Listování
od 

Distribuce a zachytávání rtuti při spalování pevných paliv / Bartoňová, Lucie, Klika, Zdeněk, 1943-, Stach, Martin -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 51, č. 2 (2005), s. 27-42
Zdroj: ČGS (UNM)
Distribuce Ag a některých dalších průvodních prvků v sulfidech turkaňského pásma v Kutné Hoře / Kvaček, Milan, 1930-1993, Rezek, Karel -- In: Komplexní výzkum a využití Ag-Au surovin -- s. 15-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Distribuce alkálií v karbonátových horninách líšeňského souvrství v prostoru mezideponie ve východní části velkolomu Mokrá (Moravský kras) / Donocik, Roman, Štelcl, Jindřich, 1956-, Zimák, Jiří, 1956- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 20, č. 1-2 (2013), s. 213-216
Zdroj: ČGS (UNM)
Distribuce antropogenního znečištění v říčních sedimentech řeky Bíliny / Fárová, Kateřina, Franců, Eva, Geršl, Milan, Kopačková, Veronika, Zelenková, Kateřina -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2010), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Distribuce beryllia v horninovém prostředí v oblasti Králického Sněžníku (pohoří Hrubý Jeseník, Česká republika) / Abraham, Miloš, Buriánek, David, Hanák, Jaromír, Müllerová, Hana, Žáček, Miroslav -- In: Geochémia 2006, zborník referátov -- ISBN 80-88974-88-7 -- 4
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Distribuce dat z geologických databází pro zajištění informační podpory orgánů státní správy / Čápová, Dana -- In: Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: Sekce 3 - Geologie -- s. 44
Zdroj: ČGS (UNM)
Distribuce fluorantenu a benzo(a)pyrenu v povodí Odry / Doležal, Lionel, Kužílek, Vladimír, Nondek, Lubomír -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 40, č. 11 (1990), s. 470-472
Zdroj: ČGS (UNM)
Distribuce fosforu v granitech české části krušnohorského batolitu (11-23 Sokolov, 11-21 Karlovy Vary, 01-43 Horní Blatná, 02-32 Teplice) / Lang, Miloš, Novák, Jiří K., Pivec, Edvín, Štemprok, Miroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996), s. 147-148
Zdroj: ČGS (UNM)
Distribuce fosforu v granitech české části krušnohorského batolitu / Lang, Miloš, Novák, Jiří Karel, Pivec, Edvín, Štemprok, M. -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1996), s. 147-148
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Distribuce izotopů síry a tektonický vývoj barrandienského proterozoika [Český masív]
Distribuce kyslíku v macerálových frakcích uhlí OKR / Brožová, Zuzana, Straka, Pavel, Sýkorová, Ivana -- In: Uhlí, rudy, geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 3, č. 7 (1996), s. 223-226
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Distribuce kyslíku v macerálových frakcích uhlí OKR / Brožová, Zuzana, Straka, Pavel, Sýkorová, Ivana, 1969- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 3, č. 7 (1996), s. 223-226
Zdroj: ČGS (UNM)
Distribuce mikroelementů ve vltavínu typu Muong-Nong ze Lhenic
Distribuce molybdenu v některých krystalinických jednotkách západní Moravy / Češková, Libuše, 1932-1989, Slobodník, Marek, 1957-, Slobodníková, Hana, Weiss, Jaroslav, 1931-1988 -- In: Sborník geologických věd. Technologie-geochemie -- ISSN 0036-5300 -- Č. 23 (1988), s. 215-237
Zdroj: ČGS (UNM)
Distribuce některých prvků a oxidů v půdních profilech v oblasti Králického Sněžníku : 14-23 Králíky, 14-24 Bělá p. Pradědem, 14-41 Šumperk, 14-42 Rýmařov / Hanák, Jaromír, 1947-, Müller, Pavel, Müllerová, Hana, 1977- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 14 (2007), s. 101-104
Zdroj: ČGS (UNM)
Distribuce některých prvků a oxidů v půdních profilech v oblasti Králického Sněžníku / Hanák, Jaromír, Müller, Pavel, Müllerová, Hana -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006 -- ISSN 1212-6209 -- Č. 2007 (2007), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Distribuce Or-složky v plagioklasech některých ortorul a migmatitů Českého masívu
Distribuce Pb, Cd a As v půdách na Příbramsku / Dubec, Jan, Holub, H., Šedivá, V., Štych, Karel -- In: Sborník prací ze semináře k 75 letům profesora Zdeňka Pouby -- s. 29-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Distribuce PCB v sedimentech Červeného potoka kontaminovaného technickými směsmi Delor, Česká republika
Distribuce PGE v masivních sulfidech Iberijského pyritového pásu