Listování
od 

Divočina ve světle paleoekologických poznatků : za co vlastně může člověk / Ložek, Vojen, 1925- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 88, č. 7-8 (2009), s. 513
Zdroj: ČGS (UNM)
Divoká rokle u Ústí nad Labem - rekonstrukce sopečného vývoje / Cajz, Vladimír -- In: Ústecké muzejní sešity -- Roč. 4 (1993), s. 5-14
Zdroj: ČGS (UNM)
Divoká těžba zlata na lokalitě Da Ban ve Vietnamu / Jurák, Jan, Opletal, Mojmír -- In: Minerální suroviny -- ISSN 1212-7248 -- Č. 1 (2014), s. 28-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Djurikrust v oblasti Džabal Zaltan na territorii Livii
Djurleite and stannoidite from the tin-tungsten deposit at Krásno nad Teplou (Czechoslovakia) / Pavlů, Dana -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Vol. 59, no. 6 (1984), p. 351-354, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Dliteľnaja programma razvedki uglja v čechoslovackoj časti verchnesilezskogo kamenougoľnogo mestoroždenija
Dlouhé změny chemického složení vody Slapské nádrže / Procházková, Lidmila, 1931- -- In: Vodní hospodářství. Řada B -- Roč. 33, č. 3 (1983), s. 71-76
Zdroj: ČGS (UNM)
Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví - I / Cienciala, E., Hofmeister, J., Hruška, J., Moravčík, P., Navrátil, Tomáš -- In: Lesnická práce -- ISSN 0322-9254 -- Roč. 80, č. 11 (2001), s. 494-495
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví - II / Cienciala, E., Hofmeister, J., Hruška, J., Moravčík, P., Navrátil, Tomáš -- In: Lesnická práce -- ISSN 0322-9254 -- Roč. 80, č. 12 (2001), s. 544-547
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví - III. Návrh opatření směřujících k zastavení degradace lesních půd / Cienciala, E., Hofmeister, J., Hruška, J., Moravčík, P., Navrátil, Tomáš -- In: Lesnická práce -- ISSN 0322-9254 -- Roč. 81, č. 1 (2002), s. 24-25
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví - IV / Cienciala, E., Hofmeister, J., Hruška, J., Moravčík, P., Navrátil, Tomáš -- In: Lesnická práce -- ISSN 0322-9254 -- Roč. 81, č. 2 (2002), s. 61-62
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví I / Cienciala, Emil, Hofmeister, Jan, Hruška, Jakub, Moravčík, Pavel, Navrátil, Tomáš -- In: Lesnická práce -- ISSN 0322-9254 -- Roč. 80, č. 12 (2001), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví II / Cienciala, Emil, Hofmeister, Jan, Hruška, Jakub, Moravčík, Pavel, Navrátil, Tomáš -- In: Lesnická práce -- ISSN 0322-9254 -- Roč. 80, č. 12 (2001), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví III / Cienciala, Emil, Hofmeister, Jan, Hruška, Jakub, Moravčík, Pavel, Navrátil, Tomáš -- In: Lesnická práce -- ISSN 0322-9254 -- Roč. 81, č. 1 (2002), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví IV / Cienciala, Emil, Hofmeister, Jan, Hruška, Jakub, Moravčík, Pavel, Navrátil, Tomáš -- In: Lesnická práce -- ISSN 0322-9254 -- Roč. 82, č. 2 (2002), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Dlouhodobá interakce atmosférického CO2 s karbonátovým vodným prostředím / Smolíková, Zdena, Zeman, Josef, 1951- -- In: Geochémia 2001 : zborník referátov -- ISBN 80-88-974-33-X -- s. 29-31
Zdroj: ČGS (UNM)
Dlouhodobá interakce atmosférického CO2 s karbonátovým vodným prostředím / Zeman, Josef -- In: Geochémia 2001 -- ISBN 80-88974-33-X -- 3
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Dlouhodobá ochrana terénu nad podzemními složišti / Vacek, Jaroslav -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 40, č. 2 (1992), s. 51-55
Zdroj: ČGS (UNM)
Dlouhodobá přesná měření geodynamických projevů horninového masívu / Košťák, Blahoslav -- In: 30. konference Zakládání staveb, Brno 2002 -- s. 270-274
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Dlouhodobá stabilita opuštěných dolů, využívaných jako podzemní úložiště / Vacek, Jaroslav -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Likvidace dolů a následné využití podzemních prostor -- s. 91-97
Zdroj: ČGS (UNM)