Listování
od 

Direct measurement of 3D elastic anisotropy on rocks from the Ivrea zone (Southern Alps, NW Italy) / Klíma, Karel, Lokajíček, Tomáš, Pros, Zdeněk, Přikryl, R. -- In: Tectonophysics -- ISSN 0040-1951 -- Roč. 370, 1-4 (2003), s. 31-47
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Direct measurement of 3D elastic anisotropy on rocks from the Ivrea zone (Southern Alps, NW Italy) / Klíma, Karel, Lokajíček, Tomáš, Pros, Zdeněk, Přikryl, Richard -- In: Tectonophysics -- ISSN 0040-1951 -- Roč. 370, č. 1-4 (2003), 17
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Direct measurement of present movements on tectonic structures
Direct modeling of the gravitational field using harmonic series / Novák, Pavel, 1965- -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Vol. 7, no. 1 (157), p. 35-47
Zdroj: ČGS (UNM)
Directors of the European State Geological Surveys in the Beroun Geopark
Disa Rudistë nga zona e Alpeve Shquiptare (Shquiperia Veriore)
A disappearing palaeobotanical locality in Prague-Hloubětín
The disastrous Calabro-Messinese 1908 earthquake: the 100-year anniversary / Kozák, Jan -- In: Geologija -- ISSN 0016-7789 -- Roč. 50, č. 3 (2008), s. 170-175
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
The disastrous Calabro-Messinese 1908 earthquake: the 100-year anniversary / Kozák, Jan, 1938- -- In: Geologija. Vilnius -- ISSN 1392-110X -- Vol. 50, no. 3(63) (2008), p. 170-175
Zdroj: ČGS (UNM)
Disastrous floods in Central Europe at the end of July 1897 and the lessons learnt / Elleder, L., Munzar, Jan, Ondráček, Stanislav, Sawicki, K. -- In: Moravian Geographical Reports -- ISSN 1210-8812 -- Roč. 16, č. 3 (2008), s. 27-40
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Disastrous floods in Central Europe at the end of July 1897 and the lessons learnt / Elleder, Libor, Munzar, Jan, 1941-, Ondráček, Stanislav, 1953-, Sawicki, Krzysztof -- In: Moravian geographical reports -- ISSN 1210-8812 -- Vol. 16, no. 3 (2008), p. 27-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Disastrous floods in Moravia and Silesia in july 1997 (a prelimitary report on their causes, course and losses) / Munzar, Jan, Ondráček, Stanislav, Táborská, Jana -- In: Moravian Geographical Reports -- ISSN 1210-8812 -- Roč. 5, č. 2 (1997), s. 44-59
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Discharge capacity analysis of a river channel: application to the Strážnice gauging station on the River Morava after a historical flood / Brych, K., Dittrt, F., Eliáš, Václav -- In: Catchment hydrological and biochemical processes in the changing environment -- s. 9-14
Zdroj: ČGS (UNM)
Discinid brachiopod life assemblages: fossil and extant / Mergl, Michal, 1959- -- In: Bulletin of geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Vol. 85, no. 1 (2010), p. 27-38
Zdroj: ČGS (UNM)
Discinid Brachiopods from the Kopanina Formation (Silurian) of Amerika quarries near Mořina, Barrandian, Central Bohemia / Mergl, Michal -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Vol. 165, no. 1-4 (1996), p. 121-126
Zdroj: ČGS (UNM)
Discinidní ramenonožci z kopaninského souvrství z lomů Amerika u Mořiny, Barrandien, střední Čechy
Discinites cf. jongmansii Hirmer from the Carboniferous of the Intrasudetic Basin (Czech Republic) / Šimůnek, Zbyněk -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 47, č. 1-4 (2006), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Discinites cf. jongmansii Hirmer from the Carboniferous of the Intrasudetic Basin (Czech Republic) / Šimůnek, Zbyněk -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 47, no. 1-4 (2003), p. 161-164
Zdroj: ČGS (UNM)
Discinites cf. jongmansii Hirmer z karbonu vnitrosudetské pánve (Česká republika)
Discoloration of fired kaolinitic clays (Study of Fe+3 coordination by Mössbauer and UV-ViS-NIR spectroscopy) / Dědeček, Jiří, Hanzlíček, Tomáš, Nižňanský, D., Steinerová, Michaela, Straka, Pavel, Třísková, J. -- In: Journal of the American Ceramic Society -- Roč. 90, č. 9 (2007), s. 2843-2848
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH