Listování
od 

Distribuce Se v sulfidech Českého masívu / Drábek, Milan, Drábková, Eva, Kvaček, Milan, 1930-1993 -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 48-49
Zdroj: ČGS (UNM)
Distribuce silicitů krakovsko-čenstochovské jury na Moravě a v Horním Slezsku v neolitu a na počátku eneolitu / Janák, Vratislav, Přichystal, Antonín -- In: Památky archeologické -- ISSN 0031-0506 -- Roč. XCVIII, č. 1 (2007), 26
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Distribuce spodnokřídových lamelaptychů na vybraných spodnokřídových lokalitách v jihovýchodní části Španělska (provincie Murcia a Jaén) / Kratochvílová, Lucie -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 49, mimoř. č. (2003), s. 52-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Distribuce stabilních izotopů lehkých prvků v hydrotermálních minerálech příbramského uranového ložiska / Žák, Karel, 1957- -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Ložisková geologie -- s. 326-335
Zdroj: ČGS (UNM)
Distribuce stopových a minoritních prvků v horninách jihlavské brázdy a jejím okolí / Zajíček, Petr -- In: 3. cyklický mineralogický seminář -- s. 38-42
Zdroj: ČGS (UNM)
Distribuce stopových a minoritních prvků v horninách jihlavské brázdy a jejím okolí / Zajíček, Petr, 1965- -- In: Stopové a vzácné prvky v minerálech a nerostných surovinách -- s. 38-42
Zdroj: ČGS (UNM)
Distribuce stopových prvků a uhlíku v horninách grafitových ložisek českokrumlovské pestré skupiny moldanubika / Jiřele, P., Kříbek, Bohdan, 1946- -- In: Korelace proterozoických a paleozoických stratiformních ložisek VII -- s. 201-224
Zdroj: ČGS (UNM)
Distribuce stopových prvků na rekultivovaných lokalitách dolů Bílina / Bartoš, P., Fišera, E., Ondráček, Vratislav, Řehoř, Michal -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 3 (1996), s. 36-42, 1 l. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Distribuce stopových prvků v černých metaprachovcích a pyritech barrandienského proterozoika / Breiter, Karel, 1956-, Pašava, Jan -- In: 3. cyklický mineralogický seminář -- s. 63-69
Zdroj: ČGS (UNM)
Distribuce stopových prvků v černých metaprachovcích a pyritech Barrandienského proterozoika / Breiter, Karel, 1956-, Pašava, Jan, 1957- -- In: Stopové a vzácné prvky v minerálech a nerostných surovinách -- s. 63-69
Zdroj: ČGS (UNM)
Distribuce stopových prvků v českém černém a hnědém uhlí / Klika, Zdeněk, 1943- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 6, č. 11 (1999)
Zdroj: ČGS (UNM)
Distribuce stopových prvků v českých vínech v závislosti na půdním substrátu vinice / Kment, Petr, Mihaljevič, Martin, Rohlová, Ladislava, Šebek, Ondřej -- In: Vinařský obzor -- ISSN 1212-7884 -- Roč. 96, č. 4 (2003), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Distribuce stopových toxických kovů v atmosférické depozici pražské aglomerace v zimním období / Kvídová, Olga -- In: Acta montana -- ISSN 0365-1398 -- Č. 74 (1986), s. 93-99
Zdroj: ČGS (UNM)
Distribuce SVP v pevných kaustobiolitech / Kurendová, Jana -- In: 3. cyklický mineralogický seminář -- s. 59-62
Zdroj: ČGS (UNM)
Distribuce SVP v pevných kaustobiolitech / Kurendová, Jana -- In: Stopové a vzácné prvky v minerálech a nerostných surovinách -- s. 59-62
Zdroj: ČGS (UNM)
Distribuce tremolitových mramorů v Českém masivu / Houzar, S., Němečková, Monika, Novák, M. -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae = Časopis Moravského muzea. Vědy geologické -- Roč. 85, - (2000), s. 105-123
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Distribuce tremolitových mramorů v Českém masivu / Houzar, Stanislav, Němečková, Monika, Novák, Milan, 1952- -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 85 (2000), s. 105-123
Zdroj: ČGS (UNM)
Distribuce uhlovodíků a vyšších mastných kyselin v proterozoických černých břidlicích z lokality Kamenec / Jehlička, Jaromír, Kříbek, Bohdan, 1946-, Weidenhoffer, Zdeněk -- In: Korelace proterozoických a paleozoických stratiformních ložisek VII -- s. 123-137
Zdroj: ČGS (UNM)
Distribuce uranu a thoria v aplitických granitech a aplitech klenovského plutonu (23-32 Kamenice nad Lipou) / René, Miloš -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997 -- ISSN 0514-8057 (1998), s. 37-38
Zdroj: ČGS (UNM)
Distribuce uranu a thoria v aplitických granitech a aplitech klenovského plutonu / René, Miloš -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1998), s. 37-38
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH