Zdroj: ČGS (UNM)
Devonské polštářové lávy v jižní části vrbenské skupiny (silezikum) (12-42 Rýmařov) / Přichystal, Antonín, 1950- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 8 (2001), s. 50-52
Zdroj: ČGS (UNM)
Devonské polštářové lávy z jižní části vrbenské skupiny (silezikum) / Přichystal, Antonín -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v r. 2000 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. VIII, č. 1 (2001), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Devonské vápence zvrásněné s granodiority brněnského masivu v okolí Valchova / Buriánek, David, Melichar, Rostislav -- In: Sborník II. semináře České tektonické skupiny -- s. 50-51
Zdroj: ČGS (UNM)
Devonské vulkanické cykly, sedimentace a zrudnění ve Zlatohorském rudním revíru / Tomšík, Jan -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 59, č. 1 (1984), s. 11-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Devonský útes u Koněprus. Necháme zničit naše největší a nejkvalitnější ložisko hodnotných vápenců, areál zcela vyjímečného přírodovědeckého a ekologického významu? / Chlupáč, Ivo, 1931-2002 -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 73, č. 11 (1994), s. 618-623
Zdroj: ČGS (UNM)
Devonští a karbonští ramenonožci ze severního křídla Murzucké pánve (Lybie)
Devonští tabulátní koráli z hlubokých vrtů v oblasti "Jih" / Hladil, Jindřich, 1953- -- In: Biostratigrafie paleozoika na jihovýchodní Moravě -- s. 31-36, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
The devopment of caves of the eastern Krkonoše
Dewatering of Coal Bed Using Tensides / Pechoč, Jiří -- In: Acta Montana - Rada B (Fuel, Carbon, Mineral Processing) -- 6/101/, - (1996), s. 47-55
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Dextral Shear Zone between Nové Město Unit and the Core of Orlica-Snieznik Massif (the Sudetes) - a Variscan Terrane Boundary? / Aleksandrowski, Paweł, Mazur, Stanisław -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 13 (2001), p. 45
Zdroj: ČGS (UNM)
Dezintegrácia hliníka a medi pulzujúcim vodným prúdom / Andrej, A., Cárach, J., Foldyna, Josef, Hloch, Sergej, Klich, Jiří, Lehocká, D., Zeleňák, Michal -- In: Strojarstvo -- Roč. 17, č. 6 (2014), s. 1-6
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
DGT as a surrogate of biomonitors for predicting the bioaccessibility of metals in soils
Diabas motolské soutěsky v Praze - intruze cedrového typu? / Fediuk, Filip, Fediuk, František, 1929- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 10 (2002), s. 203-207
Zdroj: ČGS (UNM)
Diabase of the Motol-clough in Prague - a case of cedar-tree structure?
Diabasy a "gabrové porfyrity" ve středočeském plutonickém komplexu : 13-31 Říčany, 22-14 Blatná, 22-21 Příbram, 22-23 Mirovice, 22-32 Strakonice / Holub, František, 1949-, Studená, Martina, Vosk, Matěj -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 -- ISSN 0514-8057 (2007), s. 127-129
Zdroj: ČGS (UNM)
Diachronic occurrence of Marthasterites furcatus in the Turonian sediments of the Bohemian Cretaceous Basin and Western Carpathians, Czech Republic.