Listování
od 

Distribuce kyslíku v macerálových frakcích uhlí OKR / Brožová, Zuzana, Straka, Pavel, Sýkorová, Ivana, 1969- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 3, č. 7 (1996), s. 223-226
Zdroj: ČGS (UNM)
Distribuce mikroelementů ve vltavínu typu Muong-Nong ze Lhenic
Distribuce molybdenu v některých krystalinických jednotkách západní Moravy / Češková, Libuše, 1932-1989, Slobodník, Marek, 1957-, Slobodníková, Hana, Weiss, Jaroslav, 1931-1988 -- In: Sborník geologických věd. Technologie-geochemie -- ISSN 0036-5300 -- Č. 23 (1988), s. 215-237
Zdroj: ČGS (UNM)
Distribuce některých prvků a oxidů v půdních profilech v oblasti Králického Sněžníku : 14-23 Králíky, 14-24 Bělá p. Pradědem, 14-41 Šumperk, 14-42 Rýmařov / Hanák, Jaromír, 1947-, Müller, Pavel, Müllerová, Hana, 1977- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 14 (2007), s. 101-104
Zdroj: ČGS (UNM)
Distribuce některých prvků a oxidů v půdních profilech v oblasti Králického Sněžníku / Hanák, Jaromír, Müller, Pavel, Müllerová, Hana -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006 -- ISSN 1212-6209 -- Č. 2007 (2007), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Distribuce Or-složky v plagioklasech některých ortorul a migmatitů Českého masívu
Distribuce Pb, Cd a As v půdách na Příbramsku / Dubec, Jan, Holub, H., Šedivá, V., Štych, Karel -- In: Sborník prací ze semináře k 75 letům profesora Zdeňka Pouby -- s. 29-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Distribuce PCB v sedimentech Červeného potoka kontaminovaného technickými směsmi Delor, Česká republika
Distribuce PGE v masivních sulfidech Iberijského pyritového pásu
Distribuce platinoidů v černých břidlicích Českého masívu / Pašava, Jan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 5 (1990), s. 129-132
Zdroj: ČGS (UNM)
Distribuce prvků v modelové světové hnědouhelné sloji a její srovnání s hnědouhelnými slojemi severočeské a sokolovské pánve
Distribuce prvků v půdách a jejich hodnocení z hlediska ekologického / Beneš, Stanislav, Benešová, Jaroslava -- In: Přínos mineralogie k řešení průmyslových a ekologických problémů -- s. 36-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Distribuce prvků v uhlí modelové světové subbitumenní a hnědouhelné sloje / Bouška, Vladimír, Pešek, Jiří, 1936- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 5, č. 3 (1998), s. 86-94
Zdroj: ČGS (UNM)
Distribuce prvků vzácných zemin v malém povodí Lesní potok / Mihajlevič, M., Navrátil, Tomáš, Rohovec, Jan, Skřivan, Petr, Špičková, Jitka -- In: Mikroelementy 2005 -- s. 106-110
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Distribuce přirozeně radioaktivních prvků v moravských spraších / Kvítková, Lenka -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 9 (2002), s. 11-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Distribuce přirozených a antropogenních radionuklidů v půdách na listech 1 : 25 000 Turnov, Semily a Vrchlabí / Skácelová, Zuzana -- In: Sborník Muzea Českého ráje -- Roč. 4 (2009), s. 116-119
Zdroj: ČGS (UNM)
Distribuce Pt-kovů v nemineralizovaných horninách letovického metaofiolitového komplexu / Ackerman, Lukáš, Knésl, Ilja, Lukeš, Petr, Pašava, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2009), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Distribuce Pt-kovů v nemineralizovaných mafických horninách letovického metaofiolitového komplexu / Ackerman, Lukáš, Knésl, I., Lukeš, P., Pašava, J. -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2008, - (2009), s. 166-168
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
DISTRIBUCE RADIOAKTIVNÍCH PRVKŮ V ZRNITOSTNÍCH FRAKCÍCH PŮDNÍCH PROFILŮ Z OBLASTI MALÝCH POVODÍ V OKOLÍ PŘEHRADNÍ NÁDRŽE VÍR / Hanák, Jaromír, Müller, Pavel -- In: Zborník príspevkov z konferencie CAMBELOVE DNI 2008. GEOCHÉMIA-ZÁKLADNÁ A APLIKOVANÁ GEOVEDA. II ročník -- ISBN 978-80-223-2573-8 -- 4
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Distribuce Se v sulfidech Českého masívu / Drábek, Milan, Drábková, Eva, Kvaček, Milan, 1930-1993 -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 48-49
Zdroj: ČGS (UNM)