Listování
od 

Dickit z hydrotermální žíly na lokalitě Zlatý důl u Hluboček (kulm Nízkého Jeseníku) : 25-11 Hlubočky / Dolníček, Zdeněk, Filip, Jan -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2007 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 15 (2008), s. 62-64
Zdroj: ČGS (UNM)
Dickit z Jáchymova / Mach, Zdeněk -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1982, č. 1-2 (1983), s. 75-80, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Dickite from hydrothermal vein at locality Zlatý důl near Hlubočky (Culm of the Nízký Jeseník)
The dickite from Jáchymov
Dicontinuous nature of the lower part of the South American Wadati-Benioff zone in the Arica Elbow region / Hanuš, Václav, Špičák, Aleš, Vaněk, Jiří -- In: Annales Geophysicae -- Roč. 15, Supplement 1 (1997), s. C81
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Did have the "red orthogneisses" of the Bohemian Massif a common protolith? / Klečka, Milan, Oliveriová, Dana, Synek, Jaroslav -- In: 8. Rundgespräch: Geodynamik des europäischen Variszikums. Kurzfassungen (Abstracts) -- s. 30
Zdroj: ČGS (UNM)
Did plane trees exist in the Cretaceous?
Did plane trees exist in the Cretaceous? / Herman, A.B., Kvaček, Jiří, Maslova, N.P., Moiseeva, M.G. -- In: Paleontologičeskij žurnal -- ISSN 0031-031X -- Č. 4 (2005), 13
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: NM
Did really exist the fireplace in the Woldřich's cave at the Stránská Skála hill?
Did the Thera-explosian realy destroy the Minoan civilisation?
Didactics of natural disciplines
Didaktiky přírodovědných oborů / Čížková, Věra, Horychová, Ilona, Švecová, Milada (2008) -- In: Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání -- ISBN 978-80-7290-384-9
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
die Brachiopodenfauna des Wettersteinkalks der Raxalpe (Österreich)
Diel variation of arsenic, molybdenum and antimony in a stream draining natural As geochemical anomaly / Drahota, P., Filippi, Michal, Matoušek, Tomáš, Mihaljevič, M., Nováková, B., Rohovec, Jan -- In: Applied Geochemistry -- ISSN 0883-2927 -- Roč. 31, APR (2013), s. 84-93
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Diferences in chemistry of magmatic and hydrothermal cassiterite and wolframite from western krušné Hory Mts.
Diferenční pulsní polarografie s vícenásobným polarizačním pulzem na jedné odkapávající rtuťové kapce / Gajda, Vladislav, Horák, Karel -- In: Chemické listy -- ISSN 0009-2770 -- Roč. 76, č. 6 (1982), s. 561-564
Zdroj: ČGS (UNM)
Difference in distributional patterns between benthic shelly fauna communities and ichnoassemblages (Ordovician, Czech Republic), and possible consequences for faunal stability models / Mikuláš, Radek -- In: Abstract Book UNESCO-IGCP Project 335 "Biotic Recoveries from Mass Extinctions" -- s. 6-7
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Differences between earthquakes and explosion sources in North Western Bohemia / Bucha, Václav -- In: Acta montana. Series A, Geodynamics -- ISSN 0365-1398 -- No. 3(89) (1992), p. 165-187
Zdroj: ČGS (UNM)
Differences between ground and surface air warming in northern parts of North America / Majorowicz, J. A., Skinner, W., Šafanda, Jan -- In: Proceedings of the international conference "The Earth's thermal field and related research methods" -- s. 166-167
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Differences between mean sea levels for the Pacific, Atlantic and Indian Oceans from TOPEX/POSEIDON altimetry / Burša, Milan, Kouba, Jan, Müller, Achim, Raděj, Karel, True, Scott A., Vatrt, William, Vojtíšková, Marie -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Roč. 43, č. 1 (1999), s. 1-6
Zdroj: ČGS (UNM)