Listování
od 

Dioritické horniny v moldanubickém (jihočeském) batolitu (32-22 České Budějovice, 32-24 Trhové Sviny, 33-11 Třeboň) / Holub, František V., Koller, Friedrich, Matějka, Dobroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), s. 19-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Dip-Slip tectonics in the Lower Devonian rocks of the NW Edrengyin Nuruu, SW Mongolia / Hanžl, Pavel, Otgonbayar, O., Rejchrt, Miroslav -- In: Geolines -- ISBN 1210-9606 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Dip-Slip Tectonics in the Lower Devonian Rocks of the NW Edrengyin Nuruu, SW Mongolia / Hanžl, Pavel, Otgonbayar, Orolzodmaa, Rejchrt, Miroslav -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 16 (2003), p. 40
Zdroj: ČGS (UNM)
Diplodus sp. (Sparidae, Perciformes): a new fossil record of an articulated skeleton from Devínska Nová Ves (Upper Badenian, Vienna Basin, Slovakia) / Gregorová, Růžena, 1961- -- In: Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien. A, Mineralogie, Petrologie, Geologie, Paläontologie, Archäozoologie, Anthropologie, Prähistorie -- ISSN 0255-0091 -- Vol. 111 (2009), p. 313-322
Zdroj: ČGS (UNM)
Diplodus sp. (Sparidae, Perciformes): a new fossil record of an articulated skeleton from Devinská Nová Ves (Upper Badenian, Vienna Basin, Slovakia) / Gregorová, Růžena -- In: Annalen des Naturhistorischen musuems in Wien -- ISSN 0255-0091 -- Roč. 111A, č. April 2009 (2009), 10
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MZM
Diplotmena and Lyginopterids in the saddle seams member of the Ostrava-Karviná coalfield (middle Namurian) and the age of this unit / Havlena, Václav -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Vol. 31, no. 3 (1986), p. 231-240, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Diplotmeny a lyginopteridy v sedlových vrstvách Ostravsko-karvinského revíru (střední namur) a stáří těchto vrstev
Diptyxis Oppenheim (Nerineacae, Gastropoda) from the Lower Cretaceous of Albania. On the distribution of the genus D ptyxis / Kollmann, H. A., Peza, Luftulla Hasan -- In: Annalen des naturhistorischen Museums in Wien. A -- - (1997), s. 17-33
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Diptyxis Oppenheim (Nerineacea, Gastropoda) from the Lower Cretaceous of Albania. On the distribution of the genus Diptyxis / Kollmann, Heinz A., Peza, Luftulla H. -- In: Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien. A, Mineralogie, Petrologie, Geologie, Paläontologie, Archäozoologie, Anthropologie, Prähistorie -- ISSN 0255-0091 -- Vol. 98 (1996), p. 17-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Direct and inverse cascades in the geodynamo / Hejda, Pavel, Reshetnyak, M. -- In: Nonlinear Processes in Geophysics -- Roč. 15, č. 6 (2008), s. 873-880
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Direct determination of boron and zirconium in ceramic materials by flame atomic absorption spectrometry after alkali sintering and fusion / Bouzková, Alena, Lukešová, Eva, Mihaljevič, Martin, Šebek, Ondřej -- In: Fresenius Journal of Analytical Chemistry -- ISSN 0937-0633 -- Roč. 371, č. 8 (2001)
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Direct evidence of cannibalism in the Oligocene cutlassfish Anenchelum glarisianum Blainville, 1818 (Perciformes: Trichiuridae) | / Novosad, B., Přikryl, Tomáš -- In: Bulletin of Geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Roč. 84, č. 3 (2009), s. 569-572
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Direct evidence of cannibalism in the Oligocene cutlassfish Anenechelum glarisianum Blainville, 1818 (Perciformes : Trichiuridae) / Novosad, Bronislav, Přikryl, Tomáš -- In: Bulletin of geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Vol. 84, no. 3 (2009), p. 569-572
Zdroj: ČGS (UNM)
Direct field measurements of contemporary movements on tectonic structures / Košťák, Blahoslav, Novotný, Jan, Rybář, Jan, Stemberk, Josef, Zika, Pavel -- In: Acta Montana. Rada A, B -- 2/99/, - (1996), s. 71-78
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Direct field measurements of contemporary movements on tectonic structures / Košťák, Blahoslav, Novotný, Jan, Rybář, Jan, Stemberk, Josef, Zika, Pavel -- In: Acta montana. Series AB -- ISSN 0365-1398 -- No. 2(99) (1996), p. 71-78
Zdroj: ČGS (UNM)
Direct measurement of 3D elastic anisotropy on rocks from the Ivrea zone (Southern Alps, NW Italy) / Klíma, Karel, Lokajíček, Tomáš, Pros, Zdeněk, Přikryl, R. -- In: Tectonophysics -- ISSN 0040-1951 -- Roč. 370, 1-4 (2003), s. 31-47
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Direct measurement of 3D elastic anisotropy on rocks from the Ivrea zone (Southern Alps, NW Italy) / Klíma, Karel, Lokajíček, Tomáš, Pros, Zdeněk, Přikryl, Richard -- In: Tectonophysics -- ISSN 0040-1951 -- Roč. 370, č. 1-4 (2003), 17
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Direct measurement of present movements on tectonic structures
Direct modeling of the gravitational field using harmonic series / Novák, Pavel, 1965- -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Vol. 7, no. 1 (157), p. 35-47
Zdroj: ČGS (UNM)
Directors of the European State Geological Surveys in the Beroun Geopark