Listování
od 

Dinosaurus jako živý / Cílek, Václav -- In: Obšťastník Sněmu dětí ČR pro životní prostředí -- Leden (2001), s. 11
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Dinosauři a vymírání / Roček, Zbyněk -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 73, č. 8 (1994), s. 443-446
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Dinosauři a vymírání / Roček, Zbyněk, 1945- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 73, č. 8 (1994), s. 443-446
Zdroj: ČGS (UNM)
Dinosauři spásali trávu / Mikuláš, Radek -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 85, č. 1 (2006+), s. 8-8
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Dinosauři spásali trávu / Mikuláš, Radek, 1964- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 85, č. 1 (2006), s. 8
Zdroj: ČGS (UNM)
Dinosauři v Čechách - v jakém žili prostředí / Košťák, Martin, 1971-, Mazuch, Martin -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 89, č. 7-8 (2010), s. 432-435
Zdroj: ČGS (UNM)
A dinotherium skeleton from Česká Třebová / Musil, Rudolf, 1926- -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae (Časopis Moravského muzea, Vědy geologické) -- ISSN 1211-8796 -- Vol. 82 (1997), p. 105-122
Zdroj: ČGS (UNM)
Dioonopsis Horiuchi et Kimura leaves from the Eocene of western North America: a Cycad shared with the Paleogene of Japan / Erdei, Boglarka, Kvaček, Zlatko, Manchester, Steven R. -- In: International Journal of Plant Sciences -- ISSN 1058-5893 -- Roč. 173, č. 1 (2012), 15
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Diopsid z alpských žil sobotínského amfibolitového masivu / Novotný, Pavel, 1954-, Zimák, Jiří -- In: Acta Universitatis Palackianae olomucensis, Facultas rerum naturalium. Geologica -- ISSN 0231-9365 -- Roč. 36 (1999), s. 81-85
Zdroj: ČGS (UNM)
Diopsid ze skarnu od Petrova u Kunštátu / Pelíšek, Josef, 1909-1993 -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 33, č. 1 (1988), s. 110
Zdroj: ČGS (UNM)
Diopside from the Alpine-type veins of the Sobotín amphibolite massif
Diopsidický erlan od Hořic na Šumavě / Pavlíček, Václav -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 47 (2007), s. 199
Zdroj: ČGS (UNM)
Diopsidy z Maršíkova a Sobotína / Novotný, Pavel, 1954-, Zimák, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 7, č. 6 (1999), s. 470-473
Zdroj: ČGS (UNM)
Dioptas z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách (Česká republika) / Novák, František, Pauliš, Petr, 1956-, Škoda, Radek -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 55, č. 1 (2006), s. 77-79
Zdroj: ČGS (UNM)
Dioptase from uranium deposit Zálesí in Rychlebské hory Mts. (Czech Republic)
Dioritic and Gabbroid Rocks from Southern Bohemia and Lower Austria: Geochemical and Mineralogical Constraints on their Role in Genesis of the South Bohemian (Moldanubian) Batholith / Holub, František V., Koller, Friedrich, Matějka, Dobroslav -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 16 (2003), p. 44
Zdroj: ČGS (UNM)
Dioritic intrusions of the Slavkovský les (Kaiserwald), Western Bohemia : their origin and significance in late Variscan granitoid magmatism / Blecha, Vratislav, Holub, František, Jelínek, Emil, Kachlík, Václav, Kováříková, Pavla, Siebel, Wolfgang, Štemprok, Miroslav -- In: International Journal of Earth Sciences -- ISSN 1437-3254 -- Roč. 99, č. 3 (2010), 21
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Dioritic intrusions of the Slavkovský les (Kaiserwald), Western Bohemia: their origin and significance in late Variscan granitoid magmatism / Blecha, Vratislav, Holub, František, 1949-, Jelínek, Emil, 1943-, Kachlík, Václav, 1960-, Kováříková, Pavla, Siebel, Wolfgang, Štemprok, Miroslav, 1933- -- In: International journal of Earth sciences (Geologische Rundschau) -- ISSN 1437-3254 -- Vol. 99, no. 3 (2010), p. 545-565
Zdroj: ČGS (UNM)
Dioritic rocks of the South Bohemian (Moldanubian) Batholith
Dioritické horniny v moldanubickém (jihočeském) batolitu (32-22 České Budějovice, 32-24 Trhové Sviny, 33-11 Třeboň) / Holub, František V., Koller, Friedrich, Matějka, Dobroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), s. 19-20
Zdroj: ČGS (UNM)