Listování
od 

Dissolved organic carbon trends resulting from changes in atmospheric deposition chemistry / Evans, Christopher D., Forsius, Martin, Hogasen, Tore, Jeffries, Dean S., Keller, Bill, Kopáček, Jiří, 1956-, Monteith, Donald T., Skjelkvale, Brit Lisa, Stoddard, John L., Veselý, Josef, Vuorenmaa, Jussi, Wilander, Anders, Wit, Heleen A. de -- In: Nature -- ISSN 0028-0836 -- Vol. 450, no. 7169 (2007), p. 537-540
Zdroj: ČGS (UNM)
Dissorophoid Amphibians from the Upper Carboniferous of Nýřany / Milner, Andrew R. -- In: Studies in Herpetology. Proceedings of the European Herpetological Meeting (3rd Ordinary General Meeting of the Societas Europaea Herpetologica) Prague 1985 -- s. 671-674
Zdroj: ČGS (UNM)
"Dist-sillimanite": its importance for assessment of polyphase metamorphism in the leptynite body near Bory, Czechoslovakia / Staňková, Jitřenka -- In: Krystalinikum -- ISSN 0454-5524 -- No. 16 (1982), p. 53-66, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Distal turbidites with pyroclastic material in Malmian radiolarites of the Pieniny Klippen Belt (Western Carpathians) / Halásová, Eva, Jablonský, Jozef, Mišík, Milan, Ožvoldová, Ladislava -- In: Geologica carpathica -- ISSN 0016-772X -- Vol. 66, no. 5 (1991), s. 341-360
Zdroj: ČGS (UNM)
Distances between the Early/Middle Devonian Gondwana and Laurussia: Faunal and Spore Dispersals as Compared with Paleomagnetic Data on Paleolatitudes / Bek, Jiří, Hladil, Jindřich -- In: International Journal of Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment -- Roč. 2, - (1998), s. 29-33
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Distances Between the Early/Middle Devonian Gondwana and Laurussia; Faunal and Spore Dispersals as Compared with Paleomagnetic Data on Paleolatitudes / Bek, Jiří, Hladil, Jindřich, 1953- -- In: Exploration, geophysics, remote sensing and environment -- ISSN 1211-359X -- Vol. 5, no. 2 (1998), p. 29-33
Zdroj: ČGS (UNM)
The distinction of Peri-Gondwana and Balticaby the palaeobiogeographical distribution pattern of Cambro-Ordovician Acritarchs / Fatka, Oldřich, 1957-, Servais, Thomas -- In: The Third baltic Stratigraphical Conference -- ISBN 9985-60-255-2 -- s. 59-60
Zdroj: ČGS (UNM)
Distinctive compositional trends in columbite-tantalite from two segments of lepidolite pegmatite at Rožná, western Moravia, Czech Republic / Černý, Petr, Novák, Milan, 1952- -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Roč. 46, č. 1-2 (2001), s. 1-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Distinctive compositional trends in Fe-rich tourmaline from granitic rocks; crystal-structural role Li and F / Buriánek, David, Novák, Martin -- In: LERM 2003 International symposium on Light Elements in Rock-forming Minerals. Book of Abstracts -- ISBN 80-7028-199-5 -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Distinctive compositional trends in Fe-rich tourmaline from granitic rocks; crystal-structural role Li and F / Buriánek, David, Novák, Milan, 1952-, Povondra, Pavel, 1924- -- In: LERM 2003, International Symposium on Light Elements in Rock-forming Minerals, Book of Abstracts -- ISBN 80-7028-199-5 -- s. 53-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Distinguishing of carbonates by staining
Distortions of coordination polyhedra in phyllosilicates and their influence on the diffraction pattern / Rieder, Milan, Weiss, Zdeněk -- In: Geologica carpathica - Clays -- ISSN 1210-2695 -- Vol. 4, no. 2 (1995)
Zdroj: ČGS (UNM)
Distribuce 137 Cs a přirozených radionuklidů v oblastiOrlických hor,Králického Sněžníku, Jeseníků a Moravsko-slezských Beskyd / Chlupáčová, Marta, Hanák, Jaromír, Kašparec, Ivan, Müller, Pavel, Müllerová, Hana -- In: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007: sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 978-80-87139-11-0 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Distribuce 137Cs a přirozených radionuklidů v oblasti Orlických hor, Králického Sněžníku, Jeseníků a Moravsko-slezských Beskyd / Chlupáčová, Marta, Hanák, Jaromír, 1947-, Kašparec, Ivan, Müller, Pavel, 1951-, Müllerová, Hana, 1977- -- In: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 978-80-87139-11-0 -- s. 26
Zdroj: ČGS (UNM)
Distribuce a chemismus zimní atmosférické depozice na území hlavního města Prahy / Kvídová, Olga, Minařík, Luděk -- In: Geochémia geologických procesov a životného prostredia -- s. 193-196
Zdroj: ČGS (UNM)
Distribuce a formy vystupování minoritních prvků v obecných sulfidech / Rezek, Karel -- In: Nerostné suroviny -- Roč. 16, č. 4 (1984), s. 50-130
Zdroj: ČGS (UNM)
Distribuce a izotopické složení sulfidické síry hornin severovýchodní části Českého masívu
Distribuce a mobilita některých kovů při alteraci biotitu z říčanského granitu (13-31 Říčany) / Burian, Miloš, Minařík, Luděk, Novák, Jiří K. -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996), s. 144-147
Zdroj: ČGS (UNM)
Distribuce a mobilita některých kovů při alteraci biotitu z říčanského granitu / Burian, Miloš, Minařík, Luděk, Novák, Jiří Karel -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1996), s. 144-147
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Distribuce a přístupnost těžkých kovů v půdách Krušných hor a Slavkovského lesa / Bezvodová, Bohumila -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 11-12 (1993), s. 357-361
Zdroj: ČGS (UNM)