Listování
od 

Divergentní trendy v zemědělství a v sektoru bioplynových stanic v České Republice: příležitost nebo hrozba? / Dvořák, Petr, Klusáček, Petr, Kulla, M., Martinát, Stanislav, Navrátil, J., Van der Horst, D. -- In: XVI. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků -- S. 277-286
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Diverse connections between ores and organic matter / Coveney, R.M. Jr., Pašava, Jan -- In: Ore Geology Reviews -- ISSN 0169-1368 -- Roč. 24, č. 1-2 (2004), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Diverse connections between ores and organic matter / Coveney, Raymond M., jr., Pašava, Jan -- In: Ore geology reviews -- ISSN 0169-1368 -- Vol. 24, no. 1-2 (2004), p. 1-5
Zdroj: ČGS (UNM)
A diverse Eocene fish scale assemblage from Seymour Island, Antarctica / Přikryl, Tomáš, Vodrážka, Radek -- In: Geodiversitas -- ISSN 1280-9659 -- Roč. 34, č. 4 (2012), 14
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
A diverse Eocene fish scale assemblage from Seymour Island, Antarctica / Přikryl, Tomáš, Vodrážka, R. -- In: Geodiversitas -- ISSN 1280-9659 -- Roč. 34, č. 4 (2012), s. 895-908
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Diversification and biogeography of scolecodont-bearing polychaetes in the Ordovician / Eriksson, Mats E., Hints, Olle -- In: Palaeogeography, palaeoclimatology, palaeoecology -- ISSN 0031-0182 -- Vol. 245, no. 1-2 (2007), p. 95-114
Zdroj: ČGS (UNM)
Diversion of the Ohře river near Postoloprty and geomorphological development of the Chomutovka river valley
Diversita a rozšíření pancířníků (Acari: Oribatida) v jeskyních České republiky / Starý, Josef -- In: Slovenský kras -- ISSN 80-217-0292-3 -- Roč. 46, č. 1 (2008), s. 183-195
Zdroj: ČGS (UNM)
Diversita vývoje rašelinišť Šumavy
Diversity and distribution of oribatid mites (Acari: Oribatida) in caves of the Czech Republic
The diversity and geodynamic significance of Late Cambrian (ca. 500 Ma) felsic anorogenic magmatism in the northern part of the Bohemian Massif: A review based on Sm-Nd isotope and geochemical data / Kryza, Ryszard, Mazur, Stanisław, Oberc-Dziedzic, Teresa, Pin, Christian, Turniak, Krzysztof, Waldhausrová, Jarmila -- In: The evolution of the Rheic Ocean: from Avalonian-Cadomian active margin to Alleghenian-Variscan collision. Geological Society of America Special Paper 423 -- ISBN 978-0-8137-2423-2 -- s. 209-229
Zdroj: ČGS (UNM)
Diversity and palaeoecology of Early Devonian invertebrate associations in the Tafilalt (Anti-Atlas, Morocco) / Frey, Linda, Frýda, Jiří, Hofmann, Richard, Klug, Christian, Kröger, Björn, Naglik, Carole, Schemm-Gregory, Mena, Taylor, Paul D., Wilson, Mark A. -- In: Bulletin of geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Vol. 89, no. 1 (2014), p. 75-112
Zdroj: ČGS (UNM)
Diversity and palaeoecology of Lycospora-producing arborescent Lycopsids and their spores from the Pennsylvanian of the Czech Republic / Bek, Jiří, Opluštil, S. -- In: 10th Coal Geology Conference -- s. 1-2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Diversity changes in mid-European molluscan fauna during t he Postglacial / Ložek, Vojen -- In: Ekológia -- č. 12 (1993), s. 247-258
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Diversity, ecology and biogeography of the freshwater diatom communities from Ulu Peninsula (James Ross Island, NE Antarctic Peninsula) / Elster, Josef, Kopalová, Kateřina, Nedbalová, Linda, Nývlt, Daniel, Van de Vijver, Bart -- In: Polar Biology -- ISSN 0722-4060 -- Roč. 36, č. 7 (2013), 16
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Diversity of fossil insects
Diversity of rare earth deposits: the key example of China / Kynický, Jindřich, Smith, Martin, P., Xu, Cheng -- In: Elements -- ISSN 1811-5209 -- Vol. 8, no. 5 (2012), p. 361-367
Zdroj: ČGS (UNM)
Diversity of soils on the Bohemian Karst limestones: classification of soils and comparison of the classification systems
The diversity of the polychaete fauna in the Silurian of the Prague Basin / Tonarová, Petra -- In: Siluria Revisited Programme and Abstracts -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Diversity of the quartz chemistry of NYF- and LCT-type pegmatites and its economic implication / Beurlen, H., Breiter, Karel, Ihlen, P. M., Müller, A., Snook, B. -- In: Proceedings of the 12th Biennial SGA Meeting -- S. 1774-1776
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ