Listování
od 

Diapirizmus ako prejav tektonickej selekcie v rudnianskom rudnom poli / Jančura, Marián -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 20, č. 6 (1988), s. 537-549
Zdroj: ČGS (UNM)
Diaspor a další minerály z agrárních hald v okolí Potůčníku / Jirásek, Jakub, 1978-, Osovský, Michal -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 6 (2007), s. 496-497
Zdroj: ČGS (UNM)
Diatom species composition in the sediment core of Plešné Lake (Bohemian Forest, Czech Republic) / Štefková, Elena -- In: Silva Gabreta : sborník vědeckých prací ze Šumavy -- ISSN 1211-7420 -- Vol. 14, no. 2 (2008), p. 73-84
Zdroj: ČGS (UNM)
Die Diatomeen im Oligozän und Miozän der zentralen Paratethys und ihre stratigraphische Auswertung / Řeháková, Zdeňka, 1927- -- In: Zusammenfassungen der Vorträge und Poster in alphabetischer Reihenfolge -- s. [67]
Zdroj: ČGS (UNM)
Diatomeensedimente Oesterreichs und ihre Paläogeographie, Paläökologie und Biostratigraphie / Řeháková, Zdeňka, 1927- -- In: Geologie am Ostrand der Böhmischen Masse in Niederösterreich - Schwerpunkt Blatt 21 Horn -- ISBN 3-900312-81-8 -- s. 157
Zdroj: ČGS (UNM)
Diatomeensedimente Österreichs / Řeháková, Zdeňka, 1927- -- In: Zusammenfassungen der Vorträge und Poster in alphabetischer Reihenfolge -- s. [68]
Zdroj: ČGS (UNM)
Diatomová flóra SPS Soos u Františkových Lázní (11-14 Cheb) / Řeháková, Zdeňka, 1927- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1988 (1990), s. 69-71
Zdroj: ČGS (UNM)
Diatomová sedimentace v j. části třeboňské pánve (33-11 Třeboň) / Řeháková, Zdeňka, 1927- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1988 (1990), s. 66-69
Zdroj: ČGS (UNM)
Diatoms of the Karpatian / Petrová, Pavla (2003) -- In: The Karpatian - a Lower Miocene Stage of the Central Paratethys -- ISBN 80-210-3266-9
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: ČGS (RIV)
Diatomy karpatu
Dicerca bilinica sp. n., a new species of buprestid-beetle (Coleoptera: Buprestidae) from Lower Miocene of the Most formation in northern part of the Czech Republic / Bílý, Svatopluk, Prokop, Jakub -- In: Acta Societatis Zoologicae Bohemicae -- ISSN 1211-376X -- Roč. 1999, č. 63 (1999), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Dichtungseigenschaften der Gemische aus dem Bergversatz
Dickit z hydrotermální žíly na lokalitě Zlatý důl u Hluboček (kulm Nízkého Jeseníku) : 25-11 Hlubočky / Dolníček, Zdeněk, Filip, Jan -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2007 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 15 (2008), s. 62-64
Zdroj: ČGS (UNM)
Dickit z Jáchymova / Mach, Zdeněk -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1982, č. 1-2 (1983), s. 75-80, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Dickite from hydrothermal vein at locality Zlatý důl near Hlubočky (Culm of the Nízký Jeseník)
The dickite from Jáchymov
Dicontinuous nature of the lower part of the South American Wadati-Benioff zone in the Arica Elbow region / Hanuš, Václav, Špičák, Aleš, Vaněk, Jiří -- In: Annales Geophysicae -- Roč. 15, Supplement 1 (1997), s. C81
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Did have the "red orthogneisses" of the Bohemian Massif a common protolith? / Klečka, Milan, Oliveriová, Dana, Synek, Jaroslav -- In: 8. Rundgespräch: Geodynamik des europäischen Variszikums. Kurzfassungen (Abstracts) -- s. 30
Zdroj: ČGS (UNM)
Did plane trees exist in the Cretaceous?
Did plane trees exist in the Cretaceous? / Herman, A.B., Kvaček, Jiří, Maslova, N.P., Moiseeva, M.G. -- In: Paleontologičeskij žurnal -- ISSN 0031-031X -- Č. 4 (2005), 13
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: NM