Listování
od 

Diffuse reflectance Fourier transform infrared spectroscopy in the analysis of coal oxidation / Machovič, Vladimír, Pavlíková, Helena, Šebestová, Eva, Taraba, Boleslav, Vodičková, Alena -- In: 9. Czechoslovak Spectroscopic Conference with International Participation. Abstracts -- 1 s.
Zdroj: ČGS (UNM)
Diffuse reflectance infrared Fourier transform spectroscopic study of coal oxidation / Hemelíková, Blanka, Machovič, Vladimír -- In: Acta montana -- ISSN 0365-1398 -- Č. 1(85) (1992), s. 11-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Diffusion-controlled development of silica-undersaturated domains in felsic granulites of the Bohemian Massif (Variscan belt of Central Europe) / Connolly, JAD, Connolly, James A.D., Konopásek, Jiří, Tajčmanová, Lucie -- In: Contributions to mineralogy and petrology -- ISSN 0010-7999 -- Roč. 153, č. 2 (2007), 14
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV) -- UK, PřF
Diffusion-controlled development of silica-undersaturated domains in felsic granulites of the Bohemian Massif (Variscan belt of Central Europe) / Connolly, James A. D., Konopásek, Jiří, Tajčmanová, Lucie -- In: Contributions to mineralogy and petrology -- ISSN 0010-7999 -- Vol. 153, no. 2 (2007), p. 237-250
Zdroj: ČGS (UNM)
Diffusion-controlled development of silica-undersaturated domains in felsic granulites of the Bohemian Massif (Variscan belt of Central Europe) / Connolly, James, Konopásek, Jiří, Tajčmanová, Lucie -- In: Rendiconti della Societa geologica italiana. Nuova serie -- ISSN 0392-3037 -- Vol. 5, no. 1 (2007), p. 199
Zdroj: ČGS (UNM)
Diffusion-controlled high-T decompression reactions in felsic granulites of southern Bohemia / Vrána, Stanislav -- In: International Workshop on Petrogenesis of Granulites & Related Rocks, Náměšť nad Oslavou, October 1-3, 2004. Excursion guide & abstract volume -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Diffusion-controlled high-T decompression reactions in felsic granulites of southern Bohemia / Vrána, Stanislav, 1936- -- In: International workshop on petrogenesis of granulites and related rocks, Náměšť nad Oslavou, October 1-3, 2004 : Excursion guide and abstract volume -- ISBN 80-7028-227-4 -- s. 69-70
Zdroj: ČGS (UNM)
Diffusion of Cacium Ions in Wtaer Unsaturated Saline Soil
Diffusive and convective transport of radon through cracks in the building understructure / Jiránek, Martin -- In: Radon investigations in the Czech Republic VIII and the fifth international workshop on the Geological Aspects of Radon Risk Mapping -- ISBN 80-7075-417-6 -- s. 65-70
Zdroj: ČGS (UNM)
Difůzí řízený vznik křemíkem nenasycených domén v kyselých granulitech Českého masívu (Variský pás střední Evropy).
Difúzia vápnikových iónov vo vodou nenasýtenej zasolenej pode / Slaboň, Stanislav -- In: Vodohospodársky časopis -- ISSN 0042-790X -- Roč. 40, č. 1 (1992), s. 81-96
Zdroj: ČGS (UNM)
Difúzní znečištění vod ve světovém měřítku / Novotny, Vladimir, 1938- -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 53, č. 6 (2003), s. 149-154
Zdroj: ČGS (UNM)
Digital archive of the Czech Geological Survey - Geofond / Čápová, Dana -- In: 33rd International Geological Congress : 6-14 August 2008 Oslo, Norway : abstract CD-ROMaInternational Geological Congress (33. : 2008 : Oslo, Norsko) -- CD-ROM
Zdroj: ČGS (UNM)
Digital documentation of the open-to-public caves in the Czech Republic
Digital Elevation Model of the Crystalline Basement and Permo-Carboniferous Surface (Bohemian Massif, NE part of the Czech Republic) / Mlčoch, Bedřich, Skácelová, Zuzana, Tasáryová, Zuzana -- In: Acta Geodynamica et Geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Roč. 6, č. 3 (2009), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Digital Elevation Model of the Crystalline Basement in the Cheb and Sokolov Basin Areas / Mlčoch, Bedřich, Skácelová, Zuzana -- In: Geodynamics of Earthquake Swarm Areas, 8th West-Bohemia/Vogtland international workshop -- 43
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Digital Elevation Model of the Crystalline Basement, NW Bohemia / Mlčoch, Bedřich -- In: HIBSCH 2002 Symposium, 3-8 June 2002 Teplá near Třebenice, Ústí nad Labem, Mariánské Lázně, Czech Republic, excursion guide, abstracts -- ISBN 80-7075-579-2 -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Digital elevation model of the crystalline basement, NW Bohemia / Mlčoch, Bedřich -- In: Hibsch 2002 Symposium 3-8 June 2002 : excursion guide : abstracts -- ISBN 80-7075-579-2 -- s. 94
Zdroj: ČGS (UNM)
Digital elevation model of the crystalline basement of the Cheb and Sokolov basin areas (Western Bohemia, Central Europe) / Mlčoch, Bedřich, Skácelová, Zuzana -- In: Zetschrift für geologische Wissenschaften -- ISSN 0303-4534 -- Roč. 37, č. 3 (2009), 8
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Digital geological data for geographical GIS applications