Listování
od 

Discussion of some thermophile palynomorphs from the Miocene sediments in the Carpathian Foredeep (Czech Republic) and Modrý Kamen basin (Slovakia) / Doláková, Nela -- In: Acta palaeobotanica -- ISSN 0001-6594 -- Vol. 44, no. 1 (2004), p. 79-85
Zdroj: ČGS (UNM)
Discussion of some thermophile palynomorphs from the Miocene sediments in the Carpathian Foredeep (Czech Republic) and Modry Kamen basin (Slovakia) / Doláková, Nela -- In: Acta Paleobotanica -- ISSN 0001-6594 -- Roč. 44, č. 1 (2004), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Discussion of the article "Indirect method for the age determination of Variscan pluton emplacement in the central part of the Bohemian Massif" by Jaroslav Dvořák / Janoušek, Vojtěch, 1968- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 73, no. 3 (1998), p. 267-268
Zdroj: ČGS (UNM)
Discussion of the features of synthetic amplitude - distance curves of teleseismic P waves for global Earth models / Duda, S. J., Janský, Jaromír, Kvasnička, M. -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Roč. 41, č. 2 (1997), s. 130-148
Zdroj: ČGS (UNM)
A discussion on events in geological history at Calgary
Discussion on quantitative classifications of sandstones according to different authors
Discussion on the interpretation of the reflection seismic profiles in Western Carpathians
Discussion on Wang et al. (2000) "Chemistry of Hf-rich zircons from the Laoshan I- and A-type granites, Eastern China" / Gruner, T., Kempe, U., René, Miloš, Renno, A., Wolf, D. -- In: Mineralogical Magazine -- ISSN 0026-416X -- Roč. 68, č. 4 (2004), s. 669-675
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
DISECA - a MATLAB code for evaluation of dispersion curve identification methods in shallow seismic survey / Gaždová, Renata, Vilhelm, Jan -- In: 33rd International Geological Congress : 6-14 August 2008 Oslo, Norway : abstract CD-ROMaInternational Geological Congress (33. : 2008 : Oslo, Norsko) -- CD-ROM
Zdroj: ČGS (UNM)
Disharmonic deformed Hradec-Kyjovice Formation in Stará Ves near Bílovec (SE part of Oderské vrchy Upland, N. Moravia)
Disharmonicky zvrásněné hradecko-kyjovické souvrství ve Staré Vsi u Bílovce (jv. část Oderských vrchů, sev. Morava) / Dvořák, Jaroslav -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Přírodní vědy -- ISSN 0323-0627 -- Roč. 48, č. 1 (1999), s. 91-93
Zdroj: ČGS (UNM)
Disintegration of Bone Cement by Continuous and Pulsating Water Jet / Foldyna, Josef, Hlaváček, Petr, Hloch, S., Hvizdoš, P., Kloc, J., Kozak, D., Magurová, D., Monka, P., Monková, K., Sitek, Libor, Zeleňák, Michal -- In: Technicki vjesnik - Technical Gazette . Scientific-professional journal of technical faculties of the University of Osijek -- Roč. 20, č. 4 (2013), s. 593-598
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Disintegration of High Fatigue G Bone Cement and Palacos R+G? by Pulsating Water Jet / Foldyna, Josef, Hloch, S., Hvizdoš, P., Kloc, J., Magurová, D., Monka, P., Ševčíková, X., Zeleňák, Michal -- In: CIM 2013 Computer Integrated Manufacturing and High Speed Maching -- S. 124-127
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Disintegration of Rocks exposed to laser beam by waterjet / Hlaváč, L. M., Jančárek, A., Martinec, Petr -- In: Proceedings of the 2001 WJTA American Waterjet Conference. 2 -- s. 471-482
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Disjunctive structures within the shaft pillar - Kladno mine No. 2 / Brož, Robert -- In: Acta montana. Series A, Geodynamics -- ISSN 0365-1398 -- No. 7(96) (1995), p. 65-74
Zdroj: ČGS (UNM)
Disjunctive structures within the shaft pillar-Kladno mine No.2 / Brož, Robert -- In: Acta Montana. Rada A, B -- Roč. 95, č. 6 (1994), s. 1-10
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Diskriminační analýza chemických hodnot vltavínů
Diskuse geochemie regionálně metamorfovaných skarnů Krušných hor, Česká republika, a závěry pro jejich genezi
Diskuse interpretace izotopů Sr a Nd v moldanubických amfibolitech a mramorech / Procházka, Václav -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 48 (2008), s. 49-50
Zdroj: ČGS (UNM)
Diskuse k interpretaci reflexních seizmických profilů v Západních Karpatech / Bezák, Vladimír, Buday, Tibor, Potfaj, Michal, Suk, Miloš -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 23, č. 3 (1991), s. 275-276
Zdroj: ČGS (UNM)