Listování
od 

Disastrous floods in Central Europe at the end of July 1897 and the lessons learnt / Elleder, L., Munzar, Jan, Ondráček, Stanislav, Sawicki, K. -- In: Moravian Geographical Reports -- ISSN 1210-8812 -- Roč. 16, č. 3 (2008), s. 27-40
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Disastrous floods in Central Europe at the end of July 1897 and the lessons learnt / Elleder, Libor, Munzar, Jan, 1941-, Ondráček, Stanislav, 1953-, Sawicki, Krzysztof -- In: Moravian geographical reports -- ISSN 1210-8812 -- Vol. 16, no. 3 (2008), p. 27-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Disastrous floods in Moravia and Silesia in july 1997 (a prelimitary report on their causes, course and losses) / Munzar, Jan, Ondráček, Stanislav, Táborská, Jana -- In: Moravian Geographical Reports -- ISSN 1210-8812 -- Roč. 5, č. 2 (1997), s. 44-59
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Discharge capacity analysis of a river channel: application to the Strážnice gauging station on the River Morava after a historical flood / Brych, K., Dittrt, F., Eliáš, Václav -- In: Catchment hydrological and biochemical processes in the changing environment -- s. 9-14
Zdroj: ČGS (UNM)
Discinid brachiopod life assemblages: fossil and extant / Mergl, Michal, 1959- -- In: Bulletin of geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Vol. 85, no. 1 (2010), p. 27-38
Zdroj: ČGS (UNM)
Discinid Brachiopods from the Kopanina Formation (Silurian) of Amerika quarries near Mořina, Barrandian, Central Bohemia / Mergl, Michal -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Vol. 165, no. 1-4 (1996), p. 121-126
Zdroj: ČGS (UNM)
Discinidní ramenonožci z kopaninského souvrství z lomů Amerika u Mořiny, Barrandien, střední Čechy
Discinites cf. jongmansii Hirmer from the Carboniferous of the Intrasudetic Basin (Czech Republic) / Šimůnek, Zbyněk -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 47, č. 1-4 (2006), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Discinites cf. jongmansii Hirmer from the Carboniferous of the Intrasudetic Basin (Czech Republic) / Šimůnek, Zbyněk -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 47, no. 1-4 (2003), p. 161-164
Zdroj: ČGS (UNM)
Discinites cf. jongmansii Hirmer z karbonu vnitrosudetské pánve (Česká republika)
Discoloration of fired kaolinitic clays (Study of Fe+3 coordination by Mössbauer and UV-ViS-NIR spectroscopy) / Dědeček, Jiří, Hanzlíček, Tomáš, Nižňanský, D., Steinerová, Michaela, Straka, Pavel, Třísková, J. -- In: Journal of the American Ceramic Society -- Roč. 90, č. 9 (2007), s. 2843-2848
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Discontinuities: Filtration properties in triaxial state of stress / Konečný, Pavel, Mlynarczuk, M. -- In: Proceedings of the 6th Regional Rock Mechanics Symposium -- s. 71-73
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Discontinuous nature of the lower part of the South America Wadati-Benioff zone in the Arica Elbow region / Hanuš, Václav, Slancová, Alice, Špičák, Aleš, Vaněk, Jiří -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Roč. 43, č. 2 (1999), s. 163-184
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Discontinuous nature of the lower part of the South American Wadati-Benioff Zone in the Africa elbow region / Hanuš, Václav, Slancová, Alice, Špičák, Aleš, Vaněk, Jiří -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Roč. 43, č. 2 (1999), s. 163-184
Zdroj: ČGS (UNM)
A discoverer of the copper deposit Erdenet died
Discoveries abroad
A discovery a Neolithic greenschist mining at the southern margin of the Jizerské hory Mts. (Northern Bohemia) / Přichystal, Antonín, 1950- -- In: 8. Kvartér 2002 - 8. Quaternary 2002, Brno, Czech Republic, 22.11.2002 -- s. 13-14
Zdroj: ČGS (UNM)
Discovery and Importance of the Greatest Cave Spaces in the Pošumavský Karst
Discovery of a boid snake (Serpentes; Boidae) from the Miocene near Ivančice (South Moravia)
The discovery of a Callovian radiolarian association in the Upper Posidonia beds of the Pieniny Klippen Belt (Western Carpathians) / Ožvoldová, Ladislava -- In: Geologica carpathica -- ISSN 0016-772X -- Vol. 43, no. 2 (1992), s. 111-122
Zdroj: ČGS (UNM)