Listování
od 

Digitální model krajiny - nástroj při realizaci výzkumných a aplikačních studií / Kolejka, Jaromír, 1954- -- In: Geografie - Sborník České geografické společnosti -- ISSN 1210-115X -- Roč. 110, č. 4 (2005), s. 286-299
Zdroj: ČGS (UNM)
Digitální model reliéfu krystalinika a permokarbonského vulkanosedimentárního souvrství (Český masív, SV část České republiky)
Digitální modelování geologických horizontů / Šístek, Václav -- In: Uhlí -- Roč. 31, č. 6 (1983), s. 224-230
Zdroj: ČGS (UNM)
Digitální reliéf krystalinika v podloží Chebské a Sokolovské pánve (západní Čechy, Střední Evropa).
Digitální seizmická stanice Klokočov na severní Moravě
Digitální zdroje geologických dat v ČR pro hodnocení geologických rizik / Čápová, D., Javůrková, M., Kaláb, Zdeněk -- In: Správa dat a výsledků v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí, Ostrava, 11.-12. dubna 2000. Sborník referátů -- s. 117-125
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Digitization in the Czech Republic [online] / ŠÍPEK, Richard -- In: BHL Europe # 1 -- Roč. 1, č. 1 (2009), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: NM
Díla Vinzenze Maschka (1755-1831) dochovaná v Horníkově sbírce hudebnin / Mikuláš, Jiří -- In: Musicalia -- ISSN 1803-7828 -- Roč. 1, č. 1-2 (2009), 27
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: NM
Dilatometric and extensometric monitoring of rock blocks displacements within Machu Picchu archeological site, Peru / Astete, F., Klimeš, Jan, Vilímek, Vít, Zvelebil, J. -- In: Landslides Disaster Risk Reduction -- S. 259-263
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Dilatometrie žárovzdorných jílovců s anizotropní strukturou / Kunc, Jaroslav, Lach, Vladimír -- In: Stavivo -- ISSN 0029-0801 -- Roč. 68, č. 4 (1990), s. 140-143
Zdroj: ČGS (UNM)
Dílčí pádová pole vltavínů / Bouška, Vladimír -- In: Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči -- ISSN 0231-603X -- Roč. 18 (1992), s. 58-59
Zdroj: ČGS (UNM)
Dílčí výsledky izotopického a mikrochemického studia sulfidů z brněnského masívu (24-32, Brno; 24-14, Boskovice) / Berka, Libor, Hladíková, Jana, Losos, Zdeněk -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 2 (1995), s. 92-93
Zdroj: ČGS (UNM)
Dílčí výsledky měření horizontálních napětí metodou hydroporušování / Hortvík, Karel, Rakowski, Zikmund, Staš, Lubomír -- In: Nové poznatky v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů -- s. 180-184
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Dílčí výsledky modelové analýzy stabilitní a napěťo-deformační situace komory Dolu Jeroným. / Hrubešová, E., Kaláb, Zdeněk, Kořínek, R., Žůrek, P. -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 7, č. 2 (2007), s. 91-98
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Dílčí výsledky studia uzavřenin v centrální a jižní části středočeského plutonu / Holub, František V. -- In: Prognózy scheelitu (Au) -- s. 78-81
Zdroj: ČGS (UNM)
Dílčí výzkum technologického nabohacení sedimentů vybranými těžkými prvky / Šrein, Vladimír, Šreinová, Blanka, Šťastný, Martin -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 13 (2005), s. 211-217
Zdroj: ČGS (UNM)
Dílčí zhodnocení polymetalického ložiska Zlaté Hory-východ po podrobném průzkumu od povrchu po 5. patro / Kotris, Jan -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce ložisková geologie -- s. 238-257
Zdroj: ČGS (UNM)
Dilema recenzentovo / Mikuláš, Radek -- In: Lidové noviny -- Roč. 27, - (2014), s. 23-23
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Dilema related to exploitation of the Natural sources: deposite of brown coal versus spa, Cheb basin. / Koudelková, Gabriela -- In: 8th Coal Geology Conference, Prague, June 22-27, 1998 -- s. 33
Zdroj: ČGS (UNM)
Dílo Quido Záruby na poli české kvartérní geologie / Ložek, Vojen -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 73, č. 3 (1994), s. 158-158
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ