Listování
od 

Distribúcia stopových prvkov v uhličitanových konkréciach z permu v Spišsko-gemerském Rudohorí / Turan, Ján, Turanová, Lídia -- In: Stopové a vzácné prvky v minerálech a nerostných surovinách -- s. 119-120
Zdroj: ČGS (UNM)
Distribúcia vybraných ťažkých kovov na haldových poliach Cu ložiska Ľubietová / Andráš, Peter, Dirner, Vojtech, 1953-, Kharbish, Sherif, Krnáč, Jozef -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 45, č. 3 (2013), s. 213-224
Zdroj: ČGS (UNM)
Distribúcia W v primárnej a sekundárnej aureole ložiska Rochovce / Girman, Ján, Vanek, Juraj -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 7 (1992), s. 201-204
Zdroj: ČGS (UNM)
Distribúcia wolframu v B1 a B2 horizonte pod v styčnej zóne gemerika a veporika južne od Rochoviec / Václav, Jozef, Vanek, Juraj -- In: Regionálna geológia Západných Karpat -- ISSN 0139-9098 -- Roč. 25 (1989), s. 193-197
Zdroj: ČGS (UNM)
Distribúcia zlata na južných svahoch v západnej časti Nízkých Tatier a jeho vzťah k primárnym výskytom / Pulec, Miroslav -- In: Zlato v Západných Karpatoch - jeho geochémia, mineralógia, metalogenéza, ložiská -- s. 71-74
Zdroj: ČGS (UNM)
Distribúcia zlata na ložisku Dúbrava v Nízkých Tatrách / Chovan, Martin, 1946- -- In: Zlato v Západných Karpatoch - jeho geochémia, mineralógia, metalogenéza, ložiská -- s. 65-69
Zdroj: ČGS (UNM)
Distribuovaný systém pro monitorování v Dole Jeroným v Čisté / Knejzlík, Jaromír -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 6, č. 2 (2006), s. 181-187
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Distributed fiber-optic temperature sensing for hydrologic systems / Huwald, Hendrik, Luxemburg, Wim, Mallet, Alfred, Parlange, Marc B., Selker, John S., Stejskal, Martin, Thevenaz, Luc, van de Giesen, Nick, Westhoff, Martijn, Zeman, Josef -- In: Water Resources Research -- ISSN 0043-1397 -- Roč. 42, č. 6 December (2006), 8
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Distributed modeling of hydrologic patterns at small forested catchment / Duffy, Christopher, Hruška, Jakub, Krám, Pavel, Lamačová, Anna, Yu, Xuan -- In: BIOGEOMON 2012, 7th International Symposium on Ecosystem Behavior. Conference Program and Book of Abstracts -- ISBN 978-0-87723-108-0 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Distribution and accessibility of heavy metals in soils of Erzgebirge and Slavkovský les Mts.
Distribution and chemistry of winter atmospheric deposition on the territory of czechoslovak capital Prague
Distribution and composition of the dry deposition in Prague during the winter season / Kvídová, Olga, Minařík, Luděk -- In: Geomon - International Workshop on Geochemistry and Monitoring in Representative Basins, Extended Abstracts. [Part 1] -- s. 132-134
Zdroj: ČGS (UNM)
Distribution and geochemistry of the REE in the small catchment Lesní potok, Czech Republic / Mihaljevič, M., Navrátil, Tomáš, Rohovec, Jan, Skřivan, Petr, Špičková, Jitka -- In: Acid Rain 2005, 7th International Conference on Acid Deposition. Conference Abstracts -- ISBN 80-86690-25-3 -- s. 364-364
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Distribution and isotopic composition of sulphidic sulphur in rocks of the north-eastern part of the Bohemian Massif / Hladíková, Jana, 1942-, Kříbek, Bohdan, 1946- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Vol. 33, no. 2 (1988), p. 113-129
Zdroj: ČGS (UNM)
Distribution and magnitude of deviations from long-term winter (January-February) temperature in the northern hemisphere in the years 1951-1990 at different levels of geomagnetic, or solar activity and QBO phases / Bochníček, Josef, Bucha, Václav, Hejda, Pavel, Pýcha, Josef -- In: Annales Geophysicae -- Roč. 12, Suppl. 3 (1994), s. C627
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Distribution and mobility of some metals during the alteration of biotite from the Říčany Granite
Distribution and origin of heterostrophic coiling among Gastropoda / Blodgett, R. B., Frýda, Jiří -- In: World Congress of Malacology, Vienna 2001, Abstracts, L. Salwini-Plawen, J. Volzow, H. Sattmann, and G. Steiner (eds) -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Distribution and Origin of Reduction Spheroid in the Upper Paleozoic Sequences, Czech Republic / Skoček, Vladimír, 1934- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 74, no. 2 (1999), p. 119-126
Zdroj: ČGS (UNM)
Distribution and origin of reduction spheroids in Upper Paleozoic sedimentary sequences, Czech Republic. / Skoček, Vladimír, 1934- -- In: 8th Coal Geology Conference, Prague, June 22-27, 1998 -- s. 49-50
Zdroj: ČGS (UNM)
Distribution and Pools of Mercury in Czech Forest Soils / Buchtová, Jana, Hojdová, Maria, Navrátil, Tomáš, Penížek, V., Rohovec, Jan, Shanley, J. -- In: Water, Air and Soil Pollution -- ISSN 0049-6979 -- Roč. 255, č. 3 (2014), s. 1-17
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ