Listování
od 

Distribuce stopových prvků na rekultivovaných lokalitách dolů Bílina / Bartoš, P., Fišera, E., Ondráček, Vratislav, Řehoř, Michal -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 3 (1996), s. 36-42, 1 l. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Distribuce stopových prvků v černých metaprachovcích a pyritech barrandienského proterozoika / Breiter, Karel, 1956-, Pašava, Jan -- In: 3. cyklický mineralogický seminář -- s. 63-69
Zdroj: ČGS (UNM)
Distribuce stopových prvků v černých metaprachovcích a pyritech Barrandienského proterozoika / Breiter, Karel, 1956-, Pašava, Jan, 1957- -- In: Stopové a vzácné prvky v minerálech a nerostných surovinách -- s. 63-69
Zdroj: ČGS (UNM)
Distribuce stopových prvků v českém černém a hnědém uhlí / Klika, Zdeněk, 1943- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 6, č. 11 (1999)
Zdroj: ČGS (UNM)
Distribuce stopových prvků v českých vínech v závislosti na půdním substrátu vinice / Kment, Petr, Mihaljevič, Martin, Rohlová, Ladislava, Šebek, Ondřej -- In: Vinařský obzor -- ISSN 1212-7884 -- Roč. 96, č. 4 (2003), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Distribuce stopových toxických kovů v atmosférické depozici pražské aglomerace v zimním období / Kvídová, Olga -- In: Acta montana -- ISSN 0365-1398 -- Č. 74 (1986), s. 93-99
Zdroj: ČGS (UNM)
Distribuce SVP v pevných kaustobiolitech / Kurendová, Jana -- In: 3. cyklický mineralogický seminář -- s. 59-62
Zdroj: ČGS (UNM)
Distribuce SVP v pevných kaustobiolitech / Kurendová, Jana -- In: Stopové a vzácné prvky v minerálech a nerostných surovinách -- s. 59-62
Zdroj: ČGS (UNM)
Distribuce tremolitových mramorů v Českém masivu / Houzar, S., Němečková, Monika, Novák, M. -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae = Časopis Moravského muzea. Vědy geologické -- Roč. 85, - (2000), s. 105-123
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Distribuce tremolitových mramorů v Českém masivu / Houzar, Stanislav, Němečková, Monika, Novák, Milan, 1952- -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 85 (2000), s. 105-123
Zdroj: ČGS (UNM)
Distribuce uhlovodíků a vyšších mastných kyselin v proterozoických černých břidlicích z lokality Kamenec / Jehlička, Jaromír, Kříbek, Bohdan, 1946-, Weidenhoffer, Zdeněk -- In: Korelace proterozoických a paleozoických stratiformních ložisek VII -- s. 123-137
Zdroj: ČGS (UNM)
Distribuce uranu a thoria v aplitických granitech a aplitech klenovského plutonu (23-32 Kamenice nad Lipou) / René, Miloš -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997 -- ISSN 0514-8057 (1998), s. 37-38
Zdroj: ČGS (UNM)
Distribuce uranu a thoria v aplitických granitech a aplitech klenovského plutonu / René, Miloš -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1998), s. 37-38
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Distribuce uranu a thoria v granitoidech / René, Miloš -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1986, č. 4 (1988), s. 402-404
Zdroj: ČGS (UNM)
Distribuce uranu a thoria v granitoidech Českého masívu a její vztah k metalogenezi / René, Miloš -- In: Nové trendy a poznatky v československé ložiskové geologii -- ISBN s. 77-80 -- s. 69-72
Zdroj: ČGS (UNM)
Distribuce uranu a thoria v horninách v širším okolí Temelína / René, Miloš -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 10 (2002), s. 264-267
Zdroj: ČGS (UNM)
Distribuce uranu a thoria v metamorfovaných sedimentech skupiny kraslických fylitů / René, Miloš -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 7, - (1999), s. 192-197
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Distribuce uranu a thoria v metamorfovaných sedimentech skupiny kraslických fylitů / René, Miloš -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 7 (1999), s. 192-197
Zdroj: ČGS (UNM)
Distribuce uranu a thoria v širším okolí Temelína / René, Miloš -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 10, - (2002), s. 264-267
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Distribuce uranu, thoria a prvků vzácných zemin v granitoidech východních Krušných hor / René, Miloš -- In: Sborník Západočeského muzea v Plzni. Příroda -- ISSN 0232-738X -- Roč. 67 (1988), s. 63-67
Zdroj: ČGS (UNM)